1515
Annons

Scanias vd: Så ska Sverige nå hållbarhetsmålen i Agenda 2030

Ett riksdagsbundet mål, redovisning i budgeten och en kommitté liknande finans- respektive klimatpolitiska rådet. Det föreslår Agenda 2030-delegationen i sitt slutbetänkande. 

Foto:Amanda Lindgren

Salen var fullsatt när Agenda 2030-delegationen på måndagsförmiddagen överlämnade sitt slutbetänkande till klimat- och miljöminister Isabella Lövin (MP), tillika vice statsminister. 

Ett antal förslag presenterades av ordförande Ingrid Petersson, generaldirektör för Formas:

* Ett riksdagsbundet mål för 2030.
”Vi tror att det är viktigt att riksdagen beslutar att man vill genomföra agendan och genomföra hållbarhet. Man har riksdagsbundna mål på många områden, men inte på helheten”, kommenterade Ingrid Petersson. 

* En samlad redovisning av Agenda 2030 i den statliga budgeten.
”Det som får allt att snurra är budgeten. Det är viktigt att man har en bilaga där man redovisar Agenda 2030-målen samlat. Det hindrar inte att man sen gör det under varje utgiftsområde.”

* En Agenda 2030-kommitté för framtagande av förslag och fortlöpande utvärdering.
”Här tänker vi oss någonting liknande finanspolitiska rådet eller klimatpolitiska rådet, som sitter utanför och ser om det som sker är tillräckligt. Så att inte myndigheter och regeringen utvärderar sig själva.”

Delegationen vill också att staten ska få stärkta förutsättningar i sitt arbete för Agenda 2030-målen. Agendan, föreslår man, ska in i det förvaltningspolitiska målet, hållbar utveckling ska in i myndighetsförordningen och offentliga utredningar och man vill se hållbar upphandling. 

Konkreta förslag i sakfrågor hade delegationen dock valt bort i sitt arbete.

”Det är jätteviktigt att hållbar utveckling går in i kärnan i varje process, i varje organisation. Att det blir en naturlig del av varje organisations DNA. Hållbar utveckling är inte ett projekt. Det är något som alla i organisationen behöver jobba med”, sa Ingrid Petersson. 

Sverige har goda förutsättningar, konstaterade hon, och brukar ligga i topp vid internationella jämförelser. 

”Jag är dock inte lika säker på att att vi skulle ligga i topp om man tittar på förändringen 2015–2019. Många länder jobbar väldigt aktivt med agendan. Vi får inte bli feta katter som inte jagar. Vi måste jaga ordentligt på det här.” 

Sverige har dessutom ett näringsliv som till stor del är med på noterna. 

”Företagen säger att arbetar vi inte med agendan så kommer vi inte att ha någon marknad. Och är man först så får man bättre marknadsförutsättningar”, kommenterade Ingrid Petersson. 

Agenda 2030-delegationen består av personer från ett brett spektrum av samhället, från forskning och politik till näringslivet. 

En av ledamöterna är Henrik Henriksson, vd och koncernchef för Scania. Han framhöll att hållbarhet är den största utmaningen som mänskligheten står inför. Och så pekade han på vikten av långsiktighet och parlamentarisk samstämmighet:

”Annars får vi inte till de investeringar som kräver att man måste ha ett antal år på sig att få tillbaka den investering som man gör”, sa han och lyfte fram den ryckighet som varit inom transportsektorn som ett exempel. 

”Vi måste ha långsiktiga spelregler, precis som vi har inom försvarspolitiken och pensionssystemet. Det är helt obegripligt att vi inte tänkt så tidigare.”

Henrik Henriksson berättade också att han under arbetets gång fått lära sig den politiska vokabulären. Och att det han först inte tyckte var tillräckligt alla gånger, med ”den nya ordboken”, visade sig vara kraftfulla förslag. 

”Det här är ett aggressivt förslag, det här är ett framåtlutat förslag. Här håller vi inte igen.”

 


Jämställdhetsveteran ska styra pappersjätten rätt

Fokus på etnicitet och HBTQ-inkludering har ökat hos svenska bolag under senare år. Det säger Pia Höök, mångfaldschef på Essity.

”Vi måste alla bli medvetna om att vi har våra blindspots och brister”, säger hon. 

Pia Höök, mångfalds- och inkluderingchef på Essity, säger att det inte räcker med att vara mellanbra när man jobbar med mångfaldsfrågor.
Pia Höök, mångfalds- och inkluderingchef på Essity, säger att det inte räcker med att vara mellanbra när man jobbar med mångfaldsfrågor.
Pia Höök, mångfalds- och inkluderingchef på Essity.
Pia Höök, mångfalds- och inkluderingchef på Essity.
Foto:Essity

Allt fler bolag ser betydelsen av att ha en chef med ansvar för mångfald och inkludering, och områdets betydelse har vuxit i takt med att bolagen mognat. Det säger Pia Höök, mångfalds- och inkluderingchef på Essity

”I synnerhet i större företag har min roll blivit mycket vanligare. Agendan har vuxit. I en svensk kontext stod framför allt jämställdhet i fokus för några år sedan. Det gör det fortfarande, men även andra aspekter som etnicitet och HBTQ-inkludering.”

Hon om någon borde veta hur utvecklingen sett ut, eftersom hon på bolagsnivå ägnat sig åt frågorna längre än många andra. Som ekonom i grunden, disputerad i organisation och ledarskap, har hon ett förflutet på bland annat Skanska och Volvo, där hon haft globala roller med ansvar för mångfald och inkludering. Hon har också forskat vid både Handelshögskolan och KTH samt agerat rådgivare åt regeringen kring jämställdhetsfrågor. I fjol tog hon klivet till Essity. 

”Det är en för mig ny bransch, men det är en bransch som jag uppfattar ligger långt fram på mångfaldsområdet”, säger hon. 

På frågan om hur bolagets främsta utmaning ser ut svarar hon att ”det inte räcker med att vara mellanbra”. Även om Essity, enligt Pia Höök, har en bra utgångspunkt, så behöver bolaget förbättra sig, menar hon.

Hur är med frågor kopplade till kön och etnicitet, som andra bolag ofta pekar ut som särskilt svåra?
”Vi kan förbättra oss inom de här områdena, samtidigt är det inte någon jättestor utmaning för Essity”, säger Pia Höök.

Exakt hur det ser ut är dock svårt för en utomstående att avgöra, i synnerhet frågan kring etnicitet. Mätningar har gjorts med hjälp av SCB, men resultatet är ingenting som bolaget i nuläget vill släppa till allmänheten.

Både kön och etnicitet kan dock sägas ingå i de tre ”ambitioner” som bolaget har tagit fasta på kopplade till mångfaldsområdet.

Den första handlar om att nå en jämn könsfördelning på alla chefsnivåer. I dag är 32 procent av cheferna i de högsta leden kvinnor. 

Den andra handlar om att skapa en inkluderande arbetsplats, något man mäter genom frågor om inkludering i bolagets medarbetarundersökning. 

Den tredje och sista ambitionen handlar om att sätta lokala mål i de fall någon grupp är underrepresenterad. Det skulle till exempel kunna handla om att öka andelen medarbetare med utländsk bakgrund.

Frågan om inkludering, menar Pia Höök, har bidragit till en växande insikt om att ett sådant arbete måste inbegripa organisationen som helhet. Samtidigt är hon noga med att påpeka att begreppet importerats från en amerikansk kontext och att det inte går att jämföra Sverige och USA rakt av. 

”Inkluderingsbiten handlar om att bygga kunskap så att alla blir mer medvetna om hur vi gemensamt skapar en inkluderande kultur, och medvetna om att vi alla har våra blindspots och brister. Vi ser en koppling till verksamhetsutvecklingen. Det har gått från en isolerad sidofråga till att bli en röd tråd i hela verksamheten.”

Vad kan svenska Essity lära av sin amerikanska verksamhet?
”Den kontexten som Essity USA befinner sig i har haft mer diskussion kring rasism. I vilken mån förekommer det, hur kommer det till uttryck? Men snarare än att bara kopiera analysen rakt av hjälper den oss att sätta fokus på ett fenomen och ställa relevanta frågor kring det svenska samhället.”

LÄS MER: Nytt projekt ska bekämpa organisationers ”färgblindhet”

Prenumerera på Di Jämställt näringslivs nyhetsbrev och följ oss på Twitter.

 


Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Dagens industri som e-tidning redan kvällen innan

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?