Hoppa till innehållet

Annons

Så pressar bankerna näringslivet att ställa om

Under det senaste året har ett nytt sätt för finanssektorn att påverka näringslivet att ställa om fullkomligt exploderat. Hållbarhetslänkade lån och obligationer ger företagen tillgång till billigare finansiering. Om de sköter sig.  

Foto: Most Photos

”Vattenfall vill möjliggöra ett fossilfritt liv inom en generation och det målet präglar hela vårt bolag, också finansieringen”, säger bolagets IR-chef Johan Sahlqvist.

”Vår långsiktiga finansiering sker under vårt gröna ramverk för obligationer. Vid tecknandet av vår nya kreditfacilitet på 2 miljarder euro förra året var det högst naturligt att också där skapa en hållbarhetslänk till vårt strategiska mål för andel koldioxidutsläpp per producerad kilowattimme.”

Ett annat än färskare exempel är SJ som länkat sin senaste kreditfacilitet på 3 miljarder kronor till målet att få fler att välja resor med tåg istället för med flyg eller andra transportslag. 

Men det är långt ifrån bara Vattenfall och SJ som upptäckt de nya möjligheterna att koppla ihop hållbarhetsmål med finansiering och därigenom kunna få en ränterabatt.  

”I dag är hållbarhetslänkade lån en naturlig del av alla våra samtal med bolagen”, säger Ebba Ramel, ansvarig för hållbar finansiering i Sverige på Nordea NDA SE +0,64% Dagens utveckling

”Det är en möjlighet att få hållbarhet att genomsyra hela verksamheten.” 

Totalt har den nordiska marknaden för hållbarhetslänkade lån ökat från 6 procent av den totala syndikerade lånevolymen 2019 till 38 procent under första kvartalet i år, enligt enligt siffror från Bloomberg som har sammanställts av Nordea.

Ebba Ramel, ansvarig för hållbar finansiering i Sverige på Nordea.
Ebba Ramel, ansvarig för hållbar finansiering i Sverige på Nordea.Foto: Nordea

Samu Slotte, chef för hållbar finansieringDanske Bank DANSKE +0,92% Dagens utveckling , menar att svenska bolag varit lite sena på bollen jämfört med sina nordiska grannar. 

”De hållbarhetslänkade lånen och obligationerna tog fart snabbare i Norge, Finland och delvis också i Danmark vilket var det omvända mot de gröna obligationerna där Sverige tog tätpositionen.”

Det normala förfarandet är att bankens hållbarhetskoordinator kommer överens med bolaget om lämpliga mål, ofta tre till antalet. Målen ska vara mätbara, ambitiösa och materiella, både för företaget och för världen menar Samu Slotte. 

”Målen täcker olika hållbarhetsaspekter. Om företaget når alla mål får de en lägre ränta på sitt lån, uppnår de inget av målen så får de straffränta och om de når något av målen så blir räntan oförändrad.”

Det handlar inte om några stora justeringar, endast några baspunkter.

”Om vi har en kund med exempelvis 1 procents ränta på en större facilitet så justeras den typiskt med 2,5 baspunkter upp eller ned beroende på hur målen uppfylls”, säger Peter Larsson, ansvarig för företagsfinansiering i Sverige inom SEB SEB A +0,58% Dagens utveckling :s investmentbank. 

Genom att avstämning sker årligen tvingas bolagen bryta ned sina ofta långsiktiga mål till delmål, en nyttig övning för alla inblandade, menar Peter Larsson. 

En fråga som Samu Slotte ofta får kring upplägget är vad banken tjänar på att medverka till att företagen betalar lägre ränta. 

”Men det som är viktigt är att målen är satta så att bolagen får en lägre kreditrisk om de nås. Om ett företag exempelvis ska minska sina utsläpp så blir den finansiella risken i bolagen och därmed kreditrisken lägre eftersom utsläppsrätterna väntas stiga i pris.”

Vid sidan av hållbarhetslänkade lån finns hållbarhetslänkade obligationer, som istället för årligen regleras när obligationen förfaller. För obligationerna finns bara en straffränta om bolaget inte klarar sina mål, ingen justering nedåt. Här har det uppmärksammats att investerarna faktiskt får en fördel om bolaget inte klarar sina mål och olika lösningar som exempelvis att donera denna straffränta till välgörenhet har diskuterats. 

De hållbarhetslänkade obligationerna är tillgängliga för fler företag än de gröna obligationerna menar Gabriella Eriksson, senior rådgivare inom SEB:s avdelning Climate & Sustainable Finance.  

”Det finns många bolag som inte har specifika gröna projekt av den storleken som krävs för gröna obligationer där storleken på finansieringen typiskt sett ligger på mellan en halv till två miljarder kronor. Därför fyller den här typen av prestationsbaserade modeller en viktig funktion eftersom pengarna inte är specifikt öronmärkta för gröna projekt utan kan användas mer generellt i bolaget.”

 

 

 

 

 

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill du bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1180kr
Prenumerera