1515
Annons

Rider på vågen – när biogas klassas som grön

Företaget Scandinavian biogas utökar verksamheten med en ny produktionsanläggning i Mönsterås samtidigt som de expanderar i Europa. Satsningen på flytande biogas möjliggör nya affärsmarknader. ”Öppnar upp branschen för ett helt nytt kundsegment”, säger koncernchef Matti Vikkula.

Sveriges transporter ska minska sina utsläpp med 70 procent till år 2030. Miljövänliga drivmedel, som bland annat biogas, spelar en viktig roll för att nå det målet.
Sveriges transporter ska minska sina utsläpp med 70 procent till år 2030. Miljövänliga drivmedel, som bland annat biogas, spelar en viktig roll för att nå det målet.Foto:Claudio Bresciani/TT

I mitten av december gjorde EU-kommissionen en helomvändning vad gäller biogasens påverkan på klimatet. När kommissionen tidigare i år enades om taxonomin förslog de krav på nollutsläpp vad gäller bilar – vilket innebar i praktiken att endast el och vätgas skulle erkännas som hållbara drivmedel. 

LÄS OCKSÅ Scandinavian Biogas investerar 300 miljoner i anläggning

Men i kommuniké från december står det ”biogas och dess uppgraderade form, biometan, spelar redan en viktig roll för att minska koldioxidutsläpp genom att ersätta användningen av fossila bränslen”. 

Ett företag som får vind i seglen är biogasbolaget Scandinavian Biogas – som välkomnar EU-kommissionens vändning.

”Det är väldigt positivt att det finns med som en energikälla nu. I första utkastet av taxonomin så hade inte biogasen lagts fram som en ett hållbart alternativ”, säger Michael Wallis Olausson, affärsområdeschef för Sverige.

Sedan några år tillbaka har företaget satsat på utvinning av flytande biogas. Gasen utvinns genom att processa organiskt hushålls- och industriavfall, gödsel och avloppsslam som sedan likvifieras efter att metan och koldioxid separerats. 

Nu utökar företaget sin verksamhet och investerar 600 miljoner i en ny anläggning för flytande biogas i Mönsterås. Till projektet har de via Naturvårdsverkets program Klimatlyftet företaget fått ett innovationsbidrag på 154 miljoner kronor. 

Anläggningen ska omvandla 300.000 ton lokal svin-, nöt- och fjäderfägödsel och producera cirka 120 GWh flytande biogas. En mängd som kan jämföras med energimängd av 12 miljoner liter diesel. 

Matti Vikkula, koncernchef och Michael Wallis Olausson, Sverigechef på Scandinavian Biogas.
Matti Vikkula, koncernchef och Michael Wallis Olausson, Sverigechef på Scandinavian Biogas.

”Det arbete som vi gör och kommer att göra är viktigt för lantbrukssektorn. Genom att omvandla deras avfall till ett hållbart bränsle som kan användas igen”, säger Michael Wallis Olausson. 

Tillsammans med lokala bönder påbörjades projektet med den nya anläggningen under 2016 och planen är att den nya anläggningen ska stå klar för produktion under 2024.

”I dagsläget har vi fem stycken anläggningar som är driftsatta. Genom att öka vår kapacitet på existerande anläggningar kommer vi att kunna konvertera en del av dem till flytande biogas. Målet är att volymen 2024 uppgår till 800 GWh och att två tredjedelar av det är flytande biogas”, säger koncernchef Matti Vikkula. 

I dagsläget har de produktionsvolym på 400 GWh biogas. 

Den största fördelen med att använda sig av flytande biogas är att energidenciteten blir större, cirka 600 gånger. Samtidigt tar flytande biogas upp mindre volym, vilket gör att det är lättare att fraktas och en mindre tank behövs på fordonet. 

”Satsningen på flytande biogas har möjliggjort nya tekniska möjligheter och det öppnar upp branschen för ett helt nytt kundsegment, vilket är tungtransporter och färjeindustrin”, säger Matti Vikkula.

Möjligheten att frakta biogas gör att företaget kan utöka räckvidden för sin marknad. I oktober ingick man avtal med den nederländska gasleverantören Rolande, där bolaget kommer att förse deras nätverk av 20 stycken tankstationer i Nederländerna, Belgien och Tyskland med flytande biogas under 2022. 

Totalt handlar det om 90 GWh flytande biogas per år, vilket ungefär är en årsförbrukning för 200 lastbilar som kör 100.000 km om året.  

För att underlätta företagets fortsatta expansion skulle ett enat regelverk underlätta arbetet konstaterar Matti Vikkula.

”För oss som aktivt levererar på andra marknader än den i Skandinavien, skulle det innebära mycket för oss med ett samlat regelverk. Nu behöver vi förstå regelverken för de olika länderna och säkerställa att efterföljs”, säger han. 

 

 

 

 


Innehåll från Fortum Recycling & WasteAnnons

Carbon2x – så minskar infångad koldioxid utsläppen och blir till råvara för nya produkter

Även om vi i Norden är bra på att återvinna finns det många material som är svåra att använda igen och ett typexempel på det är plast. Mekanisk återvinning kan bara ta hand om en del av den svårsorterade plasten. Den plast som inte kan återvinnas används som bränsle för att producera el och värme. Den typen av energiåtervinning löser dock inte utmaningarna med koldioxidutsläpp från förbränningen och det faktum att 90 procent av plast idag tillverkas av ny olja. Men det finns alternativ. 

Kalle Saarimaa, chef för Fortums återvinningsverksamhet, berättar: 

– Vid Fortums anläggning i finska Riihimäki återvinner vi redan delar av den insamlade plasten mekaniskt vilken sedan blir till ny plastråvara. Av den plast om inte kan materialåtervinnas produceras el och värme. Vid ett tillfälle ställde vi oss frågan om det fanns fler lösningar än att bara fokusera på just materialåtervinning. Resultatet av det är Carbon2x, ett pilotprojekt som nu pågår för fullt i just Riihimäki.

Dagens problem en del av morgondagens lösning

Vad är då Carbon2x? Det är ett revolutionerande projekt som bygger på insikten att även om koldioxid är en växthusgas består den samtidigt av en av byggstenarna för allt liv och organiskt material på jorden – kol. Tillsammans med väte utgör kolväten råvaran i många olika material, bland annat plast. Genom att fånga in koldioxid och använda den för nya material minskas utsläppen samtidigt som återvinningsgraden skjuter i höjden. Det som behövs är att addera vätgas, samma vätgas som också används för fossilfri stålproduktion, hållbara kemiprodukter och hållbara bränslen. 

”Att både nå nettonollutsläpp och samtidigt möta växande behov av råmaterial i en mer cirkulär värld är en utmaning där Carbon2x är en del av lösningen.”

Från pilot till fullskalig produktion

Sedan i våras fångas delar av koldioxiden in från kraftvärmeverket i Riihimäki. Som ett av de första konkreta exemplen i världen producerar Fortum metan av den koldioxid som tidigare gick ut i atmosfären. Det är en pilot och det är därför en begränsad produktion, 10 liter metan i minuten. Målet är däremot högt satt, redan om ett antal år ska fullskaliga lösningar finnas på plats på de anläggningar Fortum Recycling & Waste har i Finland, Danmark och Sverige. 

Dagens avfall är morgondagens råmaterial

Bara i Europa förbränns idag 100 miljoner ton avfall årligen. Carbon2x innebär att det avfall som finns idag kan tas omhand på ett sätt där det både bidrar till ökad materialåtervinning och möter ett ökande behov av el och värme. Genom att återvinna koldioxiden minskas inte bara koldioxidutsläppen, det är också ett steg i cirkulärekonomisk riktning som är nödvändig, för den metan som produceras utgör även en av råvarorna till koldioxidbaserad plast.

– Redan idag ser vi att elbilstillverkare betraktar sina batterier som en del av ett cirkulärt materialflöde där de återvunna metallerna går tillbaka in i nyproduktionen och ökar självförsörjningsgraden i Europa. I plastens fall handlar det även om att minska beroendet av fossila råvaror. En hållbar värld händer inte bara. Vi skapar den, säger Kalle Saarimaa.  

Läs mer om carbon2x 

Läs mer om vårt arbete för en hållbar omställning 

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Fortum Recycling & Waste och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Dagens industri som e-tidning redan kvällen innan

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?