Regeringens klimatutredare gör tummen upp för Preems utbyggnad

Anders Danielsson får regeringens uppdrag att klimatanpassa svensk lagstiftning. Han saknar klimatbakgrund, men säger sig vara van vid målkonflikter.

Ett exempel rör Preemraffs utbyggnad – som han tycker bör tillåtas.

”Hade jag bara tagit in miljöaspekterna och ingenting annat, då hade det blivit ett annat yttrande”, säger han om länsstyrelsens beslut.

Anders Danielsson.
Anders Danielsson.Foto:Anders Wiklund/TT

Klimatfrågan måste integreras i alla politikområden, anser regeringen. Ett steg på vägen handlar om att se över all relevant lagstiftning och vid behov anpassa denna så att den inte går på tvärs med de klimatpolitiska målen.

Regeringen har nu utsett en särskild utredare och den som får uppdraget är Anders Danielsson, tidigare generaldirektör för Säpo och Migrationsverket, i dag landshövding i Västra Götaland. 

”Det är en väldigt viktig utredning. Om vi ska nå de klimatmål som riksdagen beslutat om måste det göras mer. Det inser vem som helst som är insatt i frågan”, säger han om uppgiften som väntar. 

När intervjun genomförs är han på väg hem i bil efter ett par dagar på Folk och Försvar. Han befinner sig, säger han, i inläsningsfasen.

Du har ingen klimatbakgrund?
”Nej. Men jag sitter ordförande i klimatrådet i Västra Götaland. Och jag kan problematisera och leda en utredning, den erfarenheten har jag.”

Först ut väntar en översyn av miljöbalken, där klimathänsyn inte finns med i portalparagrafen.

Sakkunniga menar att det som skulle göra störst skillnad vore en skrivning som kan sätta stopp för verksamheter som inte ligger i linje med klimatmålet, även sådana som omfattas av handelssystemet.

Hur ser du på det?
”Det är alldeles för tidigt att svara på. Vi ska lyssna av alla goda råd vi får på resan. Sen måste vi göra avvägningar, för det finns olika intressen som kolliderar. Det är en klassiker.”

Som chef vid länsstyrelsen är han van vid målkonflikter. I Västra Götaland har man ett eget – högst aktuellt – exempel i Preemraff. Anders Danielsson säger att han dryftat frågan med miljödepartementet.

”Som länsstyrelse förstår vi å ena sidan att om man går från 1,7 miljoner ton i CO2-utsläpp till 2,7 miljoner ton som de vill göra – då blir de ackumulerade utsläppen gigantiska. Men vi måste göra detta för att sen kunna reducera ned till noll 2045. Man kommer att höja utsläppen av koldioxid fram till 2030, men det är nödvändigt för att sen kunna gå ned till ett nollvärde, säger teknikerna.”

Anders Danielsson anser att ”vi kan inte sitta med huvudet i sanden och säga nej”.

”Då kan Preemraff säga att ‘okej, då flyttar vi till Polen’. Eller vad man nu gör. Det skulle påverka hela Västra Götalands-regionen med arbetstillfällen och teknisk utveckling. Det måste man problematisera inför politikernas beslut. Beslutsunderlaget måste fram. Tar inte vi fram det så kommer remissinstanserna och andra intresseorganisationer, både på ena sidan och på andra sidan, att börja argumentera.”

Länsstyrelsen i Västra Götaland sa i december ja till att Preemraff ska få bygga ut?
”Under de här villkoren, ja – det har vi sagt. Hade jag bara tagit in miljöaspekterna och ingenting annat, då hade det blivit ett annat yttrande. Men mitt uppdrag är inte detta. Mitt uppdrag är att göra samhällsavvägningar. Vi ska å ena sidan verka för att länet växer, för att arbetstillfällen skapas, för tillväxt och allt detta. Å andra sidan ska vi verka för att bevara naturen. De två kan ju kollidera i något slags mening.”

I den utredningen du nu ska genomföra – gör du tolkningen att klimatmålen ska vara överordnade samhällsmålen?
”Det var en bra fråga som jag inte kan svara på just nu. Det får jag titta på. Men det är väldigt tydligt att målsättningen är noll nettoutsläpp 2045. Och är det sagt av riksdagen måste någon kunna beskriva vad det får för konsekvenser i lagstiftningshänseende.”

Västra Götaland är långt ifrån den enda länsstyrelse som upplever målkonflikter. I en enkät från Naturvårdsverket svarade 40 procent av myndigheterna och länsstyrelserna att de inte har de förutsättningar som krävs för att bidra till klimatarbetet på ett tillfredsställande sätt.

Kommer ni att titta på myndigheternas instruktioner?
”Jag vet inte. Det primära måste vara av riksdagen beslutade lagar. Sen får det säkert också konsekvenser för instruktionerna”, säger Anders Danielsson.

Kan du se nu vilka konsekvenser en förändrad lagstiftning skulle kunna få för svenska företag?
”Nej, inte i dag. Jag förstår att det kan få konsekvenser, men jag kan inte beskriva dem. Det är en ständig fråga som är aktuell i dag, det förstår vem som helst.”

I dag har vi en lagstiftning som tillåter öppnande av en ny flygplats i Sälen, dessutom statligt subventionerad. Är det rimligt med tanke på det akuta läge vi befinner oss i?
”Det kan inte jag bedöma, som sittande i en bil här i Värmlandsskogarna. Juridik är också politik. Det är politiken som avgör hur regelverket i slutändan ska se ut.”

Det pågår en debatt om huruvida aktiebolagslagen står i vägen för börsbolagens hållbarhetsarbete. Kan den komma att påverkas?
”Är det en lagstiftning som är relevant för detta så måste vi titta på det.”

Övergripande syfte är att klimatfrågan ska integreras i alla relevanta politikområden. Kommer det att ske?
”Det är vår ambition, så klart. Sen är det svårt att säga, vi har en tidsgräns, vi får se under resans gång. Det finns utredningar som begär förlängd tid.”

 


Innehåll från JernbroAnnons

Så frigör Jernbro dolda värden inom industrin med Energy Management

Mikael Jansson (till höger) föreläser om underhållets betydelse för framtidens produktion på Underhållsdagarna 2021.
Mikael Jansson (till höger) föreläser om underhållets betydelse för framtidens produktion på Underhållsdagarna 2021.

Inom industrin är tekniska försörjningssystem och stödfunktioner ofta inte tillräckligt effektiva och överskottsenergi nyttjas inte. När kärnverksamheten kräver mycket fokus och kapital är det lätt att dessa möjligheter glöms bort. Genom att ta hjälp av marknadsledande Jernbro ökar man lönsamheten och minskar sin miljöpåverkan.

– Vår mission och vårt existensberättigande beror till stor del på våra bidrag till industrins konkurrenskraft, säger Mikael Jansson, vd, Jernbro Industrial Services.

Som en marknadsledande aktör inom tekniska tjänster för industrin kan Jernbro bland annat implementera energieffektiva lösningar som tar tillvara outnyttjad potential och bidrar till en mer hållbar produktion. 

– Lagstiftningen och omvärldens syn och krav på miljöpåverkan och hållbarhet i produktionen har skärpts. Industrier jobbar mycket med dessa frågor och måste redovisa sitt arbete genom hållbarhetsrapporter. De måste bland annat ange hur mycket de påverkar miljön. I dessa sammanhang är energianvändningen en viktig del som går att påverka, förklarar Mikael Jansson. 

Garanterat resultat

Med Energy Management erbjuder Jernbro ett större grepp. I erbjudandet ingår allt från förstudie med kostnadsberäknad och prioriterad åtgärdsplan till genomförande av åtgärder samt efterföljande drift och underhåll med garantier för resultatet. Det är ett mer långsiktigt partnerskap där Jernbro sänker kundernas energinota och samtidigt minskar miljöpåverkan. Vid behov kan även finansiering av åtgärderna erbjudas. 

– Vi ser ett växande intresse för vårt erbjudande inom Energy Management där ökad effektivitet kan bidra signifikant till industrins konkurrenskraft. Vår inhemska industri lever redan under tuffa marknadsförhållanden som kräver prioriteringar och odelat fokus på kärnverksamheten, säger Mikael Jansson. 

Industrin har inte råd att vänta

Att ta hjälp av extern expertis för att genomföra utveckling och effektivisering av funktioner runt om kärnverksamheten är definitivt en god idé. Ett samarbete med Jernbro baserar sig på en analys av energianvändningen som sedan omsätts till konkreta åtgärder med goda resultat.

 – Jernbros åtgärder på en industri kan resultera i ökad produktivitet inom drift och underhåll, kraftigt reducerad energianvändning och miljöpåverkan. Det finns exempel där behovet av extern energi kan reduceras med 70 procent, och relaterade CO2-utsläpp med över 97 procent! En sådan kraftig reducering av behovet får självklart också positiva konsekvenser för dimensionering och utformning av själva försörjningssystemet, avslutar Mikael Jansson.

Läs mer om Jernbro här. 

Om Jernbro

Jernbro är marknadsledande inom industriellt underhåll och omsätter 1,4 miljarder. Bland de 900 anställda finns ingenjörer och utförare med unika kompetenser inom underhåll och teknik som el, mekanik, automation och energi. Dagligen bidrar de till driftsäkerhet och konkurrenskraft för kunder inom verkstad, gruvor, stål, papper och massa, livsmedel, vatten och avlopp, energi mm.

 

Mer från Jernbro

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Jernbro och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?