1515
Annons

Regeringen ger tummen upp för kärnkraft i EU-taxonomin

Regeringen anser att kärnkraften ska ingå i EU:s gröna taxonomi. Men frågan om huruvida den ska anses vara hållbar eller inte lämnas obesvarad.

Finansmarknadsminister Max Elger.
Finansmarknadsminister Max Elger.Foto:Sören Andersson/TT

Regeringen har i ett andra möte i finansutskottet under torsdagen behandlat EU:s utkast på hur taxonomin ska utformas. Det är regelverket som ska styra investeringar mot hållbara alternativ och enligt förslaget ska kärnkraften klassas som ett sådant. 

”Regeringen anser mot bakgrund av principen om teknikneutralitet att kärnkraftsrelaterade verksamheter ska kunna inkluderas i den gröna taxonomin. Den hållningen har inte motsatts av en majoritet av utskottet och det har fastslagits att det nu är Sveriges hållning”, säger finansmarknadsminister Max Elger till Di. 

Men bara för att regeringen stöttar förslaget att kärnkraften ska ingå i taxonomin innebär det inte att man tar ställning till om huruvida den är grön eller inte, menar finansmarknadsministern.

”I den mycket större frågan, om kärnkraft är hållbar eller inte, är det Socialdemokratins hållning att det måste avgöras av framtida generationer”, säger Max Elger.

Det framkom redan efter det första mötet i måndags att regeringen motsätter sig att naturgas inkluderas i taxonomin. Men i frågan om kärnkraften anser man att EU-kommissionen inte går tillräckligt långt. Förslaget är att hållbarhetsklassificeringen bara ska gälla under en övergångstid på 20 år, men regeringen motsätter sig att det ska finnas ett stoppdatum över huvud taget. 

Även kravet på att det ska finnas ett färdigt slutförvar för att investeringen ska räknas som hållbar motsätts.

Hur ser du på kritiken om att investeringar som riktas om från exempelvis vindkraft till kärnkraft kan innebära att fossildrivna kraftverk står kvar och pumpar ut koldioxid i minst 20 år till?
”Det är en helt korrekt analys att det tar väldigt lång tid att bygga ett kärnkraftverk. Men det är viktigt att komma ihåg att taxonomin inte utgör ett verktyg som ska dirigera var investeringar ska gå. Det är marknaden som får avgöra utifrån lönsamhet och investeringarnas egenskaper, det vill säga om de betraktas som hållbara eller inte”, säger Max Elger. 

21 januari ska EU:s medlemsländer återkoppla med sina synpunkter. Därefter väntas EU-kommissionen återkoppla snabbt med ett förslag om kärnkraft och naturgas. Något som väntas kunna gå igenom utan problem.

”Medlemsländerna har möjlighet att invända, så det kan falla om tillräckligt många motsätter sig. Men det är inte min förväntan att det uppstår någon sådan blockerande majoritet.”

Prenumerera på nyhetsbrevet Hållbart näringsliv här

 


Innehåll från Cancer Research KIAnnons

Samverkan är nyckeln till framtidens cancervård

Anna Martling, professor i kirurgi vid Karolinska Institutet, och Hans-Gustaf Ljunggren, professor vid Karolinska Institutet.
Anna Martling, professor i kirurgi vid Karolinska Institutet, och Hans-Gustaf Ljunggren, professor vid Karolinska Institutet.Foto:Andrea Björsell & Ulf Sirborn

I takt med att fler tekniker utvecklas och ser dagens ljus talas det alltmer om ett paradigmskifte inom cancervården. Några som är måna om att driva forskningen framåt genom samverkan är Karolinska Institutet. Med en gemensam satsning på precisionsmedicin med Karolinska Universitetssjukhuset och cellterapier för cancerpatienter vill de sätta patienten i första rummet. 

Forskning, innovation och utbildning inom bland annat cancer står högt i kurs hos Karolinska Institutet. I februari 2021 etablerades Precisionsmedicinskt centrum Karolinska (PMCK) – ett virtuellt centrum med syfte att skapa förutsättningar för att ta precisionsmedicin hela vägen från forskning in i hälso- och sjukvårdens vardag. Anna Martling, professor i kirurgi vid Karolinska Institutet, menar att precisionsmedicin är den enda – och rätta – vägen att gå. 

– Begreppet precisionsmedicin är på fleras läppar. Anledningen till att det är så aktuellt är att vi ser en utveckling som är remarkabel. Vi har en fantastisk utökning av nya kunskaper, tekniker och diagnostiska verktyg där vi också genererar mer och mer data på varje patient. Cancerområdet är ett av de områden som har kommit längst inom utvecklingen av precisionsmedicin, drivet av utvecklingen av ny kunskap och nya tekniker, målstyrda mer precisa läkemedel samt nya biomarkörer, säger hon. 

Läs mer om precisionsmedicin här

Unikt samarbete

Precisionsmedicin syftar till att ge patienter behandling och vård som är skräddarsydd utifrån patientens behov och förutsättningar. Fördelarna är många och ger vinster för både individ och samhälle. Bland annat möjlighet till tidig diagnostik och effektivare behandlingar. 

– Vi måste rigga sjukvården så att vi kan nå vårt mål – att kunna erbjuda rätt behandling i rätt tid till varje enskild patient. PMCK är ett unikt samarbete mellan Karolinska Institutet och Karolinska Universitetssjukhuset som hoppas göra det här möjligt, säger Anna Martling. 

Ett annat centrum där samverkan står i fokus är NextGenNK. Centrumet är Vinnova-finansierat och syftar till utvecklingen av nästa generations cellterapier mot cancersjukdomar. Företrädare är aktörer inom akademin, hälso- och sjukvården och industrin. 

–  Centrumet koordineras av Karolinska Institutet och samarbetar med Karolinska Universitetssjukhuset och ett tiotal framstående nationella och internationella industripartners. Mycket av den utveckling som sker inom cellterapier sker i synergier mellan dessa områden, säger Hans-Gustaf Ljunggren, professor vid Karolinska Institutet. 

Här läser du mer om NextGenNK

”Ett spännande fält”

Han förklarar att många industrier och företag ser fördelaktigt på samarbete med universiteten där man kan få del av ny kunskap. Samtidigt får universiteten ta del av nyttiggörande upptäckter i praktiken. 

Sedan centrumet startades upp i början av januari 2020 har forskningen gått snabbt framåt. 

– Vi har nya läkemedelskandidater, i form av tumörspecifika immunceller, i klinisk prövning. Det är ett spännande fält med stor utvecklingspotential där vi hoppas kunna göra stor skillnad i framtidens cancerbehandling. Dock är det inte enkelt med terapier. Det handlar om levande läkemedel som ska fungera som mini-missiler för att eliminera tumörceller hos den cancersjuka patienten. Men, genom samarbete mellan de olika parter tror och hoppas vi att vi kan driva vården framåt och göra skillnad, säger Hans-Gustaf Ljunggren. 

Fakta: Cancer Research  
Cancer Research KI är en paraplyorganisation för cancerforskningen vid KI med över 300 forskningsgrupper. Genom kombinationen av cancerforskning - med forskare inom ett flertal olika discipliner - och klinisk onkologi, verkar organisationen för att främja nya upptäckter som kan hjälpa patienter och gynna samhället. Till organisationens uppdrag hör även att synliggöra spetsforskningen inom cancerområdet vid KI. Här kan du läsa mer om Cancer Reseach KI.  

 

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Cancer Research KI och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Dagens industri som e-tidning redan kvällen innan

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?