Annons

Priset för renoveringshetsen: Inredning för miljarder slängs på tippen

Tusentals ton fullt fungerande fast och lös inredning slängs varje år i samband med kontorsrenoveringar.

Varje år investeras drygt 29 miljarder kronor i kontors- och butikslokaler. Samtidigt slängs tusentals ton fullt fungerande byggmaterial och möbler när kontorslokaler renoveras eller anpassas för nya hyresgäster som vill sätta sin egen prägel på lokalen.

”Gängse metod är att man river ut och slänger i stort sett allt”, säger Marianne Hedberg, miljöexpert vid Sveriges Byggindustrier.

I samband med renoveringar kasseras mängder av kontorsmöbler helt i onödan.
I samband med renoveringar kasseras mängder av kontorsmöbler helt i onödan.Foto:Jessica Gow

Omsättningen på hyresgäster i kontorsfastigheter är generellt hög, framför allt i storstadsregionerna, vilket innebär att lös och fast inredning av god kvalitet ofta slängs efter bara några år. Kunskapen om hur stora mängder byggmaterial som slängs i samband med lokalanpassningar och renoveringar av kontor är låg i dag.

Branschens aktörer har tidigare inte arbetat med att mäta och följa upp materialanvändning och avfallsmängd på ett strukturerat sätt.

Sedan knappt ett år tillbaka driver IVL Svenska Miljöinstitutet, ett projekt för att vända trenden med slit och släng vid kontorsrenoveringar. Projektgruppen har valt att fokusera på fast inredning med särskilt stor potential att återbrukas i industriell skala, exempelvis dörrar, innerväggar och handfat.

”Det är både ett sätt att minska klimatbelastningen och avfallsmängderna, men vi tror också att det här leder till minskade kostnader. Vi får definitivt minskade materialkostnader men sedan tillkommer det kostnader för planering”, säger Carina Loh Lindholm, projektledare på IVL Svenska Miljöinstitutet.

Aktuell Hållbarhet har pratat med ett flertal experter som representerar olika delar av renoveringskedjan. De delar uppfattningen att ett grundläggande problem är bristen på planering för återbruk – branschens olika aktörer har helt enkelt ännu inte insett hur stort resursslöseriet är och därför har man inte varit redo att ändra på invanda rutiner.

”Återbruket som fenomen kommer in, om det ens gör det, i princip i samma ögonblick som det står en rivare och slår sönder dörren. Det är först sent, det måste komma in i första skedet där man förhandlar om en budget”, säger Per Håkansson, grundare och vd på Kompanjonen som är en av Sveriges största återförsäljare av återbrukat byggmaterial.

Han konstaterar att det helt enkelt är för billigt och enkelt att riva ut och slänga material som med lite planering och extra arbete skulle kunna återvinnas.

Marianne Hedberg från Sveriges Byggindustrier instämmer och påpekar att det är miljön som får ta priset.

”Det är för billigt att slänga byggmaterial som tidigare har inneburit en massa andra kostnader för miljön. Kostnaderna för miljön räknas inte med i kalkylen för när byggmaterialet väl ska tas bort så är det bara ett oönskat material som vi ska göra oss av med. Det är den bilden vi behöver förändra”, säger hon.

Innehåll från HPEAnnons

Maximera nyttan av data med bibehållen integritet och säkerhet

Allteftersom företag och organisationer antar mer datadrivna arbetssätt uppstår nya utmaningar vad gäller att förädla och skydda de enorma mängder data som genereras. Samtidigt hårdnar kraven på regelefterlevnad, vilket skapar en komplex situation.

– Att implementera en strategi för att snabbt och effektivt kunna hantera data med hänsyn tagen till regulatoriska krav och compliance ökar möjligheten att bli marknadsledande, säger Christian Pernod, HPE.

I takt med digitaliseringens framfart ökar mängden data. Företag möts varje dag av en allt större våg av inkommande information som måste bearbetas, prioriteras och analyseras. Men den stora frågan är ändå vilken information som är relevant att spara? 

Christian, Head of Advisory and Professional Services hos HPE, konstaterar att det rör sig om ett tveeggat svärd; data är det mest värdefulla bolagen äger men också det som gör dem mest sårbara. Överallt står vi exponerade med digitala plattformar där nya hot uppstår var och varannan dag. Därför måste det finnas en strävan att ha full kontroll över sin data, oavsett var den befinner sig.  

– Oavsett om det rör sig om hot med aktörer som vill tjäna pengar, utpressa sig till ytterligare känslig information eller påverka demokratin, är det ofta stora rörelser med omfattande resurser som utför angreppen på företag och dess värdefulla information. Utan rätt infrastruktur, processer eller digitala komponenter står all data inför en betydande ökad risk. 

Val av partnerskap 

Att anpassa organisationen efter digitaliseringens nya krav har blivit allt viktigare för att kunna fortsätta effektivisera sig och fullt ut kunna nyttja kraften från data. Här behöver man hitta sätt att konsolidera sin data för att få kontroll. Ett komplext arbete som kommer att kräva nya sätt att hantera denna data varsamt, från ”edge”- platsen där data genereras, vid datacentret hela vägen till molnet. 

– Ur ett compliance-perspektiv är det att föredra att ha en stor datakälla för att få visibilitet, samtidigt är det där vi ser utmaningen kopplat till integration, att förena processer och infrastruktur. Därför går inte att bygga en stor silo runt sin datakälla sett till compliance; istället är det ett måste etablera processer och rutiner som är anpassade efter en rad olika datakällor med en zero trust och data mesh arkitektur i grunden. Detta för att hantera riskerna, inte minst kopplat till den mänskliga faktorn men framför allt för att kunna dra nytta av automation.

Christians rekommendation är att sikta på en högre grad av automatisering i hanteringen av data i samband med att man kopplar samman olika datapunkter eller analyserar information. Något som säkerställer bättre kontroll av processen och ger ett sömlöst flöde, men förutsätter en viss kompetens och mognadsgrad inom organisationen. 

– Vi ser att det finns ett stort behov av att vidareutveckla sin infrastruktur utifrån befintlig IT-miljö och anpassa den efter verksamhetens unika behov. Att välja partner och leverantörer som förstår utmaningarna och kommer med proaktiva lösningar blir allt viktigare. Här tar HPE sitt fulla ansvar och med plattformen HPE Greenlake kan vi stötta våra kunder att eliminera risker och samtidigt hantera data på rätt sätt anpassat efter dagens och morgondagens regulatoriska krav. 

Vill främja innovationskraft 

Enligt Christian befinner vi oss i en spännande tid där data är en given katalysator att driva innovation. Men det gäller att agera nu. Svensk industri har en enorm innovationskraft samtidigt som konkurrensen ökar, inte minst på den globala arenan. Christian efterlyser därför att fler tar initiativ för att främja svenska bolags utveckling med hjälp av data. 

– HPE strävar efter att vara en möjliggörare för ökad innovation. Dels genom ett etablerat och nära samarbete med AI Sweden där vi bidrar med både kompetens och teknik som gör det möjligt för företag som vill testa sin innovation att också göra det. Men också genom att erbjuda en automatiserad plattform som syftar till att hålla företags infrastruktur uppdaterad för ökad resiliens mot interna och externa hot. Dessutom har vi skapat ramverk som inom ramen för AI kan säkerställa compliance i sättet att maximera nyttan av data i analys men med bibehållen integritet.

Säkrare datahantering, förbättrad regelefterlevnad 

Ett annat sätt HPE underlättar för sina kunder är att stötta företag i att ta ökat ägandeskap av sin data och verksamhet. Det leder i förlängningen till ökad motståndskraft och kontroll, vilket i sin tur lägger grunden för en snabbare digital utveckling. Christian betonar att detta dock inte betyder att man är fullt skyddad – det krävs flera lager och mekanismer för att minska riskerna. Men det är något som HPE lägger in i infrastrukturen för att kunna erbjuda en heltäckande säkerhetslösning.  

 – Eftersom HPE:s servrar dessutom har säkerheten inbyggd hela vägen in till ”chipet” kan vi bidra till att våra kunder blir tryggare och mer effektiva digitala verksamheter. I slutänden betyder det att vi också stöttar företag i arbetet mot att uppnå full regelefterlevnad på ett sätt som ger störst mervärde, avslutar Christian.  

Läs mer om compliance hos HPE  

 

Mer från HPE

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med HPE och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1090kr
Prenumerera