1515
Annons

Preems vd varnar för utslagning: ”Miljarder skickas utomlands”

Nya regler för förnybara drivmedel väntas sätta fart på konsumtionen men riskerar att slå undan benen för inhemsk produktion.

Den varningen utfärdar drivmedelsjätten Preem som nu vädjar till regeringen att snabbt reformera systemet.

IFRÅGASÄTTER NYA REGLER. Preems vd Petter Holland anser att reglerna om inblandning av biodrivmedel, som träder i kraft den 1 juli, får negativa effekter för svenska drivmedelsproducenter.
IFRÅGASÄTTER NYA REGLER. Preems vd Petter Holland anser att reglerna om inblandning av biodrivmedel, som träder i kraft den 1 juli, får negativa effekter för svenska drivmedelsproducenter.Foto:Cicci Jonson

”Vi vill hissa varningsflagg. Utformningen av det nya regelverket för drivmedel missgynnar obegripligt nog inhemsk produktion. Vår bedömning är att det kommer att leda till att miljarder av svenska subventioner skickas utomlands till producenter av förnybara drivmedel, inklusive palmolja med tveksam miljönytta”, säger Petter Holland, vd för Preem.

”Sverige, som har en unik tillgång till råvaror i form av restprodukter från skogen och från lantbruket som kan användas till att producera drivmedel med hög klimatnytta, kommer därmed att gå miste om stora fördelar i form av uteblivna investeringar och nya gröna jobb.”

Den 1 juli sjösätts en reform som väntas få mycket stor betydelse för den svenska drivmedelsmarknaden under många år framöver.

Bland annat införs så kallad reduktionsplikt för första gången. Det innebär en skyldighet för drivmedelsleverantörerna att minska utsläppen av växthusgaser från bensin och diesel genom inblandning av biodrivmedel.

”Transportsektorn står för en tredjedel av alla Sveriges utsläpp. Reduktionsplikten blir ett viktigt verktyg för att öka användningen av biodrivmedel och att minska växthusgasutsläppen”, säger samordnings- och energiminister Ibrahim Baylan.

Uttalandet görs med anledning av att regeringen beslutade om en ny förordning som tillsammans med en lag om reduktionsplikt styr hur drivmedelsbolagen ska minska utsläppen framöver.

Enligt regeringen kommer kvoterna för inblandning av biodrivmedel i bensin och diesel successivt att höjas för att bidra till att transportsektorns utsläpp minskas med 70 procent till och med 2030.

Men Preem, som är Sveriges klart största drivmedelstillverkare, riktar nu hård kritik mot delar av förslaget.

”Jag vill understryka att vi ser väldigt positivt på att reduktionsplikt införs. Det kommer att bidra till att konsumtionen av förnybara drivmedel, som redan har exploderat i Sverige, kommer att fortsätta öka. Problemet är det ensidiga fokuset på att öka konsumtionen”, säger Petter Holland.

Varför är det ett problem?
”Därför att som de väldigt komplicerade reglerna är utformade, med bland annat dubbla styrmedel för förnybar diesel HVO, så som statsstödsreglerna endast appliceras i Sverige, kommer svenskbaserad produktion att ha mycket svårt att konkurrera”.

Petter Holland uppger att Preem har mycket stora ambitioner att ställa om och ersätta fossil råolja med förnybar råvara från bland annat svensk skogsråvara i sina båda raffinaderier. Senaste exemplet är en ny investering i ökad produktion av tallolja i det delägda bolaget Sunpine, något som Di har rapporterat om.

”Men såsom de kommande spelreglerna är utformade är risken stor att vi inte kommer att kunna genomföra de långt större investeringar i svenskbaserade biodrivmedel som vi siktar mot. Det känns ju väldigt frustrerande och olyckligt inte minst med tanke på att politikerna tidigare talat så mycket om att den gröna omställningen ska öppna för nya jobb och investeringar i Sverige”, säger Petter Holland.

Och Preem bedömer att bolaget inte är ensamt utan att även många andra investerare som planerar stora investeringar i svenskbaserade biodrivmedel kommer att drabbas.

”Vi upplever att svenskbaserad drivmedelsproduktion indirekt diskrimineras. I kombination med att en rad andra länder samtidigt subventionerar sin produktion, så kommer Sveriges mycket ambitiösa mål att främst täckas genom import från andra länder”, säger Petter Holland.

Det skulle i så fall förstärka den nuvarande situationen där majoriteten av de biodrivmedelsvolymer som säljs till svenska bilister och andra konsumenter har importerats.

”Vi kan inte tro att regeringen medvetet vill styra så att Sverige går miste om de mycket stora möjligheter att bygga en storskalig produktion av förnybara drivmedel både för inhemsk konsumtion och för att bidra till klimatomställningen av transportsektorn i andra länder. Vi hoppas därför att regeringen så snabbt som möjligt ska tänka om och justera i regelverket.”


Innehåll från South PoleAnnons

Klimatkompensation är inte att köpa sig fri från sitt klimatansvar

Klimatkompensation är en del i utvecklingen mot hållbara lösningar för framtiden. Med hjälp av finansieringen som klimatkompensering innebär kan nya klimatprojekt utvecklas för att minska klimatpåverkan. Jens Olejak, VD för South Pole Sweden och Head Climate Solutions Nordics, menar på vikten av att inte se klimatkompensation som en pappersprodukt utan som vad det är – ett medel för att finansiera projekt för att minska eller binda koldioxid.

– Det finns en felaktig uppfattning om att klimatkompensation betyder att man köper sig fri från sitt klimatansvar. Men det kunde inte vara längre från sanningen, säger Jens. Rätterna som köps vid klimatkompensation möjliggör utvecklingen av klimatprojekt för att öka omställningen mot ett koldioxidsnålt samhälle.

För att nå NettoNoll som företag är det viktigt att ha med klimatkompensation som en del av sin klimatstrategi. Oavsett vilken verksamhet man verkar inom kommer företagens utsläppsreduktioner inte vara tillräckliga för att nå NettoNoll i linje med SBT och Parisavtalet. 

– Våra kunder har väldigt ambitiösa målsättningar kopplade till sin klimatstrategi. För att nå sina mål behöver de även klimatkompensera. Oavsett verksamhet kommer ett visst utsläpp att ske, även om man är duktig på att minska dessa. Men målsättningen är såklart att behovet av klimatkompensering ska minska över tid.

Tack vare klimatkompensering kan utvecklingsländer vara med på resan mot ett koldioxidsnålt samhälle och bidra till klimatomställningen. South Pole har utvecklat över 800 projekt sedan starten 2006, där projekt kopplade till bindning av koldioxid via naturbaserade lösningar, men även tekniska innovationer, just nu har stort fokus. Det är även viktigt att undvika framtida utsläpp genom exempelvis projekt för förnybar energi, i vilket South Pole har spelat en stor roll de senaste 15 åren.

Som den enda aktiva projektutvecklaren i Norden har South Pole möjlighet att ta ett helhetsgrepp åt sina kunder i deras klimatstrategiarbete. Med kompetens inom både strategiskt stöd och utveckling av hållbara projekt som gör skillnad för klimatet och projektets närområde ger South Pole tydliga resultat för sina kunder.

– Vi ser att efterfrågan på våra tjänster ständigt ökar, för att möta marknadens behov utökar vi nu därför organisationen med nya kompetenser. Klimat och hållbarhet är en av de viktigaste frågorna vi har framför oss, och vi har betydligt mindre tid på oss än vi räknat med för att göra de klimatförbättringar som krävs för att nå målen i Parisavtalet. Det är dags att agera!

South Poles uppdrag
South Pole effektiviserar och driver på omställningen till ett klimatsmart samhälle. Med ett globalt team, med över 800 sociala entreprenörer, utvecklas innovativa skräddarsydda lösningar för att möta organisationers och samhällsstrukturens behov. South Pole är experter inom den snabbt föränderliga klimatpolitiken och dess regelverk. 

Till South Pole Swedens erbjudande

Mer från South Pole

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med South Pole och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Dagens industri som e-tidning redan kvällen innan

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?