Annons

Precisionsbonden: ”Det är de gamla sanningarna som gäller”

Skånska lantbrukaren Mårten Svensson har fått högre skördar och minskat sin arbetsbörda tack vare precisionsodling. 

”Det har blivit en fördel att ha goda it-kunskaper som lantbrukare. Samtidigt kommer man inte runt att gamla bondekunskaper fortfarande är grunden i allt vi gör.”

Mårten Svensson, Sjöstorps gård.
Mårten Svensson, Sjöstorps gård.Foto:Lars Jansson

På släktgården Sjöstorp, utanför Lund, odlar Mårten Svensson och hans far Per Svensson vete, maltkorn, havre, råg och sockerbetor. Runt hälften av de 350 hektaren odlingsmark tillhör gården, övriga fält arrenderas. Ytan varierar från år till år eftersom arrenden kan sägas upp och andra läggas till. Det skapar utmaningar men markkartor och satellitbilder kan berätta mycket om hur marken är och vad som behövs, förklarar Mårten Svensson. 

”Härom året började vi odla på ett fält som vi inte kunde något om och som visade sig ha tillhört tre olika lantbrukare. De hade valt olika grödor och helt olika strategier vilket gav fältet helt varierade förutsättningar. Men med teknikens hjälp kunde vi analysera fältet och sedan skräddarsy gödslingen och besprutningen vilket gjorde en stor skillnad.”

Mårten Svensson är utbildad teknikagronom och började tidigt intressera sig för hur man med GPS och modern teknik kan göra detaljerade strategier för att öka skördarna, med mindre insatsvara. Han försöker numera styra allting som går att styra på sina fält. 

”Vår bransch präglas av tunna marginaler och det är svårt att hitta sätt att minska kostnaderna. Men med framför allt GPS-tekniken så är det definitivt möjligt. Jag kommer ofta på nya sätt att spara en procent här och där genom att arbeta smartare”, förklarar Mårten Svensson och berättar att det tidigare fanns ett bekymmer att olika programvaror för precisionsodling inte kunde kommunicera med varandra. 

Foto:Lars Jansson

Numera finns en standard vilket varit viktigt för utvecklingen. Samtidigt har programvarorna blivit mer avancerade. Trots den stora potentialen ser han att det är ganska få lantbrukskollegor som anammat precisionsodling i stor skala. 

”Delvis kan jag förstå det, gör man ett litet fel kan det få stora konsekvenser så riskerna finns där. Det handlar om att vara noggrann men också använda sina bondekunskaper i första hand. Vad än datan säger så är det de gamla sanningarna som gäller.”

Mårten Svensson upplever att hans arbete har förändrats sedan han började med precisionsodling. Det blir mer arbete under vintersäsongen då det handlar om att analysera data och planera växtsäsongen med allt från val av grödor, gödsling till växtbesprutning. Sedan, under själva växtsäsongen, har arbetstiden däremot minskat. 

”Jag sitter mindre tid i traktorn, slipper sätta upp flaggor på åkern för att ha koll på fältets olika delar och en hel del annat som sparar tid. Det blir ett nöje att sätta på programmen och känna att man kan lita på att styrfilen gör sitt jobb. Som bonde blir man gladare, piggare och kan fatta bättre beslut.”

Innehåll från EKNAnnons

Ny EKN-undersökning om exporten: ”Trenden har vänt för små och medelstora företag”

Carl-Johan Karlsson är EKN:s affärsområdeschef för SME och Midcorp.
Carl-Johan Karlsson är EKN:s affärsområdeschef för SME och Midcorp.

Sedan svackan i början av pandemin har små och medelstora företag kraftigt ökat sin export.

Nu visar Exportkreditnämndens senaste undersökning att trenden vänder tillsammans med framtidsförväntningarna.

Läs mer om hur du kan säkra exportfinansiering i tuffa tider

Under tiden som följt efter Covid 19-pandemin har svensk export studsat tillbaka med råge. I EKN:s återkommande Demoskopundersökning om små och medelstora exportföretags utveckling och framtidsförväntningar såg man i februari 2022 att hela 45 procent av bolagen hade ökat sin export jämfört med samma kvartal året innan.

I den senaste undersökningen har trenden dock vänt och motsvarande andel har sjunkit till 34 procent. Samtidigt har 19 procent minskat sin export jämfört med samma period förra år – i februari var motsvarande andel bara nio procent.

– Efter pandemin var exportökningen brant för små och medelstora företag, men nu ser vi en försiktighet från företagen. De här bolagen är enormt duktiga på att känna av marknaden. De har hela tiden örat mot marknaden och kan nästa lukta sig till en marknadsförändring. Nu är de avvaktande, säger Carl-Johan Karlsson, EKN:s affärsområdeschef för SME och Midcorp.

Högre kostnader påverkar

En bidragande faktor till exportbolagens ökade försiktighet är högre kostnader. Priset på insatsvaror har ökat med 20 procent och fyra av tio tillfrågade bolag anser att de höga energipriserna påverkar verksamheten i mycket eller ganska hög grad.

Även bolagens framtidsförväntningar på exporten har vänt nedåt i EKN:s senaste undersökning. 29 procent förväntar sig nu att deras export kommer att öka det närmaste kvartalet och 44 procent väntar sig en ökning de kommande 12 månaderna. Motsvarande andelar i februari var 47 respektive 63 procent.

Trots den nedåtgående kurvan vill dock Carl-Johan Karlsson inte dra på för stora växlar.

– Vi verkar befinna oss i lejonets gap och än vet vi inte om lejonet ska svälja oss hela eller spotta ut oss, säger han och fortsätter:

– Visst kan det gå fort när det väl går nedför, men undersökningen visar tydligt att vi inte är där nu. Som jämförelse kan vi titta på februari 2020 – då var bolagens förväntningar på exportökningar lägre än förväntningarna på exportminskningar. Vi är långt därifrån idag.

Dollarn som stötdämpare

Något annat som blir tydligt i den senaste undersökningen är enligt Carl-Johan Karlsson att små och medelstora exportföretag i större utsträckning har kunnat kompensera för sina ökade kostnader än bolag som inte exporterar.

– Sedan årsskiftet har värdet på dollarn stigit med 25 procent. Med en sådan valutautveckling kan du sälja mindre men ändå öka dina exportintäkter – bara det visar vikten av att finnas på exportmarknaden.

Så här kan EKN stötta din satsning som direkt eller indirekt är kopplad till export 

Mer från EKN

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med EKN och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1090kr
Prenumerera