1515
Annons

Pengabrist stoppar svensk omställning

Otillräcklig och otillgänglig finansiering inom näringslivet gör de svenska klimatmålen mer avlägsna. Den varningen reser nu Naturvårdsverket.

”Många branscher behöver finansiering. Vi kan konstatera att det finns en massa luckor – och att det är bråttom att ta reda på vad vi kan göra åt dem”, säger Nadine Viel Lamare, finansanalytiker på Naturvårdsverket. 

Jordbruket står för 15 procent av Sveriges utsläpp. Men bönderna har svårt att få finansiering för omställningen.
Jordbruket står för 15 procent av Sveriges utsläpp. Men bönderna har svårt att få finansiering för omställningen.Foto:Most Photos

Finansmarknadens regelverk och instrument stöttar inte alla de aktörer eller typer av investeringar som behövs för att Sverige ska klara sin del i omställningen till ett hållbart samhälle. 

Den slutsatsen drar Naturvårdsverket, som just tagit fram en ny rapport i syfte att bidra till kommande regerings beslutsunderlag då denna så småningom ska presentera en ny klimathandlingsplan. 

”Vi konstaterar att det finns ett jättestort behov av kapital för att ställa om – och dessutom en vilja att ställa om. Både från små utvecklingsbolag och större aktörer som Hybrit. Men tillgången på kapital finns inte där för alla”, säger Nadine Viel Lamare, finansanalytiker på Naturvårdsverkets klimatanalysenhet.

Ett exempel hon lyfter – och återkommer till – på en bransch som kommit i kläm är jordbruket, som står för 15 procent av Sveriges utsläpp. 

”För enskilda näringsidkare rör det sig om små belopp, men bönder har ofta svårt att få lån hos banken eftersom de inte är tillräckligt lönsamma. De kan inte heller dra nytta av systemet med gröna obligationer eftersom det rör sig om alltför små summor.”

Satsningar som initierats av S-MP-regeringen, som industriklivet och klimatklivet, finns ännu kvar och kan ge stöd. Bidrag går också att få hos Almi. Men det här räcker inte till, konstaterar Naturvårdsverket i sin analys av marknaden. 

De gröna kreditgarantierna som betalas av Riksgälden och kom i samband med Corona har uppenbara brister, säger Nadine Viel Lamare. 

”En förutsättning för att kunna ta del av dem är att banklånet uppgår till minst 500 miljoner kronor. Du måste vara väldigt kreditvärdig för att klara det. Inte många låntagare klarar sådana summor.”

Nadine Viel Lamare, finansanalytiker på Naturvårdsverkets klimatanalysenhet.
Nadine Viel Lamare, finansanalytiker på Naturvårdsverkets klimatanalysenhet.

För mindre företag finns visserligen gröna krediter hos Exportkreditnämnden, men bara för de aktörer som vars verksamhet är minst 25 procent exportrelaterad. 

”Om bolaget befinner sig i en tidig fas och behöver låna till sin verksamhet, kanske för att i första hand starta upp en försäljning i Sverige, då har de inte hjälp av EKN heller.”

Nadine Viel Lamare konstaterar att samtliga nämnda initiativ säkerligen behövs och gör nytta, men att det ändå finns ett gap mellan behoven för omställning och finansiering. 

”Vi har ett finansiellt regelverk för stabilitet, vilket är bra. Men det gör att en bank inte kan låna ut pengar om de inte är hyfsat säkra på att få tillbaka pengarna. Allt som innebär expansion på nya marknader och kanske har en mindre mogen industri – det vi står inför nu – saknar i stor utsträckning finansiering.”

Konsekvenserna av att det ser ut som det gör blir enligt Naturvårdsverket att investeringarna inte når fram till de sektorer där de faktiskt behövs. 

”Det finns en vilja från näringslivet att bidra till omställningen. Och det finns en vilja hos exempelvis pensionsfonderna att bidra till omställningen. Alla vill vara en del av lösningen. Ändå får vi inte de investeringar vi behöver.”

Är det här något som skulle kunna äventyra Sveriges klimatmål?
”Det saktar ner möjligheten att nå dit. Vi har många branscher som behöver finansiering om vi ska klara målen. Vi kan konstatera att det i dagsläget finns en massa luckor – och att det är bråttom att ta reda på vad vi kan göra åt dem”, säger Nadine Viel Lamare.

Ytterligare ett problem som Naturvårdsverket identifierat i sin analys är bristen på enhetliga och relevanta data. Därtill är det svårt för näringslivets aktörer att faktiskt få en överblick av de instrument som faktiskt finns att tillgå. 

”Det kan till exempel handla om storleken på ett företags utsläpp är och vilka fysiska risker som finns. Det kommer att bli bättre med taxonomin, men i dag saknas mycket information. En annan svårighet är att den information som finns inte är samlad i ett överskådligt system. Då blir det svårare att lägga det pussel som behöver läggas.”

Naturvårdsverket presenterar i sin rapport ett antal förslag till åtgärder. 

För det första handlar det om att göra en översyn av de instrument som finns, och hur de skulle kunna kompletteras. 

”En tanke vore att utfärda garantier inte bara mot banklån, utan också obligationslån. Sida har intressanta utformningar av sina garantier som man kanske kan inspireras av”, säger Nadine Viel Lamare. 

Ett andra förslag handlar om att skapa en myndighetsledd plattform för hållbara finanser. 

”Det finns en poäng med att samla allt på samma ställe. I dag är tröskeln för informationsinhämtning alltför hög.” 

Ytterligare en sak som Naturvårdsverket efterlyser är stabila spelregler som inte ruckas av politiska överenskommelser. Detta efter att inte ens större, blocköverskridande överenskommelser – som den om energi – visat sig vara bestående. 

”Vi tycker att man bör fundera över vilka av de här lösningarna som kan bli kontraktuella, alltså att man har ett kontrakt i botten. Vi säger inte att det är lätt med avtal, men det skulle skapa den trygghet och stabilitet som krävs för den finansiella sektorn.”

Vattenfall bygger ny vindkraft i Tyskland

Svenska Vattenfall får snurra igång tyskt havsbaserat vindkraftsprojekt. Projektet väntas ge fossilfri el till över en miljon tyska hushåll, skriver bolaget i ett pressmeddelande.

Foto:Vattenfall/Ties van der Horst

Den havsbaserade vindkraftsparken ska byggas 85 kilometer utanför ön Borkum på den tyska Nordsjökusten. År 2027 väntas den anslutas till det tyska elnätet och parken kommer då att ha en effekt om 908 MW årligen. Det motsvarar elkonsumtionen för över en miljon tyska hushåll.

Energijätten förvärvade det havsbaserade vindkraftsprojektet redan 2016, men nya upphandlingssystem gjorde att projektet auktionerades på nytt. Vattenfall använde sig då av företrädesrätten och behåller nu ansvaret för att utveckla parken.

”Vi är mycket glada över att ha fått kontraktet för detta projekt. Den snabba utbyggnaden av förnybar energi är nyckeln till att permanent minska Tysklands beroende av fossila bränslen”, säger Catrin Jung, chef för havsbaserad vindkraft på Vattenfall.

Vattenfall har sedan innan de tyska vindkraftsparkerna ”Dantysk” och ”Sandbank”.

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1090kr
Prenumerera