Ödesmöte skärper målen - företag ska styras hårdare

I år fattar FN beslut om ett nytt globalt ramverk för biologisk mångfald - något som kan få effekter även för det svenska näringslivet, menar Naturvårdsverkets förhandlare Johan Abenius.

Foto:Most Photos

Hösten 2020 skulle världens länder ha fattat beslut om ett nytt globalt ramverk för biologisk mångfald med mål för perioden 2021–2030. Som bekant kom en pandemi i vägen för det mesta och mötet har skjutits upp i omgångar, men kommer nu att äga rum i Kunming i Kina i oktober i år. 

Och det är mycket som står på spel. 

”Redan för tio år sedan sa man att det var ett oroande läge. Det var det också, men läget är än mer akut nu. När vi tittar på de utvärderingar som gjorts från föregående tioårsperiod ser man att de nationella målen som sattes inte var tillräckligt ambitiösa – och att man inte ens nådde de mål som ändå hade satts.”

Det säger Johan Abenius, handläggare och förhandlare inom biologisk mångfald på Naturvårdsverket och en av dem som kommer att delta i den svenska delegationen under mötet i Kunming. 

Johan Abenius, handläggare och förhandlare inom biologisk mångfald på Naturvårdsverket.
Johan Abenius, handläggare och förhandlare inom biologisk mångfald på Naturvårdsverket.

Några av de mål som antogs 2010 rör en hållbar produktion och konsumtion, uthålligt fiske, uthålligt jord-, skogs- och vattenbruk, stopp mot utrotning och skydd av natur.

Enligt Johan Abenius deklarerar en majoritet av länderna nu att det behövs minst lika höga mål som förra gången. En knäckfråga handlar om hur stater ska rapportera, en annan om hur företag ska uppmuntras till frivilliga åtaganden samt om hur resurser ska mobiliseras och pengar fördelas för olika åtgärder. Ytterligare en central fråga sätter fokus på vikten av att sätta kvantifierbara mål som går att enas om och är möjliga att följa upp på ett ambitiöst sätt. 

”I analyser av den tidigare perioden har man identifierat genomförandet som den svaga punkten. Ett skäl till det handlar just om att vi behöver kunna följa upp arbetet löpande under perioden. För det behöver vi bättre och mer mätbara mål”, säger Johan Abenius.

Prenumerera på nyhetsbrevet Hållbart näringsliv här 

Sveriges delegation deltar i Kunming som del i EU:s förhandlingsgrupp, men en viktig fråga för de svenska förhandlarna rör hur naturens resurser ska kunna nyttjas på ett hållbart sätt.

”Det har varit en käpphäst för oss under lång tid. Något vi trycker på är också att hela samhället ska vara med och nå målen.”

Om avtalet faller ut som Sverige vill se det – hur kommer svenskt näringsliv att märka det?
”Redan nu finns en förväntan på företag att de ska jobba med biologisk mångfald. Min förhoppning är att vi får en tydligare målstyrning. Det är svårt att bli mer konkret än så i det här skedet eftersom förhandlingarna inte kommit så långt ännu”, säger Johan Abenius. 

 


Innehåll från Capgemini InventAnnons

Så kan svenskt näringsliv nå klimatneutralitet

Ann Hellenius, Managing Director för Capgemini Invent i Sverige och Finland.
Ann Hellenius, Managing Director för Capgemini Invent i Sverige och Finland.

Ett av de viktigaste stegen som Europa kan ta för att nå sitt net-zero mål 2050 är snabb acceleration av rena teknologilösningar. I rapporten Fit for Net-Zero listas 55 tekniska initiativ som med ekonomisk skjuts kan generera kraftigt minskade utsläpp och ett hållbart näringsliv.

EU har som mål att bli klimatneutralt och nå nettonollutsläpp senast 2050. Hur detta ska gå till rent praktiskt kan nu ha blivit klarare, efter publiceringen av rapporten Fit for Net-Zero som tagits fram av Capgemini Invent på uppdrag av Breakthrough Energy och med hjälp från 100 ledande experter.

– Det som är unikt med Fit for Net-Zero är att den på ett konkret sätt kommer med förslag på hur olika branscher kan lösa sina klimatutmaningar. Vår rapport är väldigt specifik och inspirerar till handling, säger Ann Hellenius, Managing Director för Capgemini Invent i Sverige och Finland.

Konkreta lösningar på komplexa problem

Rapporten listar 55 tekniska initiativ, eller Tech Quests, som identifierats som avgörande för att nå klimatneutralitet senast 2050. Det handlar till exempel om produktion av cement och stål utan kol, eftermontering av förbättrade isolerings- och värmepumpar i byggnader och användning av alternativa bränslen för sjöfart.

Varje investerad krona inom dessa 55 initiativ beräknas ge nio tillbaka till 2050. Här finns potential att skapa 790 miljarder euro i bruttovärde till 2030 samt 12,7 miljoner hållbara jobb. Initiativen återfinns inom fem sektorer som i dagsläget står för merparten av näringslivets negativa klimatpåverkan – industri, transport, jordbruk och matproduktion, energi och byggindustri. 

– Investeringar inom dessa initiativ skulle kunna skapa större exportmöjligheter för företag och sätta svenskt näringsliv i en väldigt fördelaktig position, säger Kai Erspamer som är Innovation and Strategy Manager på Capgemini Invent och själv har arbetat med Fit for Net-Zero. 

Läs rapporten Fit for Net-Zero här. 

Erbjuder stöttning för att landa rätt i klimatomställningen

Capgemini Invent har länge haft hållbarhetsfrågor på agendan, och har anpassat sin erbjudandeportfölj för att fokusera på de tekniker som i rapporten föreslås som lösningar.

På så sätt kan man erbjuda konkret hjälp för företag som står inför de utmaningar som rapporten pekar på och vara en kraft som hjälper dem att nå sina hålbarhetsmål.

Ett exempel, av många, är samarbetet med Volvo Car Mobility. Där har Capgemini Invent gjort en studie för att undersöka hållbarhetseffekterna av bildelningstjänsten M. Volvo valde att kommunicera resultaten externt för att visa på potentialen med bildelning. Capgemini Invent har på uppdrag av regeringen även samlat in data kring svensk tågtrafik med syftet att öka attraktiviteten.

– De tekniska initiativen som presenteras i rapporten kommer bli svåra att nå utan att jobba datadrivet, och risken är då att man missar tekniksprånget som sker just nu. En viktig del i företagens överlevnad blir därför att samla in mätbara effekter av den egna verksamheten för att kunna driva hållbar förändring. Här kan vi hjälpa till, konstaterar Ann Hellenius.

Fakta om Capgemini Invent

Capgemini Invent är Capgeminis nya enhet för konsultering, digital innovation och transformation. Capgemini Invent kombinerar strategi, teknik, data och design för att lösa de mest komplexa utmaningarna inom näringslivet. 

 

Mer från Capgemini Invent

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Capgemini Invent och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?