Annons

Nytt ramverk på gång: Kommer naturen få ett eget Parisavtal?

I veckan riktas världens ögon mot ett område som enligt många är lika brinnande som klimatfrågan. Världens ledare tar de första stegen för att enas om ett nytt och tuffare ramverk för biologisk mångfald, något som kan få stor påverkan inte minst på den nya EU-taxonomin.

Foto:Bertil Pettersson / Naturfotograferna /IBL Bildbyrå

Efter att ha enats om ett ramverk för klimatet är det nu dags för världens länder att skapa en motsvarande plan för att vända trenden med minskande biologisk mångfald.

Den 11 oktober i Kunming startar det 15:e partsmötet (COP15) i FN:s konvention om biologisk mångfald. På grund av pandemin kommer dock inga nationella delegationer att fysiskt finnas på plats, vilket innebär att inga förhandlingar kommer att äga rum. I stället återupptas mötet i månadsskiftet april–maj 2022, då förhoppningen är att världens ledare ska kunna enas kring ett gemensamt ramverk för att skydda natur och ekosystem.

Toppmötet är det största sedan motsvarande möte hölls i Japan 2010 och mynnade ut i den så kallade Nagoya-planen med 20 mål som skulle uppfyllas till 2020. Planen för mötet i Kunming är att enas om en ny uppsättning mål fram till 2030.

Torbjörn Ebenhard är forskningsledare vid Centrum för biologisk mångfald, CBM, vid SLU, samt svensk förhandlare i FN:s konvention om biologisk mångfald. Enligt honom är de stora diskussionsområdena inför konferensen frågan om hur brett mandat FN:s konvention om biologisk mångfald (CBD) egentligen har, hur arbetet med att bevara och hållbart nyttja biologisk mångfald kan fördelas på ett rättvist sätt mellan världens länder och på vilken ambitionsnivå man ska lägga målen.

Han tror inte att diskussionerna kommer att leda fram till ett bindande ramverk av samma typ som det så kallade 1,5 gradersmålet, eller Parisavtalet.

Torbjörn Ebenhard är forskningsledare vid Centrum för biologisk mångfald vid SLU. Anders Enetjärn, grundare av miljökonsultföretaget Ecogain.
Torbjörn Ebenhard är forskningsledare vid Centrum för biologisk mångfald vid SLU. Anders Enetjärn, grundare av miljökonsultföretaget Ecogain.

”Målen kan vara väldigt ambitiösa och gälla på global skala, men för varje enskilt land innebär de inte ett bindande åtagande. Varje land måste bidra till att det globala målet nås, men bestämmer själva hur det ska göras. Det är fortfarande teoretiskt sett möjligt för COP-15 att formulera nationella åtaganden, så att de blir bindande på samma sätt som i Parisavtalet, men så ser inte diskussionen ut nu”, säger han.

Minskad biodiversitet har i flera år i rad lyfts fram som en av de största globala riskerna av World Economic Forum. Trots det betraktas det av många svenska bolag fortfarande som en icke-fråga, enligt Anders Enetjärn, grundare av miljökonsultföretaget Ecogain.

Enligt Ecogain Biodiversity Index har endast 21 procent av de största svenska bolagen någon form av policy eller mål för biologisk mångfald, en ökning från fjolårets 18 procent. Endast 9 procent har ett skarpt biodiversitetsmål.

”Det är oerhört få bolag som sätter mål för biodiversitet och många har över huvud taget inte adresserat frågan i sina framtidsanalyser”, säger Anders Enetjärn.

Han tror att ett nytt och tuffare ramverk kommer att öka näringslivets fokus på biologisk mångfald rejält, inte minst då ett sådant väntas ligga till grund för hur tungt frågan väger i andra regelverk.

”Skulle FN exempelvis sätta ett mål för 2030 som innebär noll förlust av biologisk mångfald (No Net Loss) kommer det få stor påverkan på andra regelverk, som EU-taxonomin”, säger han.

Innehåll från Dun & BradstreetAnnons

Så kan data göra företaget motståndskraftigt inför framtiden

Peter Verduin är regionchef för Norden och Baltikum på Dun & Bradstreet.
Peter Verduin är regionchef för Norden och Baltikum på Dun & Bradstreet.

Den globala pandemin och kriget i Ukraina har fått Sverige och hela världen ur balans. Konsekvenserna för såväl näringslivet som samhället är enorma.

– Framtiden är svår att förutsäga, men det finns ändå steg du bör vidta för att bygga motståndskraft inför framtida störningar. Rätt data är en viktig del, säger Peter Verduin, regionchef för Norden och Baltikum på Dun & Bradstreet, som den 8 november bjuder in till årets event, ”Power of Data”.

Läs mer om eventet ”Power of Data” här. 

De senaste tre åren har världen skakats om från grunden och nästan inga företag har klarat sig undan störningar. Många företag står också inför stora utmaningar, vilket kommer att kräva svåra beslut.

– En stor del av alla beslutsprocesser är att ha rätt data. Den kan hjälpa dig att identifiera vilka steg du bör ta för att kunna bygga motståndskraft inför morgondagen, säger Peter Verduin.

Smarta datadrivna beslut

Dun & Bradstreet har hjälpt företag att växa och nå framgång med hjälp av data, analys och datadrivna lösningar i närmare 200 år. Deras data-, statistik- och AI-drivna plattformar ger kunder möjlighet att fatta smartare beslut, vilket i sin tur skapar konkurrensfördelar.

– Genom att ha rätt data och använda den på rätt sätt kan du framtidssäkra ditt företag och säkerställa att resultatet inte drabbas allt för dramatiskt. Du kan se till att du har de verktyg som behövs för att ni ska klara er igenom dessa osäkra tider, säger Peter Verduin.  

Det handlar bland annat om att skapa motståndskraftiga och hållbara försörjningskedjor. Med stöd av data kan du identifiera problemområden och även hitta alternativa lösningar innan det är för sent. 

Rätt data kan också hjälpa dig att bygga en robust försäljningspipeline och en motståndskraftig finansverksamhet. Den kan göra det möjligt att identifiera nya marknader och nya möjligheter, samtidigt som den gör det lättare att förstå affärsresultat och fatta smarta datadrivna beslut utifrån förändrade marknadsförhållanden.

Världens ledande experter på plats

Dun & Bradstreet har identifierat fyra huvudkrafter och trender som är särskilt viktiga att fokusera på i dagens läge: makroekonomi och geopolitik, hållbarhet och ESG, dataskydd och digital marknadsföring samt data- och AI-etik.

Dessa trender är också nyckelämnen under eventet ”Power of Data” på Space Arena i Stockholm den 8 november. Dit kommer några av världens ledande experter för att dela med sig av sina insikter och bästa praxis. De kommer också att ge rekommendationer för vad du kan göra i dag för att bygga affärsresiliens inför 2030 och framåt.

Evenemanget är kostnadsfritt och om du inte kan vara med på Space Arena finns möjlighet att registrera dig för en onlineversion.

Läs mer om eventet ”Power of Data” här. 

 

Mer från Dun & Bradstreet

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Dun & Bradstreet och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1090kr
Prenumerera