1515
Annons

Nytt FN-center öppnar i Sverige: ”Kan göra stor skillnad”

Ett 30-tal idéer har kvalificerat sig för första steget i det affärsutvecklingsprogram som FN nu drar igång vid ett nystartat globalt innovationscenter i Lund. I slutändan ska en handfull kandidater väljas ut till ett ettårigt inkubatorprogram, där idéerna matchas med behov inom FN-systemet och i olika länder för att kunna förverkligas.

Sarah Emond är chef för FN-organet UNOPS globala innovationscenter i Lund.
Sarah Emond är chef för FN-organet UNOPS globala innovationscenter i Lund.Foto:Ingemar D Kristiansen
Sarah Emond är chef för FN-organet UNOPS globala innovationscenter i Lund och jobbar med att hitta lösningar som bidrar till att nå de 17 hållbara utvecklings målen i Agenda 2030.
Sarah Emond är chef för FN-organet UNOPS globala innovationscenter i Lund och jobbar med att hitta lösningar som bidrar till att nå de 17 hållbara utvecklings målen i Agenda 2030.Foto:Pressbild UNOPS

Lösningar inriktade på förnyelsebar energi dominerar bland de 28 idéer som FN-organet UNOPS globala innovationscenter i Lund har valt ut bland ett par hundra bidrag som kommit in från 72 länder. Bakom bidragen står allt från studenter till erfarna företagare.

”Sverige hade flest ansökningar och är mest representerat bland de 28, men idéerna kommer även från länder som Kamerun, Argentina, Nepal, Finland, Schweiz och USA”, säger Sarah Emond, ansvarig för FN-centret som håller till i forskningsparken Ideon i Lund.

Invigningen av centret skedde i höstas under ledning av näringsminister Ibrahim Baylan och Grete Faremo, chef för UNOPS (United Nations Office for Project Services).

Centret i Lund är det andra av totalt 15-20 globala innovationscenter som UNOPS planerar att öppna runt om i världen.

Etableringen sker med 5,5 miljoner kronor från innovationsmyndigheten Vinnova. Dessutom bidrar Sverige med 16 miljoner ur biståndsbudgeten för att finansiera spridningen av modellen internationellt.

”Målet är att kunna förverkliga banbrytande idéer som kan göra stor skillnad”, säger Sarah Emond.

Uppdraget för UNOPS globala innovationscenter är att hitta och stötta utvecklingen av innovativa lösningar inom ramen för de 17 hållbara utvecklingsmålen i FN:s Agenda 2030, som täcker allt från svält- och fattigdomsbekämpning till klimatarbete, stadsutveckling och ökad jämställdhet.

Läs mer: FN startar innovationscenter i Sverige – ska lösa globala problem 

Arbetet sker bland annat genom globala utlysningar där bidrag tävlar om en plats i UNOPS företagsinkubatorer under ett års tid eller genom att lösningen testas ute i verkligheten tillsammans med UNOPS.

Den första utlysningen från centret i Lund handlade om att ta fram lösningar på motståndskraftig infrastruktur med koppling till klimatförändringarna.

Innan coronapandemin slog till var planen att samla de utvalda bidragen till en träff under våren, där de skulle möta olika experter. En jury med representanter från bland andra Sony och Ideon skulle utse vinnarna av platser i inkubatorprogrammet.

”Nu jobbar vi istället med de här 28 virtuellt och har haft en kickoff, där de fått presentera sig för varandra. Kollegor från UNOPS runt om i världen har berättat om behoven som finns där ute och gett exempel på projekt och samarbeten de kört och som kan vara inspirerande”, säger Sarah Emond.

De tävlande erbjuds också en nätbaserad kurs om entreprenörskap och hållbarhet, framtagen i samarbete med kända universitet som MIT, Cambridge och Oxford.

”Det blir något som de här personerna kan använda både i arbetet de jobbar med nu och i sina entreprenörskarriärer framåt. Dessutom har vi enskilda möten med dem för att förstå var de är och vad de har för behov framåt, så att vi kan hjälpa dem att få skjuts på sina idéer på bästa sätt.”

Tanken är att inte bara den handfull bidrag som går vidare till själva inkubatorprogrammet ska få hjälp av UNOPS, utan också vissa av de övriga tävlande – och även andra som hör av sig i framtiden.

Därför kommer UNOPS-centret i Lund också bygga upp ett nätverk där både privata och offentliga aktörer kan mötas och dela med sig av sina kunskaper.

”Någon har tillgång till lab, andra en 3D-printer eller rådgivning. På så sätt kan vi plocka ihop vad de här idéerna behöver för att bli så starka som möjligt. Sony är till exempel redan inne med en summa pengar och resurser och under hösten lanserar vi en medlemsmodell där fler kan vara med och ta del av behoven som finns ute i världen.”

Målet är att få fram lösningar som är intressanta att köpa in för så väl FN-systemet som enskilda länder och andra aktörer på den globala marknaden.

Centret i Lund kommer att ha särskilt fokus på innovationer som bygger på avancerad teknisk forskning, så kallad ”deep tech”, samt jämställdhet. Det kommer att samarbeta med både forskningsparker i Sverige och UNOPS övriga innovationscenter i världen.

Nästa globala innovationscenter har redan börjat etableras i Kobe i Japan. Där genomförs fram till månadsskiftet en motsvarande utlysning i jakt på idéer från hela världen. Även i det fallet är Sony involverat från start.

Fler center är också på gång, enligt Sarah Emond.

”Det är minst sju länder som har finansiering och lokaler klara, så det handlar mer om att formalisera samarbetet – men med covid har fokus legat på annat. Varje center kommer att ha olika områden som de är inriktade på.”

Läs mer: FN värvar Tetra Pak-chef till innovationscentret i Lund 

Innehåll från HPEAnnons

Hållbarhet genom hela kedjan för en bättre värld

– HPE arbetar ständigt för att reducera verksamhetens totala klimatavtryck; inom ramen för hållbarhetsprogrammet HPE Living Progress arbetar vi med olika initiativ som sträcker sig hela vägen från produktionskedjan, genom utrustningens livslängd, till återvinning.

Citatet är från Jostein Birkeland som arbetar som Sustainability Consulting Technologist på HPE. Jostein växte upp i skidorten Lillehammer 20 mil norr om Oslo och under uppväxten spenderade han mycket tid i naturen. Han blev tidigt medveten om klimatkrisen som mänsklighetens största utmaning och utbildade sig till ingenjör med målet att arbeta med hållbarhet och energifrågor. Efter tre år som lösningsarkitekt på HPE öppnades möjligheten för honom att ta klivet till en roll där han utbildar och representerar HPE som talare på temat hållbarhet, och dessutom arbetar tillsammans med kunder för att optimera energieffektiviteten i deras driftmiljöer.

– Efter mina år som lösningsarkitekt har jag en god förståelse för hur tekniken fungerar och vad som påverkar energiåtgången. Det känns meningsfullt att arbeta med saker som främjar en positiv utveckling för planeten och att göra det på ett företag som HPE, som tar hållbarhet på allvar, och arbetar med frågan på ett konkret sätt.

Hållbarhetsstrategi som värdeskapare 

Alltför många organisationer tar höjd för framtida tillväxt när de gör IT-investeringar, vilket leder till att de överdimensionerar och får därigenom utrustning som står och drar el i onödan. Genom att växla över från fysisk utrustning i egen datahall, till att köpa kapaciteten som tjänst, finns det ofta stora effektiviseringar att hämta hem.

– Schablonen säger att nyttjandegraden i en virtualiserad miljö som kunden driftar på egen hand är cirka 30 procent. När HPE driftar utrustningen är målet en nyttjandegrad på 60 procent eller mer, berättar Jostein.

Med infrastruktur som tjänst är det också enklare att växla över till ny och mer energisnål utrustning. Till skillnad från konsumentelektronik, där tumregeln är att det är mer klimatsmart att behålla samma enhet under längre tid, kan man minska de totala utsläppen som genereras via datacentret genom att växla över till ny och mer energisnål utrustning. Uppskattningsvis är det hållbart att byta utrustning med en frekvens på cirka 4–5 år för servrar och 5–7 år för lagring.

– Våra kunder som köper kapacitet som tjänst kan vara trygga med att vi hela tiden strävar mot att producera så rent och effektivt som möjligt. De kan fokusera på den dagliga driften och sina affärsmål, och får hållbarhetstänket på köpet. 

Svart på vitt om datacentrets energiförbrukning

För att bidra till minskade utsläpp behöver också fler göra mer, och för att främja den hållbara omställningen genom hela ekosystemet utmanar HPE sina underleverantörer att tänka på hur tekniken kan göra mindre påverkan på miljön. Ett exempel är AMD som har ändrat design och tillverkningsmetod för sina CPU:er, något som fått positiv effekt på miljön både när det kommer till produktion och användning. Faktum är att de sju mest energieffektiva servrarna från HPE på Energy Stars rankning i dagsläget är med inbyggd AMD-teknologi.

Att låta färre servrar göra jobbet i datacentret är viktigt eftersom det största avtrycket på klimatet från utrustningen sker när den är i bruk. Det är även viktigt att ha kontroll på användningen för att ha möjlighet att göra skillnad. Därför erbjuder HPE en kostnadsfri tjänst som hjälper kunder att identifiera produkter som genererar höga utsläpp utifrån tillverkning, användningsfas och uttjänt livslängd. Med hjälp av mjukvara utvecklad av Massachusetts Institute of Technology (MIT) analyseras de totala utsläppen av hårdvaran och den utrustning som drar mest el lokaliseras och kan ersättas med mer energieffektiva alternativ. 

– Som företag har vi gjort ett aktivt val att visa vägen i den gröna omställningen och när vi hjälper våra kunder minskar vi våra indirekta utsläpp. För oss är det självklart att alla som väljer HPE ska se oss som en del av det egna hållbarhetsarbetet, säger Jostein.

Viktigt att agera redan idag

Det mesta tyder på att vi just nu står på tröskeln till en ny era som kommer att kännetecknas av ett större fokus på hållbarhet, och klimatavtrycket kommer att bli en allt tyngre vägande faktor vid en IT-investering. Budskapet i rapporten som FN:s klimatpanel IPCC släppte i april 2022 är tydligt – handlingsutrymmet för att nå målet på 1,5 graders uppvärmning är nu. De organisationer som inte redan idag har en plan för mätning och minskning kommer inte att kunna svara på de frågor som deras kunder kommer att ställa om ett par år. Så för den som inte redan har börjat är det hög tid att mäta sitt klimatavtryck och aktivt arbeta för att minska sina utsläpp.

– Hållbarhet är vår tids viktigaste fråga och därför behöver vi alla göra det vi kan. Vi på HPE bidrar dels genom att minska vårt eget klimatavtryck, dels genom att hjälpa våra kunder att ställa om till en mer hållbar IT-infrastruktur, oavsett om det handlar om att energioptimera, analysera infrastrukturen eller hjälpa våra kunder att ta steget att konsumera IT som tjänst.

Om HPE Living Progress

HPE Living Progress är HPE:s program för hållbarhet och socialt ansvarstagande som syftar till att använda kraften i företaget till att bidra till en positiv utveckling för planeten och de samhällen där vi verkar.

Läs om vårt arbete för en mer hållbar IT, ladda ner infografen om den senaste rapporten. 

eller ta del av mer information och ladda ner hela rapporten här 

Nyfiken på fakta om AMD:s energieffektiva infrastruktur? Ladda ner infografen! 

 

Mer från HPE

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med HPE och ej en artikel av Dagens industri

De får leverera bil- och cykelpool i Malmös nya stadsdel

Mobilitetsoperatören Ourgreencar har fått uppdraget att förse boende i Malmö- stadsdelen Sege Park med en miljömärkt bil- och cykelpoolslösning. I området kommer nästan 1.000 bostäder att byggas.

Ourgreencars grundare Kenneth Falk, Thomas Droben och Magnus Jönsson.
Ourgreencars grundare Kenneth Falk, Thomas Droben och Magnus Jönsson.Foto:Jack Mikrut & Ourgreencar

Sege Park är en ny framväxande stadsdel i nordöstra Malmö där tio byggherrar sammanlagt bygger 964 lägenheter. Här har stort fokus lagts på energieffektivitet och delningsekonomiska lösningar, bland annat delad mobilitet. I praktiken betyder det att samtliga boende i området kommer att få tillgång till en gemensam bil- och cykelpool.

På måndagen stod det klart att det blir Ourgreencar som kommer att utföra tjänsten sedan bolaget skrivit avtal med fastighetsaktörerna som bygger i området.  Mobilitetslösningen kommer att bestå av ett trettiotal cykelfordon – lådcyklar, flakcyklar och cykelkärror – och upp till 15 bilpoolsbilar som mot en kostnad kan nyttjas av de som bor i fastigheterna i stadsdelen.  På området kommer det också finnas utrymmen där man kan serva cykeln samt en så kallad delningsvärd. 

”Det är en person som kommer att finnas i området för att hjälpa människor att komma igång med en beteendeförändring som syftar till att faktiskt bruka den här typen av lösningar som ett verkligt substitut till den egenägda bilen eller cykeln”, berättar Kenneth Falk, försäljningschef och medgrundare av Ourgreencar. 

Tio byggherrar bygger tillsammans det uppmärksammade kvarteret Sege Park i nordöstra Malmö.
Tio byggherrar bygger tillsammans det uppmärksammade kvarteret Sege Park i nordöstra Malmö.Foto:Kjellander Sjöberg

Kenneth Falk beskriver Sege Park som ett spektakulärt byggprojekt som kommer att ge ringar på vattnet. 

”Det kommer miljödelegater från hela världen för att titta på hur vi jobbat med olika lösningar här. Vi vet också att det är många andra nyexploateringsområden som tittar på oss och utfallet av våra delningstjänster i området”, säger han.

Han säger att omvärldsfaktorer som hög inflation, stigande räntor och allmän osäkerhet har ökat intresset för delningslösningar. 

”Om vi tittar på uthyrningsfrekvens och antalet medlemmar så ser vi att de hårda tiderna främjar och ökar användningen av våra lösningar. Vi har till och med kunder som sålt sin andrabil eller sin enda bil. Genom att gå med i en pool kan man frigöra kapital till annat”, säger Falk.

Att slippa det ansvar det innebär att äga en bil är också en anledning att fler väljer en mer flexibel lösning.

”Vi har användare som är väldigt frekventa och betalar så pass höga belopp att det förmodligen skulle var billigare att äga en egen bil, men som ändå valt att använda den här typen av lösning för enkelhetens skull, för att kunna sluta tänka på saker som hjulskifte, service, tvätt med mera”, säger Falk.

Ourgreencar har funnits sedan 2018 har sedan tidigare ramavtal med flera aktörer såsom Studentbostäder, Riksbyggen, HSB, Lansa Fastigheter och Heimstaden. Bolaget har sin bas i Malmö och har i dag en eller flera bil- och cykelpooler i 28 städer – från Skellefteå i norr till Malmö i söder.  Till skillnad från konkurrenterna – däribland Elbilio och Moveabout – är Ourgreencars fordonspooler märkta med Naturskyddsföreningens miljömärkning ”Bra Miljöval”.

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1090kr
Prenumerera