Nya siffror: Så stora är bolagens ”osynliga” utsläpp

Börsbolagens ”osynliga” indirekta utsläpp är tre gånger så stora som de från den egna verksamheten. Näringslivets värsting inom indirekta utsläpp är energibranschen, visar en rapport från analysföretaget MSCI.

Resor, transport och produktion är sådant som kan höra till de utsläpp bolagen inte har direkt kontroll över.
Resor, transport och produktion är sådant som kan höra till de utsläpp bolagen inte har direkt kontroll över.

Klimatutsläpp från källor som kontrolleras av företaget samt inköp av el och värme är något som många börsbolag redovisar löpande. När det kommer till bolagens så kallade indirekta utsläpp, de som bland annat sker hos underleverantörer, kunder och i samband med distribution och avfallshantering, är täckningen sämre.

Enligt Dagens industris klimatindex rapporterar endast 64 av 209 svenska stora och mellanstora börsbolag de indirekta utsläppen som går bortom den egna verksamheten, vilka inom hållbarhetsredovisning brukar benämnas scope 3.

Även om utsläppen i scope 3 kan vara svåra för ett bolag att uppskatta har de snabbt kommit att bli allt mer intressanta för investerare. Men storleken på dem skiljer sig avsevärt åt beroende på bransch, visar en färsk rapport från dataleverantören MSCI. 

MSCI bevakar 10 000 börsbolag globalt, och när dessa bolags utsläpp vägs samman i juli 2020 är utsläppen i scope 3 närmare tre gånger så stora som de från egen verksamhet och inköp av energi (scope 1 och 2).

För en del bolag, inte minst de i energisektorn, utgör utsläppen i scope 3 det allra största klimatavtrycket. Enligt rapporten är utsläppen som uppstår hos leverantörer och kunder hos olje- och gasbolag sex gånger högre än deras direkta utsläpp.

Energisektorn är utan tvekan den sektor som har störst utsläpp i scope 3, enligt MSCI:s genomgång. Därefter följer sällanköpsvaror som bilar, vitvaror och kläder.

Varför bör ett bolag kartlägga sina indirekta utsläpp?
”Utsläppsdata är en av de första byggstenarna när du ska utvärdera din klimatrisk. Det är också därför scope 3 är så viktigt, det är ett mått som hjälper dig att identifiera risker och möjligheter i värdekedjan. Scope 3 ska påverka ett bolags klimatstrategi”, säger Marion de Marcillac, chef för MSCI:s avdelning för klimatanalys.

LÄS MER: Di ökar trycket på storbolagen med nya siffror 

LÄS MER: Svenska investerare: Nya mått behövs för CO2-rapportering

 


Innehåll från RiksbyggenAnnons

Så ska fastigheter stå pall översvämningar och värmeböljor

Kraftig nederbörd, stigande havsnivåer och högre temperaturer. De klimatförändringar vi ser idag påverkar många delar av samhället – inte minst våra fastigheter. 

– För att förebygga skador bör fastighetsägare börja klimatanpassa sina fastigheter redan idag, säger Riksbyggens miljöchef Karolina Brick. 

Läs mer om hur Riksbyggen kan hjälpa dig att förvalta hållbart 

Våra fastigheter är byggda för att klara både väder och vind, men i takt med att klimatet förändras kan de också behöva rustas för mer extrema väderrelaterade händelser, som exempelvis ras och översvämningar. Riksbyggen, som är en av Sveriges största fastighetsförvaltare, arbetar aktivt med att skapa medvetenhet kring klimatanpassning av fastigheter.

– Många fastighetsägare förlitar sig på att försäkringen ska täcka eventuella klimatrelaterade skador – och det gör den i de flesta fall. Försäkringsbolagen har dock länge flaggat för att om det exempelvis börjar bli upprepade översvämningar i en fastighet, kanske det inte längre kan räknas som en oförutsedd händelse. Då måste man istället börja jobba förebyggande, förklarar Karolina Brick, miljöchef på Riksbyggen.

Kartlägga risker

Det första steget för en fastighetsägare som vill ligga steget före när det kommer till klimatanpassning, är att kartlägga vilka klimatrelaterade risker fastigheten kan utsättas för. De riskerna kan se väldigt olika ut beroende på var i landet man befinner sig. Exempelvis behöver kanske en bostadsrättsförening i en stad, där det är brist på vegetation, se över vad som kan åtgärdas för att förebygga effekter av värmeböljor. Medan en havsnära fastighet istället kan behöva rustas för översvämningar och ökad nederbörd. 

– Vid kraftigare och mer frekventa regnoväder kan till exempel effekten bli att vattnet inte hinner rinna undan runt fastigheten, och att det istället tränger in i källaren. En konsekvens av det kan vara att vattnet når elinstallationer, vilket i sin tur kan leda till strömavbrott och stora skador.

– När man har kartlagt de olika riskerna som ens fastighet kan utsättas för, finns det en rad olika åtgärder kopplade till dessa som man kan jobba med som fastighetsägare. Det kan vara allt från att installera en backventil för att förhindra att källaren översvämmas till att förvara värmekänslig utrustning i naturligt svala utrymmen, för att bara nämna ett par exempel av många, säger Karolina Brick och tillägger:

– Sedan finns det såklart massor av åtgärder som vi kan utföra i vår förvaltning. Vi gör en underhållningsplanering varje år där vi kartlägger vad som behöver göras för att fastigheten ska må bra. 

Som en del i arbetet med att stärka fastighetsägares förmåga att skydda sina hus från klimatrelaterade skador, har Riksbyggen tagit fram en checklista för bostadsrättsföreningar med åtgärder för att fastigheterna och de boende ska klara exempelvis skyfall och värmeböljor bättre.

Läs mer om hur Riksbyggen kan hjälpa dig med förvaltningen 

Exempel ur checklistan:

Förebyggande åtgärder för ökad nederbörd/stigande vattennivåer

• Installera skydd mot vatten som trycks upp bakvägen i källaren vid en översvämning. Till exempel kan avstängningsbara golvbrunnar och backventiler användas.

• Vid val av material och färgtyp för ytbehandling av fasader ta hänsyn till ökad nederbörd.

• En konsekvens av översvämningar kan vara att vattnet når elinstallationer med strömavbrott och stora skador som följd. Vid renoveringar bör exempelvis vattentäta dörrar väljas till rum med el- och undercentral.

Förbyggande åtgärder för storm- och åskväder

• Kontrollera så att takpannor, skorstensplåtar och andra byggmaterial som kan blåsa av är ordentligt fastsatta.

• Installera ett överspänningsskydd i fastigheten. Överspänningsskyddet hjälper framförallt till direkt när överspänningen uppstår så att elapparater inte slås ut.

• Det är bra om föreningen äger en presenning som kan används för att täcka en skada på byggnaden.

• Avlägsna dåliga eller gamla grenar/träd så de inte kan ge upphov till skador.

Mer från Riksbyggen

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Riksbyggen och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?