1515
Annons

Nya regler för klimatkommunikation ska stoppa greenwashing

Klimatkompensation, klimatneutral och netto noll är begrepp som används flitigt när bolag kommunicerar sitt klimatarbete. Nu kommer för första gången riktlinjer för hur och när begreppen bör användas.

”Det har varit ett ganska snårigt område där man behöver vidta extra aktsamhet för att inte agera vilseledande mot marknaden”, säger Susanna Zeko, vd och generalsekreterare för ICC Sverige, som står bakom de nya riktlinjerna.

I takt med att allt fler företag tar tag i sitt miljö- och klimatrelaterade arbete växer också viljan att kommunicera detta arbete. Hur kommunikationen kan och får se ut har dock inte varit helt enkelt att orientera sig i.

Drygt tio år har gått sedan ICC 2011 presenterade sina första riktlinjer speciellt inriktade mot klimat och miljö. Liknande finns för andra svårare områden som berör exempelvis barn, livsmedel och alkohol. 

Men utvecklingen går just nu i en rasande fart och bara ett år efter de senaste uppdateringarna, som kom 2019, initierade en rad svenska bolag år 2020 en översyn av riktlinjerna för klimat och miljö. I november i fjol släpptes den uppdaterade versionen internationellt, och nu har de för första gången översatts till svenska

De nya riktlinjerna innehåller dels fördjupad vägledning kopplad till vanliga klimatrelaterade påståenden som klimatavtryck, klimatkompensation och klimatneutral. Dels vägledning kring nytillkomna begrepp, däribland klimatkompensation, klimatneutral, CO2- negativ, netto noll och cirkulär ekonomi. 

Susanna Zeko, vd och generalsekreterare för ICC Sverige tror att det som får störst betydelse i förhållande till den nytillkomna vägledningen är hur man bör tänka kring visionsmål. Ett sådant exempel är begreppet ”klimatpositiv”.

”Där använder man sig av kompensation för att kunna säga att man är klimatpositiv. Vad man då måste ange i förhållande till de nya riktlinjerna är information om tidpunkten för den åsyftade miljönyttan. Alltså när effekten av klimatkompensationen förväntas inträffa”, säger hon.

Susanna Zeko, vd och generalsekreterare för ICC Sverige.
Susanna Zeko, vd och generalsekreterare för ICC Sverige.Foto:Tord Thott

Riktlinjerna innehåller därtill en uppdaterad och utökad checklista som ska hjälpa annonsörer och andra att stämma av om och hur de behöver styrka olika typer av klimatpåståenden.

Värt att notera är att ICC:s riktlinjer för klimat- och miljöområdet inte innehåller någon definition av några begrepp, utan är en standard av hur man kommunicerar kring begreppen.

”Det här är riktlinjer för hur man utformar själva kommunikationen för att den ska vara ansvarsfull och etisk. Det är inte en hållbarhetsstandard, utan en kommunikationsstandard”, säger Susanna Zeko.

Två företag kan använda ordet klimatpositiv men mena olika saker med det?
”Ja, men båda två måste kvalificera vad det är de menar.”

Enligt Susanna Zeko har intresset för den svenska versionen varit jättestort. 

”Oerhört många företag har hört av sig till oss. Det finns en efterfrågan i att få klarhet i vad som kan sägas, hur det kan sägas, när det passar att man säger det. Vad krävs för kvalificering för att jag ska kunna hävda att jag är klimatpositiv?”

Innehåll från KellerAnnons

Global styrka med lokal fokus för en hållbar grundläggning

För att skapa en långsiktig hållbarhet vid byggprojekt krävs rätt grundläggning. Som specialister på nordiska markförhållanden, ett komplett utbud av tekniker och med en världsledande styrka i ryggen ligger Keller Grundläggning i klar framkant. 

De senaste åren har varit framgångsrika för Keller Grundläggning och företaget har växt i takt med uppdragen. Samtidigt är man också med att driva på den geotekniska utvecklingen framåt, både med egen produktutveckling och genom medverkan i flera akademiska forskningsprojekt med miljörelaterad fokus.

Med en väl utvecklad maskinpark, en bred produktportfölj och en egen konstruktions- samt projekteringsavdelning levererar Keller Grundläggning optimala geotekniska lösningar över hela byggsektorn. Lång kännedom om de speciella svenska markförhållandena är en stark tillgång liksom fördelen med globala resurser.

Läs mer om Keller Grundläggnings tekniker här

– Det är förstås en extra styrka att vi kan ta in specialkompetens, en metod eller en teknik som inte är standard i Sverige från våra globala kollegor. Det ger oss ett bredare perspektiv som gör att vi kan presentera fler olika alternativ för våra kunder och även lyfta fram vilka som är särskilt miljösmarta, säger Robert Thurner, vd för Keller Grundläggning.

De markförstärkande tekniker som företaget erbjuder har ett brett spann, från de mer traditionella som kalkcementpelare till alternativa som exempelvis stenpelare. En lösning som använder sig av stenpelare i stället för kalkcementpelare kan spara upp till tio gånger så mycket koldioxid. 

Läs mer om Keller Grundläggnings projekt 

– Branschen kan inte bara fortsätta att bygga likadana infrastrukturprojekt som tidigare utan behöver utveckla såväl tekniker som hållbarhet och lönsamhet. Vi har alla ett ansvar och kompetensen finns i branschen. Tillsammans med våra kollegor bygger vi för våra medmänniskor med vår gemensamma framtid i fokus, avslutar Robert Thurner. 

Om Keller:
Keller Grundläggning är ett oberoende dotterbolag till Keller Group som med verksamhet på fem kontinenter är världens största geotekniska lösningsspecialist. För sina kunder utvecklar företaget såväl ekonomiska som alternativa miljövänliga lösningar och genom att koppla samman globala resurser och lokala kunskaper är Keller med på några av de största och mest utmanande projekten runt om i världen. I det dagliga arbetet genomför Keller runt 6 000 projekt varje år.

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Keller och ej en artikel av Dagens industri

Svenska bolagen som kan lyftas av Bidens klimatpaket: ”Det stärker såklart”

Ett historiskt klimatpaket har passerat den amerikanska senaten. Något som är goda besked för flera svenska aktörer.  

”Det är klart positivt utifrån svenska företags perspektiv”, säger Business Swedens regionchef Tobias Glitterstam. 

Josefin Johansson, hållbarhetsanalytiker på Handelsbanken (t. v.) och Lingyi Lu, hållbarhetschef på Söderberg & Partners (t. h.) kommenterar Bidens klimatpaket.
Josefin Johansson, hållbarhetsanalytiker på Handelsbanken (t. v.) och Lingyi Lu, hållbarhetschef på Söderberg & Partners (t. h.) kommenterar Bidens klimatpaket.Foto:Handelsbanken, Evan Vucci, Ola Hedin

Efter ett par turer fram och tillbaka fick Bidenadministrationen under natten till måndag ett klimatpaket igenom den amerikanska senaten. I och med att ett avtal slutits med den tidigare motvilliga senatorn Joe Manchin fick demokraterna ihop rösterna som krävdes.

Kompromisserna, som bland annat väntas innebära nya oljeborrningstillstånd och naturgasledningar, har fått kritik för att vattna ur paketet. Men det är ändå en historisk satsning, enligt Söderberg & Partners hållbarhetschef Lingyi Lu. 

”Med paketet kommer USA kunna nå sina klimatmål och minska sina utsläpp med 40 procent fram till 2030 (jämfört med nivåerna 2005, reds anm). Men det är också symboliskt viktigt. Det skickar signaler när en stormakt och storutsläppare visar att det menar allvar med sitt klimatåtagande”, säger hon. 

Paketet, med namnet ”Inflation Reduction Act”, är på 369 miljarder dollar, motsvarande 3.750 miljarder kronor, där det mesta är klimatfokuserat. Det handlar bland annat om skattelättnader, eller så kallade skattekrediter, riktat till aktörer inom förnybar energi. 

Det finns även stöd för att skynda på omställningen till elektrifierade transporter. Bland annat kommer konsumenter kunna få skattelättnader vid köp av elbilar.

”Det är klart att svenska bolag har lösningar som direkt adresserar problemen som ska tacklas. Inom transporterna har vi stora aktörer som Volvo, men även mindre teknikbolag som Einride och Volta Trucks. Även bolag med batterilösningar såsom Northvolt och Polarium kan dra fördel av satsningarna”, säger Tobias Glitterstam på Business Sweden.

Han menar att klimatpaketet både direkt och indirekt får en positiv påverkan på alla svenska verksamheter i USA.

”Det som förenar alla svenska bolag utomlands är att vi är väldigt proaktiva i den gröna omställningen. Det blir helt enkelt ett större fokus på det vi är allra starkast inom. Och det stärker såklart stora aktörer som H&M och Ikea likasom mindre spelare”, säger han.

Handelsbankens hållbarhetsanalytiker Josefin Johansson lyfter fram två bolag med tydlig exponering mot den Nordamerikanska marknaden som potentiella vinnare.

”Aktörer som är längre ned i värdekedjan och levererar till sektorerna som träffas kommer nog att uppleva en ökad efterfrågan. Ett exempel är aluminiumbolaget Gränges som har mer än hälften av sin försäljning i Nord- och sydamerika. De har pratat mycket om sin tillväxtpotential inom försäljning till el- och hybridbilar”, säger hon och fortsätter:

”Infrastrukturen för elbilar är något som kommer att byggas ut och ABB lyfts ofta fram vad gäller den typen av teknik och system.”

För att kunna ta del av skattelättnaderna kommer det däremot att finnas ett antal krav som kan komma att göra det tuffare för svenska bolag jämfört med deras amerikanska konkurrenter. 

”I det finstilta i förslaget kommer det att stå att de federala investeringarna primärt ska komma amerikanska bolag till handa. Specifikt så kommer det att förväntas en hög grad av tillverkning och slutmontering i USA samt en stor andel av leverantörer och inköp i USA”, säger Tobias Glitterstam.   

En viktig del i akten är att det ger aktörer inom bland annat vind- och solkraft mer långsiktiga förutsättningar än tidigare. De förslagna skattelättnaderna ska gälla i upp till tio år, något som väntas underlätta stora investeringsbeslut. 

Förslaget ska på fredag behandlas av representanthuset och sedan signeras av presidenten för att träda i kraft.

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1090kr
Prenumerera