Annons

Nya miljökrav gör miljömärkt energi mer hållbar

Den 1 oktober kom nya, skärpta miljökrav på elenergi från miljömärkningen Bra Miljöval. Bakgrunden till de nya kraven är elproduktionens påverkan på den biologiska mångfalden och det ökade klimatavtrycket. För att nå ett hållbart energisystem ställs nu tuffare krav på att miljöanpassa all förnybar energiproduktion - vind, sol, vatten och biokraft.

Foto:Johan Nilsson/TT

Bra Miljöval miljömärkning för elenergi har funnits sedan 1995. Syftet med miljömärkningen är att driva utvecklingen mot hållbar energiförsörjning och effektiv energianvändning.

Förnybar energi är en förutsättning för att minska klimatavtrycket men det räcker inte med att enbart fokusera på energins ursprung för att energisystemet ska vara hållbart och bevara den biologiska mångfladen. Därför skärper Bra Miljöval ytterligare miljökraven på elenergi.

”Vi kan inte nöja oss med att minska klimatavtrycket. Vi måste även miljöanpassa all den förnybara elproduktionen för att värna om biologisk mångfald. Det finns bland annat stora problem inom skogsbruk och i strömmande vatten. Vid produktion av el baserad på bioenergi riskerar naturvärden att försvinna på grund av ohållbart skogsbruk. Inom vattenkraften är det nödvändigt att få bort onaturlig vattenreglering och vandringshinder för att inte förstöra livsmiljöer för djur och växter”, sägerJesper Peterson, enhetschef Bra Miljöval Energi.

Miljömärkningen skärper även kraven på elproduktionen för vind och sol.

”För att solpaneler inte ska stå på känsliga naturområden har stoppområden upprättats. Inom vindkraften har tidigare stoppområden uppdaterats. Det har dessutom tillkommit krav att vindkraftsparker ska förses med mjukvara för att till exempel skydda fladdermöss som annars riskerar att skadas”, säger Jesper Peterson.

Förutom miljökrav på elproduktionen måste alla energibolag som säljer el märkt med Bra Miljöval avsätta medel till fonder som använd till miljöförbättrande projekt. Årligen avsätts i genomsnitt 25 miljoner.

De nya miljökraven för el märkt Bra Miljöval ersätter kraven som gällde från 2009 och de drygt 60 energibolag som säljer miljömäkt el får ansöka om ny licens.

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1090kr
Prenumerera