Ny studie: Mer mångfald ger högre avkastning

Kön och ålder är avgörande parametrar för att bolag som vill ha hög avkastning. Det visar en färsk studie av 180 nordiska storbolag genomförd av Nordea. 

”De som är bäst på att ha ålders- och könsdiversifierade styrelser presterar bäst och till lägre volatilitet”, säger bankens hållbarhetsexpert Cecilia Fryklöf.

Jessica Löfström, grundare av 17-nätverket.
Jessica Löfström, grundare av 17-nätverket.Foto:Ola Torkelsson/Colourbox

En höjd meravkastning på upp till 5 procent med en lönsamhet som stabiliseras – det blir belöningen för de bolag som ser till att ha mångfald i kön och ålder i sina styrelser. Enligt Nordea NDA SE +1,6% Dagens utveckling s undersökning, som studerat de hur 180 bolag utvecklats mellan 2014 och 2018, medför de båda parametrarna dock olika fördelar.

En god åldersfördelning visade sig ha mest positiv inverkan på företagens aktiekurser, men ledde också till större kurssvängningar. 

En bra könsfördelning hade en begränsad inverkan på kursutvecklingen, men stabiliserade i stället företagens lönsamhet. 

”Kombinationen av de två gör att du får ytterligare lite högre avkastning och lägre volatilitet. Ju mer heterogen styrelsen är, desto mer överensstämmer den med den komplexa värld vi lever i”, säger Cecilia Fryklöf.

Snittåldern i de 180 bolagsstyrelserna är 57 år och resultatet visar att fördelarna med spridda åldrar ökar ju fler år som skiljer ledamöterna åt. 

”De bolag som har den största spridningen i ålder har en bättre aktieutveckling. Man behöver erfarenhet, men man behöver också en yngre kompetens för att bli mer dynamisk.”

De undersökta bolagen har i snitt 8,9 ledamöter, varav 6 är män och 2,9 är kvinnor. I Sverige har andelen kvinnor i undersökta bolag ökat från 27 procent 2013 till 35 procent 2018. Det gör att vi närmar oss Norge som trots lagstiftning bara ligger på 36 procent kvinnor i studien.

Här visar resultaten att styrelsen måste nå åtminstone en tredjedel kvinnor för att ge studerad effekt.

”Det är inte ökningen av kvinnor i sig som påverkar volatiliteten, utan att man kommer upp i en kritisk massa. Men ju mer man får upp andelen kvinnor, desto stabilare kursutveckling”, säger Cecilia Fryklöf.

Jessica Löfström driver ett bemanningsföretag i byggsektorn och är grundare av 17-nätverket, en sammanslutning av 44 bolag med kvinnliga grundare och en omsättning på minst 50 miljoner kronor.

Hon konstaterar att bolag når bättre resultat och styrning med fler kvinnor på höga positioner – inte bara i styrelserna. Och hon poängterar att kön inte är den enda parametern: 

”Man måste ha en jämn könsfördelning, olika etnisk ursprung, olika utbildningar – så fort det blir homogent stannar innovationskraften av. Om Sverige ska vara ett av världens mest framgångsrika länder framöver måste vi ha bolag som lyckas. Och det får vi med mer mångfald”, säger hon.

De personer som letar efter kvinnor men inte tycker att de hittar några för sin styrelse, vad kan de göra?
”De behöver ställa om sitt tankesätt. Att det inte finns kompetenta kvinnor är en stor myt. Man behöver gå utanför sin vänskapskrets. Om man inte har det nätverket kan man ta hjälp av rekryteringsnätverk med specialinriktning på kvinnor.”

Enligt Cecilia Fryklöf håller Nordea i detta nu på med en studie som inkluderar fler parametrar än bara kön och ålder. 

Hur viktiga är faktorer som etnisk och kulturell bakgrund, klass, sexuell läggning, funktionalitet, könsidentitet? Skulle medvetenhet om dem kunna öka avkastningen ytterligare?
”Jag vet att det är svårt att bevisa hur olika typer av samband påverkar aktiekursen. I en heterogen värld som blir mer och mer komplex borde det vara så, men om det är så rent statistiskt vet jag inte”, säger hon.


Kommentera artikeln

I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB:s (”Ifrågasätt”) tjänst Ifrågasätt erbjuder Dagens industri möjligheten för läsare att kommentera vissa artiklar. Denna tjänst tillhandahålls således av Ifrågasätt som också är ansvarig för tjänsten. De kommentarer som Ifrågasätt tillgängliggör på tjänsten visas i anslutning till di.se. Dagens industri granskar inte kommentarerna i förväg. Kommentarerna omfattas inte av utgivaransvaret enligt yttrandefrihetsgrundlagen och de är inte heller en del av den grundlagsskyddade databasen di.se. Läs mer om kommentering här.

Innehåll från NexansAnnons

Nexans - en lokal kabelleverantör med globala 5G-lösningar

Behovet av stabila kommunikationslösningar ökar kontinuerligt, inte minst under den rådande pandemin. När nu 5G börjar ta mer plats på marknaden ställs allt större krav på en pålitlig, underliggande infrastruktur som är anpassad för att klara de ändrade förutsättningarna. 

– Eftersom vi är en komplett leverantör av infrastrukturlösningar inom både telekom och energiförsörjning kan vi tillgodose alla behov av kabelsystem till 5G. Vi ser det som en intressant och spännande utmaning, säger Peter Elisson, Technical Manager, Telecom Systems vid Nexans. 

Globala Nexans har varit en ledande aktör inom kabellösningar i över 120 år. Idag är företaget noterat på Parisbörsen och har nära 26 000 anställda. I Grimsås, söder om Borås, där Nexans har sin tillverkning finns även lokala produktchefer, teknikexperter, eget logistikcentrum samt testning i eget laboratorium.

– I Grimsås producerar vi allt från installationskablar och kraftkablar till telekopparkablar, optiska fiberkablar och lösningar till fordonsindustrin, såväl som olika komponenter, på ett sätt som passar våra nordiska förhållanden. Att ha allt samlat på samma ställe gynnar produktutvecklingen. Vi är alltså lokala på marknaden, men har styrkan i att vara en internationell koncern – en global expert, nära, fortsätter Peter.

Enkel hantering och högsta driftsäkerhet

För Nexans är steget mot 5G en naturlig utveckling, men Jean-Jacques Sage, Product Marketing & Innovation Director, Telecom Systems, berättar att övergången inte är lika självklar inom alla branscher. Utrullningen av 5G är fortfarande i ett tidigt stadie i Europa, vilket också stämmer i Sverige. Det vi vet är kraven på stabilitet och pålitlighet i nätverket kommer att vara väldigt viktigt, vilket är tydligt i den standard som finns framtagen för 5G. 

– Detta är ett nätverk med enormt många applikationer, såväl för konsumenter som inom industrin och för nya innovationer. Utan ett driftsäkert nätverk ökar risken för störningar och avbrott. Därför arbetar vi dels med att göra våra kabelsystem robusta nog att klara det nordiska klimatet, och dels med att utforma våra produkter på ett så enkelt och användarvänligt sätt som möjligt; det ska vara lätt att göra rätt även första gången. Därutöver utvecklar vi IoT-lösningar som hjälper operatörerna att bättre hantera den fysiska infrastrukturen, genom att övervaka och förvalta nätverket.

Tre marknadssegment

Ännu är det dock mycket som måste hamna på plats innan 5G kan rullas ut på allvar. Upplägget kan delas upp i tre huvudsakliga marknadssegment, var och ett med sin egen dynamik. 

– Makrocell-segmentet inkluderar framförallt mobilnätverket och kräver traditionella antenner med stora täckningsområden. Mikrocell omfattar istället mindre millimetervågantenner som installeras och nyttjas inom exempelvis en stad. Det tredje segmentet är ”inomhustäckning” – det är svårt att penetrera nyare hus med nätverkssignaler och därför kommer det att krävas nya innovationer inom området. Allt tyder på att det är Makrocell-segmentet som kommer att expandera först, fortsätter Jean-Jacques. 

Kontinuerlig utveckling och innovation

5G är i förlängningen en samling av lösningar inom datacenter, energi, fiber, koppar och IP. Oerhört få företag har kompetensen att hantera alla dessa aspekter, men Nexans har redan utvecklat produkter som passar de system som dessa nya applikationer bygger på. 

– Som en av Sveriges största kabeltillverkare har vi en lokal bredd likt få andra i branschen, men vi vill alltid utvecklas och bli bättre, inte minst gällande vårt arbete inom 5G. Nästan dagligen hittar vi nya tillämpningar och innovationer som vi testar både internt och i samverkan med våra distributörer och slutkunder. Sedan modifierar och skräddarsyr vi lösningarna baserat på erfarenheter och feedback, för att till sist kunna inkludera dem i vårt erbjudande, säger Oliver Orre Imgård, KAM Sales, Telecom Systems.

Hållbarhet – snarare mindset än enstaka mål

Nexans inställning till sitt hållbarhetsarbete är att det ska vara mer än bara ett affärsmål: Det ska fungera som ett mindset för alla som arbetar med och inom företaget. Med tanke på Nexans framstående marknadsposition har man höga krav på sitt eget hållbarhetsarbete och värnar stort om sina fyra hållbarhetsområden: Products, Partners, People och Planet.

– Några exempel är att vi optimerar våra transporter, kontinuerligt utvecklar leverantörskedjan och att vi tillverkar våra produkter med en livslängd som ofta överlever både byggnader och tjänster. Vi har också en egen återvinningsanläggning och strävar kontinuerligt mot att hitta än mer hållbara lösningar när vi utvecklar både produkter och processer. Det är en väldigt spännande utveckling, avslutar Peter. 

Kontakta Nexans här

Mer från Nexans

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Nexans och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?