Nästan 50.000 kommentarer till taxonomin – bioenergin ifrågasatt

Bioenergins roll i den kommande taxonomin har väckt debatt. Delar av svenskt näringsliv menar att kraven är för hårda men tusentals EU-medborgare vill se skärpta krav.

Foto:Hasse Holmberg / TT

När EU-kommissionens konsultation kring den delegerade akten för taxonomin nu har stängts summeras svaren till 46.591 kommentarer. En stor del av kommentarerna har lämnats in av EU-medborgare från olika länder, inklusive Sverige, genom ett koordinerat initiativ.

Till skillnad från de röster som hörts från delar av svenskt näringsliv under senaste veckorna menar EU-medborgarna att kriterierna för bioenergi bör skärpas.

”Kriterierna för bioenergi är alldeles för svaga och kommer uppmuntra saker som ökar utsläpp jämfört med fossila bränslen, till exempel förbränning av träd och grödor”, står det i det brev som tusentals EU-medborgare har skickat till kommissionen.

Där uppmanas även kommissionen att inte gå med på en försvagning av standarden för energiproduktion på 100 gram koldioxid per KWh eftersom det skulle äventyra EU:s klimatlag och skapa tvivel kring taxonomin. Istället menar medborgarna att kriterierna bör skärpas vart femte år för att nå noll till 2050.

Medborgarna skriver också att kriterierna kring djuruppfödning borde omvärderas och exkluderas i nuläget eftersom nuvarande standarder inte väger in många problem i sektorn.

Vidare menar de att sjötransporter för passagerare och varor inte är hållbara.

”Förbränning av träd och grödor för energi, industriell djuruppfödning samt förorenande last- och kryssningsfartyg har en signifikant skada på vår planet och människors hälsa. Därför borde de inte vara med i listan över 'gröna' aktiviteter”, står det i brevet.

Breven innehåller en bilaga där kommissionens delegerade akt jämförs med de slutgiltiga rekommendationerna från den tekniska expertgruppen för taxonomin. Bilagan har sammanställts av ett nätverk av miljöorganisationer och tankesmedjor.

Här kan du läsa bilagan till brevet.  

 


Kommentera artikeln

I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB:s (”Ifrågasätt”) tjänst Ifrågasätt erbjuder Dagens industri möjligheten för läsare att kommentera vissa artiklar. Denna tjänst tillhandahålls således av Ifrågasätt som också är ansvarig för tjänsten. De kommentarer som Ifrågasätt tillgängliggör på tjänsten visas i anslutning till di.se. Dagens industri granskar inte kommentarerna i förväg. Kommentarerna omfattas inte av utgivaransvaret enligt yttrandefrihetsgrundlagen och de är inte heller en del av den grundlagsskyddade databasen di.se. Läs mer om kommentering här.

Innehåll från Moderna FörsäkringarAnnons

Med tillgänglighet och kompetens i första rummet

Moderna Försäkringar har under många år utmärkt sig genom exceptionell service och tillgänglighet i kombination med kompetens inom skadehantering. Nu har kvittot kommit på att det hårda arbetet har gett resultat: bolaget tog hem topplaceringar i Svenska försäkringsförmedlares förenings senaste branschundersökning. 

Moderna Försäkringar knep första- respektive andraplatsen i de två undersökningskategorierna. För Kajsa Peedu, affärsområdeschef Företag och Industri, är det goda resultatet en välkommen bekräftelse på att bolagets strategi lönar sig. 

– Eftersom vi inte har några egna säljare utan enbart sysslar med förmedlade affärer är det kritiskt att ha en god relation med förmedlarna. Medan vi förvisso alltid har fått väldigt positiv feedback är det väldigt roligt att vi placerade oss så bra i branschundersökningen. Det ger oss ett kvitto på att vi gör rätt. 

Kräver gott samarbete

I undersökningen fick försäkringsförmedlarna också uppge vilka faktorer de ansåg vara avgörande för att ett försäkringsbolag ska vara framgångsrikt och ett förstahandsval. I slutänden utkristalliserades tre ord: skadehantering, tillgänglighet och kompetens, varav alla tre har varit ledord hos Moderna Försäkringar sedan många år. 

– Skadehantering är något som alla försäkringsbolag sysslar med, men det är när skadan faktiskt inträffar som bolagen skiljer sig åt – våra allra nöjdaste kunder är de som faktiskt har råkat ut för skador. Det är när skadan inträffar som vår viktigaste leverans sker.

För att leverera en bra lösning till slutkunderna behövs dock ett gott samarbete mellan de som hanterar skadorna och de som säljer och prissätter försäkringarna, det vill säga underwriters.

– Tillgänglighet och kompetens hänger ihop. Idag är förväntningarna på tillgänglighet oerhört stora och för att kunna möta kundernas och förmedlarnas krav arbetar vi ständigt på att öka vår redan höga kompetensnivå.

Handplockad expertis

Under de senaste tio åren har Företag & Industri växt från noll till 75 personer, var och en handplockad för sin expertis och sitt engagemang. Detta har lagt grunden för just det nära och personliga arbetssätt som kännetecknar Moderna Försäkringar. 

– Vi är måna om alla som sitter hos oss och det finns en daglig kontakt mellan förmedlarna, kunderna och oss. Förmedlarna känner oss vid namn och vet att var och en av våra medarbetare har både kompetens och mandat att fatta egna beslut och rätt att teckna försäkring. Du som förmedlare ska veta vem du ska prata med och vi ska vara enkla att komma i kontakt med. Direktkontakten mellan förmedlaren och våra underwriters är extremt viktig för oss. Vi är verksamma i en förtroendebransch där man gör affärer med de man litar på och därför har vi valt att vara det personliga alternativet, avslutar hon.

Läs mer om Moderna Försäkringar här

FAKTA OM MODERNA FÖRSÄKRINGAR

Moderna Försäkringar är en utmanare på den svenska försäkringsmarknaden och erbjuder topprankade försäkringar för det moderna företaget och individen. Moderna i Sverige har idag drygt 470 anställda, med en organisation som är indelad i affärsområdena; Privat, Företag & Industri, Affinity, Operations, Garanti, Djur, Bilsport & Mc samt Atlantica. 

 

Mer från Moderna Försäkringar

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Moderna Försäkringar och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?