Annons

Näringslivets krav efter klimatmötet – ”måste gå från ord till handling”

Utfallet av klimatmötet Cop26 var visserligen långt ifrån vad som krävs för att klara klimatmålen. Men för näringslivet är signalen ändå tydlig om att målen ligger fast och att omställningen öppnar stora möjligheter för svenska företag. Det hävdar flera näringslivsföreträdare, som också anser att det nu är upp till bevis för politikerna att möjliggöra omställningen.

Lena Hök, hållbarhets- och innovationschef på Skanska.
Lena Hök, hållbarhets- och innovationschef på Skanska.Foto:Banfa Jawla
Kim Hellström, klimatstrateg på H&M-gruppen.
Kim Hellström, klimatstrateg på H&M-gruppen.Foto:H&M
Björn Lyngfelt, senior rådgivare, SCA.
Theodor Swedjemark, kommunikations- och hållbarhetschef ABB.
Theodor Swedjemark, kommunikations- och hållbarhetschef ABB.Foto:Jakob und Bertschi

”Det såg riktigt mörkt ut före Cop26. Och även om bland annat de nationella åtaganden som länderna gjort så här långt inte räcker på långa vägar så gjordes det samtidigt framsteg avseende bland annat skärpta mål och att en regelbok för Parisavtalet nu äntligen finns på plats. Sammantaget ser det lite ljusare ut nu när mötet avslutats”, säger Nina Ekelund, generalsekreterare för Hagainitiativet, ett svenskt företagsnätverk där en rad storföretag som gjort stora klimatåtaganden ingår.

Meningarna om utfallet av klimattoppmötet Cop26 som avslutades i helgen har fått ett minst sagt blandat omdöme bland experter, politiker och andra bedömare. Vid en rundringning till företrädare för det svenska näringslivet ges både ris och ros.

”Jag delar bedömningarna att mycket mer måste göras för att klara klimatmålen, men konstaterar samtidigt att det från klimatmötet i Glasgow skickats en stark signal från världens länder att de tar klimatfrågorna på allvar och att klimatavtalet från Paris ligger fast”, säger Nina Ekelund. 

”Det är positivt och en oerhört viktig slutsats inte minst för näringslivet, som nu måste fortsätta och helst accelerera omställningen och klimatanpassningen av sin verksamhet så att den är i linje med 1,5-gradersmålet.”

Organisationen Svenskt Näringsliv pekar på att det ännu är för tidigt att säga vad utfallet från klimatmötet faktiskt kommer att innebära för svenskt näringsliv.

”Man kan alltid hoppas på mer. Men att man kom överens om regelboken var väldigt bra. Det ger tydligt ramverk för hur man ska använda Parisavtalet framöver”, säger Jesper Gyberg Ek, klimatpolicyansvarig på Svenskt Näringsliv.

En fråga som bland annat en rad svenska näringslivsföreträdare drivit är att det sätts ett globalt pris på utsläpp av klimatgasen koldioxid.

”Här gjordes tyvärr inga genombrott. Prissättning av koldioxid är bland de mest effektiva styrmedlen och det skulle också jämna ut konkurrensförutsättningarna och öka efterfrågan på fossilfria produkter och lösningar där inte minst många svenska företag har en stark position”, säger Jesper Gyberg Ek.

Och Svenskt Näringsliv anser att svenska politiker nu måste agera mycket kraftfullare för att möjliggöra näringslivets klimatomställning.

”I näringslivet finns en stark vilja att ställa om men i dag finns stora hinder här på hemmaplan. Det är dags att gå från ord till handling. Främst måste tillgången på fossilfri el till konkurrenskraftiga elpriser säkras. Och tillståndsprocesserna måste förenklas och snabbas på”, säger Jesper Gyberg Ek.

Byggkoncernen Skanska SKA B -0,88% Dagens utveckling var ett av många svenska företag som var på plats under mötet i Glasgow.

”Ett starkt intryck är att det trots bland annat urvattnade formuleringar i slutdokumentet finns en växande samsyn om klimathotets allvar och om behovet att agera. Och att intresset och engagemanget från bland annat näringslivet för klimatfrågorna vuxit starkt”, säger Lena Hök, hållbarhets- och innovationschef på Skanska. 

Vilka slutsatser tar ni med er från mötet?
”Bland annat att 1,5-gradersmålet ligger fast. Och sammantaget har vår övertygelse stärkts om att våra klimatmål och ambitionen att ta en ledande roll i klimatarbetet i vår bransch är helt rätt väg”, säger Lena Hök.

En av de formuleringar som urvattnade avtalet var frågan om utfasningen av kol, där Indien – i sista minuten – krävde ändring från ”fasa ut” till ”fasa ned”.

Svenska H&M HM B -3,27% Dagens utveckling som har en stor del av sin produktion i det kolkraftiga Bangladesh gick redan under fredagen ut med att de ställer om från användandet av kol.

”Ett steg som tar oss närmare våra långsiktiga mål är att vi redan från januari 2022 inte kommer inleda samarbeten med leverantörer som använder kolbaserade lösningar för att driva sina anläggningar”, skriver Kim Hellström, klimatstrateg på H&M-gruppen, i en kommentar till Di.

Skogsbolaget SCA ser avtalet som ett vikigt steg men framhåller samtidigt att avtalet inte påverkar deras framtida mål.

”Det är väldigt bra att man för första gången nämner fossila bränslen och fossilfritt i dessa sammanhang, vi ser det som det allra mest nödvändiga för klimatet. Avtalets förutsättningar är inget, som vi i dag, direkt kan se att det kommer att påverka oss eller våra fortsatta mål, säger Björn Lyngfelt, senior rådgivare, på SCA.

För den internationella verkstadskoncernen ABB ABB -0,49% Dagens utveckling skyndar avtalet på arbetet för att uppnå koldioxidneutralitet.

”Samtidigt som vi stöttar våra kunder och leverantörer i att minska sina årliga utsläpp med mer än 100 megaton till 2030, kommer vi att arbeta för att uppnå koldioxidneutralitet i egen verksamhet senast 2030, säkerställa att 80 procent av våra produkter och lösningar täcks av ett cirkulärt tillvägagångssätt, samt att minska utsläppen genom hela försörjningskedjan”, säger Theodor Swedjemark, kommunikations- och hållbarhetschef på ABB, i en kommentar till Di.

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1090kr
Prenumerera