Annons

Näringslivet välkomnar regeringens klimatinitiativ

Regeringens inbjudan till ett nationellt klimatmöte tas emot med varm hand av flera näringslivsaktörer. Men det ställs många krav på den handlingsplan som ska arbetas fram. 

Marie Trogstam, Jessica Alenius och Niklas Johansson ser fram emot en dialog om nya styrmedel för klimatpolitiken med regeringen.
Marie Trogstam, Jessica Alenius och Niklas Johansson ser fram emot en dialog om nya styrmedel för klimatpolitiken med regeringen.Foto:Jessica Gow/Mats Lundqvist

I helgen aviserade regeringen i ett debattinlägg i Dagens Nyheter om ett nationellt klimatmöte där svenska företag och fackföreningar, forskare, offentlig sektor och civilsamhället bjuds in. Mötet ska hållas någon gång innan sommaren och vara en del i arbetet med en ny klimathandlingsplan som kommer att presenteras i höst.

”Det är ett bra och viktigt initiativ med klimatmöte. Vi ser fram emot att medverka och bidra konstruktivt i arbetet för en effektiv klimatpolitik”, säger Marie Trogstam, avdelningschef för hållbarhet och infrastruktur på Svenskt Näringsliv.

Även Niklas Johansson, kommunikationsdirektör på LKAB, välkomnar möjligheten att föra en dialog med regeringen

”Det är inte så att vi kan låta bli att ställa om. Och vi måste se till att hitta de bästa vägarna framåt för Sverige och då finns det olika intressen och motsättningar vi inte kan blunda för. Det är viktigt att vi som samhälle diskuterar de här frågorna”, säger han. 

Utgångspunkten för klimathandlingsplanen kommer att vara de färdplaner som olika branschorganisationer tagit fram tillsammans med Fossilfritt Sverige. Men det finns en motsättning där i och med att drivmedelsbranschens färdplan för att få ned utsläppen med 70 procent till 2030 bygger på reduktionsplikten. 

Ett styrmedel som samtliga regeringspartier var för när när det infördes, men som de nu vill sänka till EU:s lägsta nivå från och med 2024.

”Vi hade en plan framåt vad gäller biodrivmedel som regeringen nu vill pausa i tre år. Även om man tar fram en handlingsplan i höst, vad ska vi göra istället för reduktionsplikten för att få ner utsläppen? Det har vi inte fått något svar på. Men det är möjligt att det kommer i handlingsplanen, och vi är öppna för den dialog som regeringen nu vill initiera”, säger Jessica Alenius, vd för Drivkraft Sverige.

Drivkraft Sverige hoppas fortfarande kunna få regeringen att ändra sig om reduktionsplikten.

”Vi för gärna en dialog kring vilka knappar man kan skruva på för att sänka drivmedelspriserna utan att behöva hämma omställningen från det fossila till det förnybara. Att göra det omvända tycker inte vi är rätt väg att gå”, säger Jessica Alenius.

LKAB kommer att i en dialog kring en klimathandlingsplan efterfråga tydliga initiativ kring energiförsörjning, vätgasförsörjning och tillståndsprocesser.

”Tillståndsprocesserna är det största hindret för industrin. Alla behöver ställa om samtidigt och allt behöver gå i takt. Då räcker inte med att man sätter mål. Man måste också skapa förutsättningar för att nå målen”, säger Niklas Johansson.

Regeringen meddelade i debattartikeln att man under våren kommer att ”ta konkreta steg på vägen mot förenklade tillståndsprocesser”. Något annat som togs upp var att man tillför mer resurser ”för att effektivt kunna hantera det ökande antalet ansökningar om att bygga havsbaserad vindkraft”.

”Det kanske inte var lika tydligt i Tidöavtalet, men regeringen har blivit tydligare i sin syn på vindkraften på sistone. De måste ordna snabbspår för alla fossilfria energislag eftersom det är tydligt att vi behöver vissa på kort sikt och vissa på lång sikt”, säger Niklas Johansson.

Även Fossilfritt Sverige, organisationen som samordnat branschorganisationernas färdplaner, anser att oklarheterna kring klimatpolitiken som dykt upp sedan regeringsskiftet börjar redas upp.

”Det var lite svajigt ett tag när man aviserade att man behåller klimatmålen men tar bort styrmedlen för att nå dem. Hur ska det bli då? Här kom det ett första svar att man kommer att ha en process och presentera en ny handlingsplan”, säger Svante Axelsson, samordnare för Fossilfritt Sverige. 

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1090kr
Prenumerera