Max kallar sig klimatpositiva – trots stadigt ökande utsläpp

Clipop samlar företag som kallar sig klimatpositiva. Men alla medlemmar klarar inte de egna kriterierna, visar Di:s koll. Däribland finns burgarkedjan Max vars utsläpp stadigt ökar.

Bröderna Richard och Christoffer Bergfors, vd respektive vice vd för Max.
Bröderna Richard och Christoffer Bergfors, vd respektive vice vd för Max.Foto:Petronelle Halvorsen

En majoritet svenska bolag redovisar i dag inte sina utsläpp, visar Di:s klimatindex. Samtidigt finns bolag som är betydligt mer ambitiösa – och till och med kallar sig för klimatpositiva.

Till den senare kategorin hör en grupp företag som samlat sig i organisationen Clipop. Någon vedertagen definition för begreppet klimatpositivitet finns i dag inte, men Clipop har på egen hand spikat ett antal kriterier för sina medlemmar.

Vid en första anblick ser kraven ambitiösa ut. Medlemmarna ska: 

* Mäta samtliga företagets utsläpp i hela värdekedjan, det som kallas för scope 1–3.

* Minska utsläppen i linje med Parisavtalets 1,5-gradersmål.

* Kompensera för 110 procent av de utsläpp som verksamheten släpper ut. 

Samtidigt ger de tre punkterna ovan inte hela bilden. 

Ett av medlemsföretagen är burgarkedjan Max, vars utsläpp ökat stadigt under många år.

Så hur rimmar en sådan ökning med att minska utsläppen i linje med Parisavtalet?

Enligt Clipops egna riktlinjer ska medlemmarna ”till exempel” vara anslutna till Science Based Targets initiative (SBTi) eller följa Carbon Law, vilken säger att utsläppen ska halveras vart tionde år. 

Max är inte anslutet till SBTi och följer inte Carbon Law, men hänvisar till att det i texten står ”till exempel”. Som alternativt regelverk lyfter Max hållbarhetschef Kaj Török fram WWF:s så kallade One Planet Plate. Han framhåller också att Max faktiskt minskar sina utsläpp i relativa termer.

”Vi har minskat våra utsläpp med 22 procent per omsatt krona sedan 2013, eftersom vi ställer om mot gröna burgare. Här vågar jag säga att det inte finns någon burgarkedja i världen som har gjort en större förändring från den situation som de befunnit sig i”, säger han.

Enligt One Planet Plate ska varje måltid år 2050 ligga på i snitt 0,5 kilo CO2e i utsläpp för att klara en värld med 10 miljarder människor på klotet. Max strävar nedåt och ligger i dag på 1,9 kilo CO2e per måltid, vilket enligt Kaj Török motsvarar en genomsnittlig svensk måltid. 

Du hänvisar till WWF. Men även WWF tycker att det företag som ska kunna kalla sig klimatpositivt måste minska sina utsläpp på totalen – som helt företag – och inte per omsatt krona eller liknande.
”Inte enligt den informationen jag har fått. Det finns delar i WWF som räknar på det viset. Jag tycker att det är helt fel att tänka så”, säger Kaj Török. 

Johanna Myrman Kristoffersen, klimatexpert på WWF, framhåller dock att intensitetsmått (exempelvis utsläpp per omsatt krona) främst bör användas internt. 

”Utsläppsmål mätt per produkt är ett bra mått för företag så att de kan utveckla produkter och tjänster med minskad klimatpåverkan. Men företaget som helhet måste fortfarande sätta absoluta mål för att marknaden och världen ska kunna gå ner mot noll i utsläpp”, säger hon.

Vid sidan av One Planet Plate pekar Clipop och Kaj Török också på en undantagsregel som finns i Carbon Law, som man menar att Max faktiskt följer. Enligt denna görs undantag från regeln om halverade utsläpp varje decennium för företag som i sin kärnverksamhet bidrar till lösningar som leder till så kallade undvikna utsläpp. 

Carbon Law pratar i sin undantagsregel om bolag som bidrar till minskade eller undvikna utsläpp i sin kärnaffär. Ni har 58 procent nötkött i er affär, det i sig bidrar inte till minskade eller undvikna utsläpp.
”Om alternativet är att du som konsument går till vår konkurrent – då bidrar vi definitivt till undvikna utsläpp”, säger Kaj Török.

Hade ni haft en majoritet växtbaserat i utbudet hade jag kanske förstått hur ni resonerar, men nu har ni en majoritet kött i utbudet.
”Vårt mål är att senast 2022 ska varannan måltid vara utan rött kött. Vi jobbar hårt för att det ska ske.”

LÄS OCKSÅ: MAX: ”VI MINSKAR VÅRA UTSLÄPP PER OMSATT KRONA

Johan Falk, chef och medgrundare av Exponential Roadmap Initiative som varit med och tagit fram Carbon Law, uttalar sig inte om enskilda företag. Men han säger att undantaget från huvudregeln, som pekar på minst en absolut halvering av utsläppen vart tionde år, gäller snabbväxande företag som i huvudsak levererar lösningar som minskar eller tar bort utsläpp.

”Det kan vara företag som i sin huvudverksamhet ägnar sig åt förnybar energi, som helt och hållet ägnar sig åt att minska matsvinn eller vars grundidé är att tillverka ärtprotein”, säger han. 

Enligt Johan Falk kommer undantagsregeln i Carbon Law att definieras tydligare framåt.

”Jag kan tänka mig att det handlar om att bolagen till 80 eller 90 procent ska ha en verksamhet som erbjuder lösningar vars syfte är att minska eller ta bort utsläpp”, säger han. 

 


Innehåll från LINK MedicalAnnons

Så når medtechbolag de nya kraven i MDR och IVDR

Maria Kastenfalk, Business Development Director på LINK Medical.
Maria Kastenfalk, Business Development Director på LINK Medical.

I maj 2017 kom EU med två nya lagar kring medicinteknik – Medical Device Regulations (MDR) och In Vitro Diagnostic Regulations (IVDR). Företag har fram till maj 2021 respektive maj 2022 att anpassa sin verksamhet för att följa de nya regelverken. 

Målet med MDR och IVDR är att öka transparensen både gentemot kunder och myndigheter. Detta ska uppnås genom att skapa ett ömsesidigt informationsflöde, att fokusera på uppföljningar av produkter som släppts på marknaden och att skapa en europeisk databas över medicinteknisk utrustning. 

Stora fördelar med att ta hjälp av ett CRO

För företag som ska anpassa sig till de ny reglerna kan det behövas allt från mindre teknisk dokumentation till att implementera kvalitetsledningssystem (QMS). Att säkerställa att man följer de nya regelverken är en viktig, men omfattande, uppgift för tillverkare och distributörer som kräver tid, resurser och förståelse. Kontraktforskningsorganisationer (CRO:s) kan vara en stor tillgång under processen, då de har specialister som har lång erfarenhet av regelverken. LINK Medical – ett respekterat och ansett CRO – är en idealisk strategipartner som hjälper företag med att få deras medicintekniska utrustning att följa de senaste regelverken. 

- Vi kommer med ett skickligt team av experter till varje projekt och erbjuder lösningar inom många områden. Det kan vi göra eftersom vårt team är specialiserade på regelverk och förordningar i norra Europa och vi har erfarenhet av att underlätta MDR-skiftet för flera globala medicinteknikbolag. Som en fullserviceleverantör ger vi skräddarsydd vägledning under hela processen för våra kunder, säger Maria Kastenfalk, Business Development Director på LINK Medical. 

Så hjälper LINK Medical sina kunder 

Genom att göra en grundlig gapanalys för att hitta eventuella brister i sina kunders tekniska dokumentation stöttar LINK Medical dem i övergången till MDR och IVDR. I tillägg så håller LINK Medicals team workshops för företag om vad de nya regelverken innebär och hur de ska följas. Maria Kastenfalk berättar om fler sätt hur LINK Medical stöttar sina kunder med övergången:  

- För att möta de höga säkerhets- och prestandakraven i MDR är kliniska data viktiga. Vi är specialiserade på att tillhandahålla kliniska utvecklingsplaner för att säkerställa att kliniska data stödjer det som produkten hävdar. Informationssäkerhet är också en viktig del av de nya regelverken. Vårt teknikfokus gör att vi kan implementera processer för säker datahantering som både skyddar mot informationsbortfall och obehörig åtkomst. 

Uppdatera dokumentationen – utan att belasta de anställda med mera jobb

Att uppdatera sin dokumentation kräver mycket arbete och tid, oavsett hur stort ditt företag är. Mindre bolag kan sakna resurser eller kompetent personal för att möta de nya regelverken. Större bolag kan visserligen ha personal för det dagliga arbetet som rör förordningar och regelverk, men att uppdatera dokumentationen mot de nya reglerna kan vara övermäktigt att hinna med inom den satta tidsramen. Ett partnerskap med ett CRO gör att företag kan effektivisera jobbet med att möta denna komplexa regelverksprocess – utan att öka belastningen på personalen. LINK Medical erbjuder dessa tjänster, med skräddarsydda lösningar för varje enskilt företag. 

- Vad som gör att LINK Medical unikt som CRO är vår kunskap om de nya regelverken och vårt team av experter som kommer från olika discipliner inom industrin. Vårt flexibla arbetssätt betyder att tillverkare, distributörer och importörer av medicinteknik kan dra nytta av LINK Medicals unika kombination av expertis inom specialistområden, avslutar Maria Kastenfalk. 

Om LINK Medical

Behöver ditt företag hjälp med att möta de nya regelverken MDR och IVDR innan EU:s deadline? Kontakta Maria Kastenfalk eller besök vår webbplats.

Håll dig uppdaterad om oss på Linkedin och Twitter.

Mer från LINK Medical

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med LINK Medical och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?