1515

Koldioxidförvaring under havsbotten ska rädda planeten

Det är för mycket koldioxid i luften och för att nå klimatmålet måste vi på något sätt sänka halten. Ett sätt är att suga ut koldioxiden och lagra den under jord.

I Sverige anses flera anläggningar ha god potential för tekniken – men ingen vet i dag hur den ska finansieras. 

Stockholm Exergi ska installera en testanläggning för Beccs – där koldioxid ska avskiljas vid förbränning av biomassa.
Stockholm Exergi ska installera en testanläggning för Beccs – där koldioxid ska avskiljas vid förbränning av biomassa.Foto:Joey Abrait.

Stor som en container med en kapacitet att fånga upp 700 kilo CO2 per dag. Stockholm Exergi ska installera en testanläggning för Beccs – där koldioxid ska avskiljas vid förbränning av biomassa – och vi är en handfull journalister som fått första tjing på nyheten. Högst upp på en av byggnaderna gör nu bolagets experter sitt bästa för att förklara exakt var på taket till kraftvärmeverk 1 som nämnd ”container” ska stå.

”Vi vet att tekniken fungerar och att den behövs. Förhoppningen är att det kommer styrmedel som stöttar en sån här anläggning storskaligt”, säger Fabian Levihn, ansvarig vid forskning och utveckling vid Stockholm Exergi.

Luftens koldioxidhalt – som är högst på våren – har för första gången överstigit 415 miljondelar. Innan industrialismen drog igång mätte den kring 280 miljondelar, under kallaste istid låg den på 180 miljondelar.

Enligt experterna är 350 miljondelar den gräns vi ska tillbaka till för att vara någorlunda säkra på att klara klimatet. Det här är avgörande: vi måste sänka CO2-halten i luften. Som utvecklingen ser ut i dag ökar den i stället med närmare 3 miljondelar per år.

En minskning av koldioxidhalten kan ske på olika sätt. I det arbetet är jordar och skogar helt centrala, med kapacitet att lagra växthusgaser som många – såväl forskare som andra debattörer – ofta tycker underskattas.

Dock är de flesta också eniga om att koldioxidlagring på konstgjord väg, där växthusgasen trycks ned i geologiska hålrum i marken, är nödvändig. Och så gott som alla håller med om att klimatkrisen är så akut att vi inte har något annat val än att försöka minska utsläppen med alla tillgängliga medel. 

Naturvårdsverket skriver i sitt underlag till regeringens klimatpolitiska handlingsplan att lagring av CO2 ”sannolikt” är nödvändig för att nå svenska och internationella klimatmål.

I det anses Beccs vara den kanske viktigaste pusselbiten.

I Sverige kan metoden, enligt myndigheten, med fördel nyttjas på massabruk och kraftvärmeverk utan negativa effekter. Så hur går det?

Stockholm Exergi kan enligt egen utsago ha en fullskalig anläggning redo för drift kring 2025. Förutsatt att alla hinder som bolaget nu ser framför sig kan röjas, räknar man med att med en investering på 250 miljoner kronor kunna fånga in 0,8 miljoner ton CO2 per år – motsvarande ungefär 1,5 procent av Sveriges nuvarande utsläpp. 

Ett central hinder man pekar på är att det saknas pengar. I dag ligger priset för att lagra koldioxid på ungefär 1.000 kronor per ton och ingen kan ännu svara på vem som ska stå för kostnaden. 

Lars Zetterberg, klimatpolitisk expert på IVL Svenska Miljöinstitutet, ser fyra möjliga alternativ för beccs:

* Staten betalar. 

”Staten skulle kunna göra en upphandling av minusutsläpp som garanterar att man under en längre tid köper en viss volym varje år, av exempelvis Stockholm Exergi”, säger Lars Zetterberg. 

* Höjda mottagningsavgifter för avfall. 

”Kommuner och andra aktörer som producerar avfall får betala en högre mottagningsavgift än i dag. Avgiften används sedan för att finansiera Beccs”, säger Lars Zetterberg. 

* Kvotplikt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

”Här är tanken att man lägger en kvotplikt på exempelvis transportsektorn, vilket innebär att den måste finansiera Beccs motsvarande en liten del av sina fossila utsläpp. Kvotplikten skulle i det fallet läggas på distributörer av fossila drivmedel. 

* Industrin tar del av kostnaden. 

”Aktörer som driver Beccs-anläggningar kan själva stå för en del av kostnaden. Skälet för dem att göra det är att de då kan sälja en premiumprodukt, exempelvis klimatsmart värme eller cement.”

Här kan tilläggas att det finns röster som tycker att industrin – som orsakar utsläppen – på egen hand ska ta hela kostnaden. 

Enligt Lars Zetterberg är det inte otroligt att en framtida lösning så småningom landar i en hybrid av ovanstående. 

”Man kan tänka sig att staten står för investeringskostnaden samtidigt som mottagningsavgiften höjs och Beccs-operatörerna själva står för en del. Då blir det en delad kostnad och ett delat risktagande”, säger han. 

I Sverige anses potentialen för Beccs vara stor, med åtskilliga massabruk och värmeverk som skulle kunna vara aktuella. Flera bolag tittar på möjligheterna internt, men inget mer än Stockholm Exergi har ännu tillkännagett någon satsning publikt.

Mest intressant är Beccs för kustnära anläggningar, eftersom koldioxiden i det mest sannolika scenariot kommer att skeppas till Norge. 

Här finns dock andra hinder att ta tag i. Ett handlar om att export av CO2 ska bli lagligt (vilket kräver en ratificering av det så kallade Londonprotokollet). Ett annat handlar om att Norge ska få tillräckligt stora volymer koldioxid för att tycka att det är värt att lagra andra länders växthusgaser. 

Finns det då inga risker med Beccs? 

Enligt Lars Zetterberg anses risken för läckage, alltså att koldioxid börjar sippra upp ur marken, vara liten.

En annan risk som oftare lyfts i debatten handlar om att utvecklingen av beccs kan komma att gynna koldioxidlagring av fossila utsläpp, så kallad CCS. Eftersom tekniken är densamma blir den lätt att applicera på exempelvis oljeraffinaderier, vilket skulle kunna leda till fortsatt förbränning av icke förnybara energi.

”CCS är bra för processutsläpp i samband med cement- och ståltillverkning. Men om man har en CCS-anläggning så kan det ligga nära till hands att fortsätta med fossila utsläpp i till exempel cementugnarna i stället för att fasa ut användningen av fossila bränslen.”

 


Innehåll från RicohAnnons

Global expertis och nära kundrelationer – Ricoh stöttar företag på den digitala resan

Peter Källgren, Torbjörn Häggmark, Mats Lundin och Magnus Iden på Ricoh.
Peter Källgren, Torbjörn Häggmark, Mats Lundin och Magnus Iden på Ricoh.

Redan för ett år sedan lanserade Ricoh kampanjen ”Work Together Anywhere” och sedan dess har behovet av att kunna arbeta på distans och digitalisera verksamheten blivit än mer centralt för företag runtom i världen. Med musklerna hos ett stort, globalt företag levererar Ricoh dagligen personlig service och den senaste tekniken för digitala helhetstjänster på den moderna arbetsplatsen. – Tack vare våra partnerorganisationer kan vi vara stora men ändå nära, och alltid i framkant, säger Peter Källgren, Head of Business Communication Services, på Ricoh. 

Den accelererande digitaliseringen kan innebära stora möjligheter för företag, men det förutsätter att man har tid och resurser att hänga med i utvecklingen – något som inte alltid är så enkelt när den egna verksamheten kräver ens fulla uppmärksamhet. Ricoh är i många avseenden en global jätte men när det kommer till kundrelationer är den personliga kontakten viktig, något som också möjliggörs av ett rikstäckande nät av partners och återförsäljare.

– De flesta vet inte hur de ska ta det första steget och många står och stampar. Då kan man alltid konsultera oss och så sätter vi ihop en helhetslösning som fungerar oavsett vad det är för verksamhet och oavsett var kunden sitter, säger Magnus Iden, National Sales Manager Indirect and SMB Channel.

Man räknar med att ungefär 30% kontorsyta kommer minska efter att coronapandemin är över. De nya sätten att arbeta, i digitala mötesrum på distans, har gjort att hela digitaliseringsresan fått en enorm skjuts, och inte minst i Sverige. Det har även ökat intresset för och vikten av video. 

– När det gäller inställningen till hemarbete ligger vi långt fram i Sverige, vilket ställer ytterligare krav på att tekniken på ett funktionellt sätt måste kunna hanteras från hemmaplan. Det är också viktigt med tillgång till system och dokument, säger Mats Lundin, National Sales Manager MA. 

Skräddarsydda lösningar

De nya behoven har drivit på affärsområdet rejält för Ricoh. Nya tider kräver nya rutiner och ny teknik såväl i mötesrummen som i hemmet. I den breda produktportföljen finns väl utarbetade kommunikationstjänster.

– Vi kan hjälpa till med väldigt mycket. Vi analyserar statistik för hur man bäst effektiviserar hela kontorsytan, hur man sprider kunskap, hur man bäst utnyttjar konferensrummen och övriga ytor. Vi arbetar väldigt användaranpassat och kan skräddarsy en lösning – avancerad eller enklare – beroende på hur behoven ser ut. Ibland blir det en lösning för alla och ibland en anpassad lösning, till exempel per avdelning, säger Torbjörn Häggmark, Sales Specialist CS.

Global support

Ricohs långa erfarenhet av att stötta bolag i alla storlekar på deras digitaliseringsresa innebär att de har ett brett team av experter. Med sitt globala nätverk och gränsöverskridande supportfunktion har de kapacitet att serva kunder överallt, oavsett var i världen de befinner sig – något som speglas i fjolårets kampanj ”Work Together Anywhere”. Kampanjen  togs fram för att hjälpa kunder med insikter, vägledning och service från Ricohs nätverk av experter, tekniker, installatörer, och partners över hela världen. 

– Vårt arbete går ut på att hjälpa företag att digitalisera och möjliggöra att arbeta effektivt i hybridmöten, på kontoret och på distans. Ska man lyckas med digitalisering måste det vara samma förutsättningar oavsett om man sitter på huvudkontoret, ett lokalt säljkontor eller hemma, avslutar Peter.

Fakta

Ricoh är ett globalt bolag med totalt 100 000 anställda i 200 länder. Med våra unika styrkor och all vår kapacitet hjälper vi företag att anpassa och förenkla sina arbetsflöden. Låt dina anställda använda sin arbetstid till det som de är bäst på, i en arbetsmiljö som är flexibel, samarbetsinriktad, effektiv och säker.

Läs mer på www.ricoh.se

 

Mer från Ricoh

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Ricoh och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Dagens industri som e-tidning redan kvällen innan

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?