1515
Annons

Kapitaljätten kräver mångfald – ”vi håller svenska företag ansvariga”

Kapitalförvaltarjätten Blackrock har lovat att trappa upp fokus på mångfald och kräver att bolag tar ett ledarskap kring både etnisk mångfald och kön. 

”Vi kommer att hålla svenska företag ansvariga”, säger Amra Balic, Europachef för ägarstyrning hos Blackrock. 

Amra Balic, Europachef för ägarstyrning hos Blackrock.
Amra Balic, Europachef för ägarstyrning hos Blackrock.Foto:Joey Abrait

När Blackrocks vd Larry Fink för ett år sedan skrev sitt årliga brev till världens företagsledare låg fokus på klimatet. Företag som inte redovisar sitt hållbarhetsarbete och sin klimatpåverkan – med sikte på Parisavtalet – på ett kvalitativt sätt är helt enkelt inte lämpliga investeringar, slog han fast. 

I december presenterade Blackrock sina senaste prioriteringar för ägarstyrningen. Åter låg fokus på hållbarhet, nu med ökade ägarkrav på mångfaldsområdet. 

”Vår uppfattning är att en bredd i personliga och professionella erfarenheter stöder en mångfald av tankesätt som bidrar till styrelsens effektivitet. Den här uppfattningen stöder vår övertygelse om att tonen från toppen spelar roll när företag ska utveckla arbetskraft som närmare avspeglar de kunder och samhällen som de tjänar”, skrev världens största kapitalförvaltare då. 

Nu utvecklar Amra Balic, Europachef för ägarstyrning hos Blackrock, resonemanget ytterligare i en intervju med Di. I ett mejl skriver hon att fokus historiskt legat på könsmässig mångfald när Blackrock röstat, eftersom det är den informationen som offentliggörs av bolagen. Men att man de senaste åren lyft vikten av mångfald i en vidare bemärkelse allt mer. 

”Vi har i vårt engagemang som ägare förespråkat att företagen offentliggör mer information om mångfald och representation hos styrelseledamöterna. Under 2021 ökar vi förväntningarna både vad gäller etnisk bakgrund och kön, med hänsyn tagen till lokala normer.”

Enligt Amra Balic kräver Blackrock att företagen under 2021 ska ”ta ett ledarskap” inom mångfald både vad gäller etnisk bakgrund och kön i såväl styrelsens sammansättning som bland medarbetarna. Detta ska ske i enlighet med lokala normer. 

”Vårt förstärkta fokus på etnisk och könsmässig mångfald i företagsstyrelser sker i stort mot bakgrund av vår möjlighet att agera genom att rösta mot styrelser som inte uppvisar mångfald 2022”, skriver hon. 

I exempelvis Storbritannien handlar det om att bolagen ska möta målen – eller sätta en plan för hur man ska möta målen – i det som kallas Hampton-Alexander Review (med mål om 33 procent kvinnor 2020) och Parker Review (som bland annat säger att alla berörda bolag ska ha minst en icke-vit person i styrelsen 2021). 

”Alla våra policys för ägarstyrning styr mot vårt åtagande att åstadkomma långsiktiga finansiella resultat. Allt handlar om att förespråka en sund bolagsstyrning och affärsmetoder som ger hållbar, långsiktig avkastning för våra kunder. Vi menar att mångfald hos styrelser och bland medarbetare bidrar till mer motståndskraftiga företag och ger bättre resultat över tid”, skriver Amra Balic. 

När förväntningarna inte infrias är Blackrocks vanligaste åtgärd att rösta emot styrelseledamöter. Enligt Amra Balic har man noterat en ”stor påverkan” då man röstat mot styrelseledamöter på grund av bristande mångfald.

”När vi röstade mot ledamöter på grund av brist på mångfald 2019, såg vi förbättringar i mer än 40 procent av bolagen som följande år ökade mångfalden i deras styrelser.”

Blackrock är i dag en av de största ägarna på Stockholmsbörsen. Men exakt hur svenska bolag påverkas återstår att se. 

”Precis som alla företag som vi har investerat våra kunders kapital i, så håller vi svenska företag ansvariga för att göra framsteg inom mångfaldsarbetet. Det sker inom ramen för ägarstyrningen och nyligen publicerade riktlinjer för röstningen.”

Aktuell Hållbarhet gjorde så sent som i november en kartläggning som visar att endast 6 procent av börsens hundra största bolag redovisar data kring etnisk mångfald bland anställda eller på chefsnivå. Enligt en kartläggning som Dagens industri presenterade i slutet av 2019 hade endast 6,4 procent av storbolagens styrelsemedlemmar som då var folkbokförda i Sverige utländsk bakgrund. 

 

Innehåll från AccountorAnnons

Planering minskar fastighetsägares administration

Fastigheter med många bolag i koncern har ofta kapacitetsutmaningar på våren. Kompetenskraven för att hantera ränteavdragsbegränsningar eller skatteoptimera fastigheterna är höga. Har du haft det tufft i vår, börja planera hösten redan nu.

Anna Rosengren, Senior advisor på Accountor där hon hjälper många fastighetsbolag med ekonomiarbetet, har följande tips för din planering.

– Se över kompetensbehovet för administrationen under året. Utöver det vanliga ekonomiarbetet, planeras förvärv, omstruktureringar eller fusioner? Kartlägg företagets tillgängliga resurser och kompetens. Komplettera dina resurser med experthjälp vid tillfälligt svårare transaktioner. Se över dina ekonomiska flöden. Automatisera de ekonomiska flödena. Säkerställ att företaget gör rätt gällande hanteringen av moms och ränteavdragsbegränsningar, skatteoptimeringen av fastigheterna eller Inkomstskattprocessen. Här kan fastighetsbolaget och koncernen spara mycket pengar, så är du osäker kan det vara kostnadseffektivt att ta hjälp. 

Rätt kompetens för alla tillfällen är en utmaning för många

– Att ha en egen momsspecialist, en skattespecialist och en koncernspecialist går oftast inte att motivera för ett fastighetsbolag. Men vi har det på Accountor. Jag och mina kollegor gör endast detta för olika fastighetsbolag, vi är därmed spetsigare i vår kunskap än personer som är allmänkunniga inom ekonomi. Det är vårt jobb att alltid vara uppdaterade på alla nya regler inom t ex momsområdet och se till att våra kunder använder reglerna på det för dem mest förmånliga sättet, säger Anna. 

Accountor försöker ständigt förändra processerna till det bättre och ligger i framkant gällande automatisering av flöden. De ser till så man arbetar effektivt med sin ekonomi. 

– Många företag tycker att de har en effektiv process och är ganska digitala. Men jag har sett att vi ofta kan göra stor skillnad genom att göra ytterligare effektiviseringar. Många fastighetsbolag är dessutom för små för att ha både de effektivaste processerna och de bästa systemen. När vi samarbetar kan de följa med på våra system och utarbetade processer och får på så sätt en liknande position som större fastighetsbolag. Vi har specialistkompetens och ger gärna råd och stöd till våra kunder i komplexa frågor. Vi är t ex bra som stöd vid förvärv och försäljningsprocesser. Till de fastighetsbolag som haft det svårt att hinna med årshanteringen på våren vill jag avsluta med att säga: Oavsett om det är för ett specifikt tillfälle, eller en större del av arbetet, lämna bort dessa arbetsuppgifter till experter, så kan du ägna er åt annat. 

Läs Accountors information till fastighetsägare här. 

Om Accountor:
Accountor är en av norra Europas största fullservicebyråer inom ekonomi, lön och HR. I Sverige stöttar 300 anställda på 8 orter företag med tjänster som innebär trygghet, avlastning, rådgivning, långsiktighet och tillfälle att utvecklas. Accountor har specialistkompetens inom fastighetsekonomi och hjälper företag till en mer effektiv ekonomi och effektivare processer.

Läs mer om Accountors tjänster här. 

Mer från Accountor

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Accountor och ej en artikel av Dagens industri

Svenska bolagen som kan lyftas av Bidens klimatpaket: ”Det stärker såklart”

Ett historiskt klimatpaket har passerat den amerikanska senaten. Något som är goda besked för flera svenska aktörer.  

”Det är klart positivt utifrån svenska företags perspektiv”, säger Business Swedens regionchef Tobias Glitterstam. 

Josefin Johansson, hållbarhetsanalytiker på Handelsbanken (t. v.) och Lingyi Lu, hållbarhetschef på Söderberg & Partners (t. h.) kommenterar Bidens klimatpaket.
Josefin Johansson, hållbarhetsanalytiker på Handelsbanken (t. v.) och Lingyi Lu, hållbarhetschef på Söderberg & Partners (t. h.) kommenterar Bidens klimatpaket.Foto:Handelsbanken, Evan Vucci, Ola Hedin

Efter ett par turer fram och tillbaka fick Bidenadministrationen under natten till måndag ett klimatpaket igenom den amerikanska senaten. I och med att ett avtal slutits med den tidigare motvilliga senatorn Joe Manchin fick demokraterna ihop rösterna som krävdes.

Kompromisserna, som bland annat väntas innebära nya oljeborrningstillstånd och naturgasledningar, har fått kritik för att vattna ur paketet. Men det är ändå en historisk satsning, enligt Söderberg & Partners hållbarhetschef Lingyi Lu. 

”Med paketet kommer USA kunna nå sina klimatmål och minska sina utsläpp med 40 procent fram till 2030 (jämfört med nivåerna 2005, reds anm). Men det är också symboliskt viktigt. Det skickar signaler när en stormakt och storutsläppare visar att det menar allvar med sitt klimatåtagande”, säger hon. 

Paketet, med namnet ”Inflation Reduction Act”, är på 369 miljarder dollar, motsvarande 3.750 miljarder kronor, där det mesta är klimatfokuserat. Det handlar bland annat om skattelättnader, eller så kallade skattekrediter, riktat till aktörer inom förnybar energi. 

Det finns även stöd för att skynda på omställningen till elektrifierade transporter. Bland annat kommer konsumenter kunna få skattelättnader vid köp av elbilar.

”Det är klart att svenska bolag har lösningar som direkt adresserar problemen som ska tacklas. Inom transporterna har vi stora aktörer som Volvo, men även mindre teknikbolag som Einride och Volta Trucks. Även bolag med batterilösningar såsom Northvolt och Polarium kan dra fördel av satsningarna”, säger Tobias Glitterstam på Business Sweden.

Han menar att klimatpaketet både direkt och indirekt får en positiv påverkan på alla svenska verksamheter i USA.

”Det som förenar alla svenska bolag utomlands är att vi är väldigt proaktiva i den gröna omställningen. Det blir helt enkelt ett större fokus på det vi är allra starkast inom. Och det stärker såklart stora aktörer som H&M och Ikea likasom mindre spelare”, säger han.

Handelsbankens hållbarhetsanalytiker Josefin Johansson lyfter fram två bolag med tydlig exponering mot den Nordamerikanska marknaden som potentiella vinnare.

”Aktörer som är längre ned i värdekedjan och levererar till sektorerna som träffas kommer nog att uppleva en ökad efterfrågan. Ett exempel är aluminiumbolaget Gränges som har mer än hälften av sin försäljning i Nord- och sydamerika. De har pratat mycket om sin tillväxtpotential inom försäljning till el- och hybridbilar”, säger hon och fortsätter:

”Infrastrukturen för elbilar är något som kommer att byggas ut och ABB lyfts ofta fram vad gäller den typen av teknik och system.”

För att kunna ta del av skattelättnaderna kommer det däremot att finnas ett antal krav som kan komma att göra det tuffare för svenska bolag jämfört med deras amerikanska konkurrenter. 

”I det finstilta i förslaget kommer det att stå att de federala investeringarna primärt ska komma amerikanska bolag till handa. Specifikt så kommer det att förväntas en hög grad av tillverkning och slutmontering i USA samt en stor andel av leverantörer och inköp i USA”, säger Tobias Glitterstam.   

En viktig del i akten är att det ger aktörer inom bland annat vind- och solkraft mer långsiktiga förutsättningar än tidigare. De förslagna skattelättnaderna ska gälla i upp till tio år, något som väntas underlätta stora investeringsbeslut. 

Förslaget ska på fredag behandlas av representanthuset och sedan signeras av presidenten för att träda i kraft.

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1090kr
Prenumerera