1515

Johan Rockström: Bolagens mål väcker hopp

I dag förlorar vi biologisk mångfald och värmer upp jorden så snabbt att vi tvingas ställa ödesfrågan; kan vi undvika en global katastrof?

Miljöprofessor Johan Rockström fotograferad på Albano i Stockholm.
Miljöprofessor Johan Rockström fotograferad på Albano i Stockholm.Bild:Maja Suslin/TT

Klarar vi omställningen till en fossilfri världsekonomi till 2050, om 32 år, och dessutom att rädda haven och alla ekosystem på land? Det finns, i princip varje dag, skäl att oroas för att svaret kan vara nej. Men vissa dagar fylls av tillförsikt. Vi kan transformera världen till en hållbar framtid.

I veckan var ett sådant tillfälle. Här i Sverige höll vi ett möte som kan bli ett viktigt steg mot en hållbar välfärd på en stabil planet. Tillsammans med FN:s finansieringsorgan för miljö och klimat, Global Environment Facility, Världsekonomiskt forum, världens största miljöorganisation IUCN, det globala näringslivsnätverket We Mean Business, det globala forskningsinitiativet Future Earth och World Resources Institute i Washington, lanserar vi nu ett nytt globalt initiativ för att sätta upp vetenskapliga mål för en stabil planet.

Allt fler bolag, från General Electrics till Walmart, har de senaste tio åren satt upp klimatmål. Bolagen opererar mot vetenskapligt baserade klimatmål, som i dag ger både klimatnytta och bättre lönsamhet.

Successivt har insikten vuxit att detta inte räcker. Framtiden avgörs inte enbart av minskade utsläpp av koldioxid från kol, olja och gas.

De senaste två åren, efter Parisavtalet och antagandet av FN:s Agenda 2030, har företag runt om i världen börjat efterfråga motsvarigheten till ”2-gradersgränsen” för alla miljöprocesser som avgör planetens stabilitet.

Enkelt uttryckt, de inser nödvändigheten i att bli planetskötare på riktigt, och kräver att forskarsamhället sätter upp vetenskapliga mål för utveckling inom säkra planetära gränser.

Och nu börjar arbetet med att ta fram målen. Förslaget är att sätta upp en ”Earth Commission”, en lättfotad variant av FN:s vetenskapliga klimatpanel IPCC, men för hela planeten. Förväntan från näringslivet är stort.

”Ge oss vetenskapligt baserade gränser för vatten, biologisk mångfald, mark, näring, kemikalier, och vi bygger in det i våra affärsmodeller”, uttrycker Nigel Topping, chef för We Mean Business, det.

”Vi har inget val, och skarpa hållbarhetsmål kan öka den teknologiska innovationstakten ytterligare.”

Bolag som antar vetenskapligt baserade klimatmål ökar snabbt i världen. Nu tas steget från klimat till hela planeten.

”För två månader sedan beslöt vi att sätta egna mål för mark och vatten. Nu vill vi ta vårt ansvar för alla planetära gränser för en stabil planet”, säger Kevin Rabinovitch, hållbarhetschef på livsmedelsgiganten Mars, som var med på mötet.

Men är inte detta en intern bubbla trots allt? Kan det bli viralt, nå globalt och bli norm? Ingen vet, men det finns hopp.

I Harvard Business Review presenterarar Amit Bhattacharjee och Jason Dana ny forskning som visar att bolag som rankas högt på miljö och socialt ansvar tjänar mer pengar. Och detta trots att amerikaner i allmänhet fortsatt tror det motsatta – att bolag vars affärer sker på bekostnad av socialt kapital och naturkapital skulle ha högre vinst.

Men detta är helt felaktigt, vilket Boston Consulting Group också verifierade nyligen. Deras mätning av ”total societal impact” visar att företag tar ett allt större socialt och miljömässigt ansvar, och kanske viktigast, det lönar sig och håller på att bli standard.

Socialt ansvariga investeringar beräknades uppgå till 23 000 miljarder dollar 2016, mer än en fjärdedel av allt förvaltat kapital i världen, en uppgång från 18 000 miljarder dollar två år tidigare.

Något är helt klart i görningen. Mitt i mörkret finns det en kraftfullt blinkande polstjärna därute.


Innehåll från Akademiska HusAnnons

A Working Lab – en katalysator för det mänskliga mötet

Pandemin har förändrat vår bild av den traditionella arbetsplatsen och i en allt mer digitaliserad värld går det att arbeta var som helst. Tack vare dessa faktorer, men även ett ökat fokus på delningsekonomi, har allt fler börjat intressera sig för co-working. A Working Lab är Akademiska Hus nationella koncept som erbjuder samverkan och kreativa mötesplatser i campusnära miljöer – med syfte att skapa möten mellan akademi och näringsliv.

När livet i sakta mak återgår till det mer normala börjar tankar på hur arbetet på ens vanliga kontor kommer se ut. Vilka friheter för distansarbete kommer att finnas? För många är mycket ovisst, men ett som är säkert är att det i dag drivs många initiativ för att skapa fysiska möten människor emellan. Akademiska Hus nationella koncept A Working Lab ett av dessa. 

– Vårt syfte är att skapa en plats för innovation och agera en katalysator för det mänskliga mötet. Hos oss samlas människor med olika referensramar som tillsammans kan byta erfarenheter med varandra för att nå insikter som kan leda till nya innovationer. I förlängningen handlar det om att stärka Sverige som kunskapsnation, säger Ulf Däversjö, direktör för innovation och hållbar utveckling Akademiska Hus. 

Rum för alla behov

 I dag finns A Working Lab på campus i Solna och Umeå samt vid Johanneberg Science Park på Chalmers i Göteborg. Vilken inriktning de olika co-workingmiljöerna har styrs mycket av sammanhang, partners och campus. A Working Lab i Göteborg var den första samverkansarenan som öppnade och ligger i ett av Sveriges starkaste kluster för samhällsbyggnad. Ebba Kullin är verksamhetsledare på platsen och hennes arbete handlar mycket om att agera en nod som för samman människor.

– Att befinna sig på ett kontor ska ge mer energi än vad det tar och det är vad vi försöker uppnå. I hela huset finns det massa olika rum och funktioner som vi hoppas ska ge inspiration och främja krockar mellan människor, säger Ebba Kullin.

Stor flexibilitet

 Det är egentligen bara fantasin som sätter gränser för vad man kan göra i lokalerna. I Göteborg har man ett Makerspace som är en verkstad där innovationer kan skapas och testas med hjälp av modern teknik. Det finns även ett Learning Lab som är ett tjänsteerbjudande där man tillsammans kan utforska rummets betydelse för lärande och kreativitet.  

– Grundtesen är att man som medlem har tillgång till alla dessa gemensamma ytor. Man hyr in sig månadsvis och syr ihop ens medlemskap utifrån de behov man har. Du kan ha ett litet privat kontor eller flexplatser. Om du har en person som ska jobba på ett tidsbegränsat projekt kan du sedan enkelt addera personen till medlemskapet, säger Ulf Däversjö. 

En hållbar byggnad

 När byggnaden som rymmer A Working Lab i Göteborg byggdes var ambitionen att hållbarhet ska vara en del av husets DNA, med hjälp av såväl materialval som energieffektiv teknik. Men det handlar också om hur byggnaden nyttjas och för att kunna analysera det har en digital tvilling av byggnaden skapats.

– Tack vare den digitala tvillingen kan vi identifiera ytor med lite aktivitet och addera och testa nya sätt för bättre lokalutnyttjande baserat på användarinsikter. Vi vill också att fastigheten ska nyttjas fler timmar på dygnet och öppna upp den för spännande verksamheter som adderar ett värde till platsen. Vi vill vara så flexibla som möjligt, avslutar Ebba Kullin.

Läs mer om A Working Lab

Erbjudande

* Flexplatser, fasta platser och privata kontor

* Flexibla mötesrum och framtidens lärandemiljöer

* Fullservice: wifi, kaffe, skrivare mm. 

* Community, event, värdskap. 

* Ett medlemskap och tillgång till alla AWLs platser

* Smidig access med digitala nycklar

 

Mer från Akademiska Hus

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Akademiska Hus och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Dagens industri som e-tidning redan kvällen innan

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?