Här ligger Sveriges största soltak

Solceller på tak har blivit en allt vanligare investering och i fjol rusade antalet företag som installerade anläggningar.

”Jag tror inte att alla har insett att det är lönsamt”, säger Pär Svärdson, vd för nätapoteket Apotea som har byggt den största takanläggningen i Sverige.

Foto:Joey Abrait

Redan från Nya Uppsalavägen kan man se dem, raderna av mörka solcellspaneler över Apoteas nyinvigda lager i Morgongåva.

”De där, de är mest för show off. Det måste ju synas att det här är en solcellsanläggning”, säger vd:n Pär Svärdson när Di möter honom på den uppländska landsbygden, fyra mil väster om Uppsala.

Det är nämligen bakom de vinklade panelerna som syns från vägen den verkliga anläggningen, dikt monterad mot taket, döljer sig: 5 560 solcellsmoduler på en yta motsvarande 2,5 fotbollsplaner ger en produktionskapacitet på 1,5 GWh, lika mycket som årsbehovet för 300 villor, eller för en modern 38 000 kvadratmeter stor logistikfastighet.

Pär Svärdson gör inte mycket för att dölja förtjusningen över att anläggningen är den största i sitt slag i Sverige.

”Enligt energiberäkningarna hade det räckt med något mindre effekt för fastighetens årsbehov, men att ha Sveriges åttonde största anläggning låter helt enkelt inte lika bra som att vara störst”, säger han.

Apotea må vara ensamt i sitt slag när det gäller storlek, men bolaget är inte ensamt om att bygga solcellsanläggningar. Den sista april i år hade 4 993 företag beviljats det statliga stödet för solceller, enligt Energimyndigheten. I fjol ökade antalet installerade anläggningar med en effekt över 20 kW med 65 procent jämfört med 2016, enligt Statistiska centralbyrån. Enligt Energimyndigheten är det framför allt företag och organisationer som bygger anläggningar i den skalan.

Prispress på solcellsmoduler och ett tydligare regelverk är den enkla förklaringen till ökningen, enligt Sara Grettve, projektledare på Energimyndigheten.

”Det är ju upp till var och en att göra en kalkyl men generellt, givet de stöd som finns och priserna, så finns det goda förutsättningar och många företag tycker att de har fått lönsamhet i sin anläggning”, säger hon.

För fastighetsbolag är solceller än mer självklart än för andra företag, enligt Ulf Näslund, teknikutvecklingschef på Vasakronan.

”Så är det, det är tydligt att det är en bra affär. Vi skulle bygga även utan det statliga stödet”, säger han.

Fastighetsbolagets 50 anläggningar med en sammanlagd effekt på omkring 3 900 kW innebär cirka 3,5 miljoner kronor per år i minskade driftskostnader, eller ökat driftsnetto om man så vill.

Eftersom solceller ökar driftsnettot stiger värdet på fastigheten. Med andra ord räknar fastighetsbolaget hem investeringen omedelbart.

”En anläggning på 50 kW kostar cirka 600.000 kronor och ökar driftsnettot på omkring 45.000 kronor. Med en yield (avkastningskrav, red anm) på 5 procent ökar det fastighetsvärdet med 900.000 kronor. Det innebär 300.000 kronor i ren vinst direkt”, konstaterar Ulf Näslund.

Men de ekonomiska incitamenten är större än så. Solceller ger också Vasakronan högre poäng när bolaget certifierar sina fastigheter och kan finansieras med gröna obligationer.

”Intresset för hållbara investeringar gör att vi kan låna upp pengar billigare tack vare de här satsningarna”, säger Ulf Näslund.

Enligt Johan Öhnell, vd på Solkompaniet och ansvarig för nätverket Solelkommisionen, har Sverige i dag ett tydligt regelverk för solel.

”Jag tror inte att alla har insett att det skett stora framsteg de senaste tre åren”, säger han.

Men det finns fortfarande en nagel i ögat på solcellsintressenter. Den som bygger en anläggning med en effekt över 255 kW måste betala en energiskatt på drygt 30 öre per producerad kilowatttimme, trots att elen används i den egna fastigheten.

”Det har gjort att det byggs för få stora anläggningar på till exempel skolor, sjukhus, lager och köpcentrum. Det är mycket takyta som går till spillo”, säger Johan Öhnell.

Enligt Energimyndigheten är det ett klart hinder för myndighetens målbild att solel ska utgöra 5–10 procent av Sveriges elproduktion till 2040. Sara Grettve anser dock att fjolårets reducering av energiskatten till 0,5 öre per kilowattimme för den som äger flera anläggningar under 255 kW men där den sammanlagda effekten överstiger 255 kW, är en klar förbättring. Detta eftersom det krävs en anläggning på omkring 1 800 kvadratmeter för att nå upp till 255 kW.

”Det ska ju till ett ganska stort tak för att ens kunna komma över det”, säger hon.

Apoteas vd är dock märkbart indignerad över att nätapoteket måste betala energiskatt trots att man i stort sett bara producerar för den egna förbrukningen.

”Man kan ju tycka att det är direkt kontraproduktivt att lägga en straffskatt på ett beteende som alla är överens om borde premieras”, säger Pär Svärdson.

Trots regelverket var det ändå en självklarhet för Apotea att spräcka taket på 255 kW, och där med få en mindre lönsamhet i anläggningen.

”Det blir en helt annan kommunikation när man kan säga att man är klimatneutral än att vi har minskat vårt klimatavtryck”, säger Pär Svärdson.

Det är just kommunikationen, både den interna och externa, som Pär Svärdson lyfter först när han förklarar varför Apotea valde att installera solceller

”Som företagare vill man vara stolt över företaget och som ledare är jag övertygad om att medarbetarna gör ett bättre jobb om de också är stolta. Och jag är helt säker på att de här frågorna kommer att bli viktigare när de yngre generationerna väljer var de ska köpa sina apoteksvaror”, säger han.

”Sedan är det klart att miljöinsatser blir lättare om de är i närheten av lönsamhet. Men det viktiga är att det är lönsamt, inte exakt hur lönsamt. Man kan ju också se det som att vi har bundit vårt elpris på minst 25 år”, fortsätter Pär Svärdson.

Han anser att det i slutänden faller tillbaka på den egna inställningen:

”Det påminner om hur företag ser på sponsring. Alla tycker att det lönar sig men vad ett företag väljer att sponsra sammanfaller ofta med vd:ns intressen.”


Kommentera artikeln

I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB:s (”Ifrågasätt”) tjänst Ifrågasätt erbjuder Dagens industri möjligheten för läsare att kommentera vissa artiklar. Denna tjänst tillhandahålls således av Ifrågasätt som också är ansvarig för tjänsten. De kommentarer som Ifrågasätt tillgängliggör på tjänsten visas i anslutning till di.se. Dagens industri granskar inte kommentarerna i förväg. Kommentarerna omfattas inte av utgivaransvaret enligt yttrandefrihetsgrundlagen och de är inte heller en del av den grundlagsskyddade databasen di.se. Läs mer om kommentering här.

Innehåll från Mercedes-BenzAnnons

Elbil, laddhybrid, diesel eller bensin – här är rätt teknik för dig

Plötsligt pratar alla om eldrivna bilar och frågan infinner sig: Borde även jag gå över till ett laddbart alternativ?

– Det beror på helt på dina förutsättningar, körvanor och prioriteringar. Många vinner på att byta till en eldriven bil, men inte alla, säger Ulrich Szymczak, Produkt Management Mercedes-Benz Sverige.

Läs mer om elektrifierade bilar från Mercedes-Benz 

Andelen elektrifierade bilar efter våra vägar ökar i allt snabbare takt. Enligt Bil Sweden’ s novemberrapport 2020 har andelen laddbara bilar som nyregistrerats ökat med 113 procent i jämförelse med samma period förra året.

Det finns många anledningar till den – för vår miljö – positiva utvecklingen:

• En ökad miljöhänsyn. Allt fler vill minska sitt klimatavtryck och då är det betydligt bättre att välja en bil som helt eller delvis drivs av el framför en modell med förbränningsmotor.  

• Bättre totalekonomi. En rad politiska beslut har de senaste åren knuffat konsumenterna i rätt riktning, det vill säga mot att välja elektricitet framför fossila bränslen. En laddbar bil har normalt ett dyrare inköpspris, men det kompenseras av en klimatbonus, lägre beskattning, lägre förmånsvärde (för den som kör tjänstebil), lägre servicekostnad och lägre driftskostnad. Summan på nedersta raden talar därför ofta till den laddbara bilens fördel.

• Utvecklad teknik. Batterierna blir allt kraftfullare samtidigt som de blir lättare och mindre. Det ökar framför allt bilens räckvidd (hur långt den går på eldrift), men även hur snabbt batteriet går att ladda. Mercedes-Benz eldrivna lyxsedan EQS, som lanseras nästa år, får exempelvis en räckvidd på hela 700 kilometer.

• Utbyggd infrastruktur. Laddmöjligheterna längs våra vägar förbättras hela tiden vilket underlättar planeringen och ökar tryggheten. Både politiker och biltillverkare har insett att ett väl utbyggt nät av laddstationer är avgörande för att konsumenterna ska välja bilar med eldrift.

• Modellutbudet. I takt med konsumenternas ökade efterfrågan lanseras allt fler laddbara modeller vilket gör att det finns attraktiva alternativ för alla behov. Ett exempel är Mercedes-Benz som idag har 26 olika laddhybrider att välja mellan – från kompakta A-Klass till den stora premiumsuven GLE. Dessutom finns två elbilar i portföljen – suven EQC och familjebussen EQV. 

Innan 2022 är slut räknar Mercedes-Benz med att ha tio elbilar, och ett 50-tal laddhybrider, i portföljen.

Men, trots att många argument talar till den laddbara bilens fördel, passar den inte alla.

– Det finns många som fortfarande tycker att en bensin- eller dieseldriven bil är ett bättre alternativ. Framför allt de som inte har möjligheten att ladda bilen vid bostaden och/ eller på jobbet, säger Kim Larsson, KAM Fleet Sales på Mercedes-Benz Sverige. 

Fler anledningar?

Att el/laddhybrider har ett högre inköpsvärde än motsvarande diesel/bensinbil kompenseras av många faktorer. Jämför man i en TCO modell (Total Cost of Ownership) så påverkar restvärde, bonus, vägskatt, bränslekostnad, sociala avgifter för förmånsvärde bil/bränsle kalkylen positivt. Den i inköp dyrare laddhybriden blir ofta billigare än jämförbar diesel, men körsträcka och innehavstid påverkar kalkylen.

Så hur länge får vi se fossildrivna bilar på våra vägar?

– Övergångsperioden kommer säkert att vara ganska lång. Över 30% av de bilar som registreras idag är laddhybrider eller rena elbilar, detta kommer att öka succesivt med tillgången och utbudet av icke fossildrivna alternativ. Mercedes har som ambition att vara helt koldioxidneutralt till 2039, det ger ett visst tidsperspektiv, menar Lisa Wulkan, KAM Fleet Sales på Mercedes-Benz Sverige.

Provköra en Elbil eller Laddhybrid? Boka här!  

FAKTA/Fördelar och nackdelar – så funkar teknikerna

Bensin och diesel (förbränningsmotor)

Fördelar 

• Lägre inköpspris än en laddhybrid eller elbil i motsvarande modell.

• Väldigt stort utbud i många prisklasser.

• Kräver ingen laddstation.

• Lång räckvidd.

Nackdelar

• Högre utsläpp av koldioxid än de laddbara alternativen. Högst med bensin, därefter diesel.

• Högre driftskostnad, fordonsskatt och servicekostnad.

Laddhybrid (elmotor och förbränningsmotor)

Fördelar

• Bilen är utrustad med både en förbränningsmotor och elmotor vilket förenar det bästa av två världar. Ofta klarar du dig på eldrift utan lokala utsläpp och vid längre resor tar förbränningsmotorn vid. 

• Lägre utsläpp än de bilar som enbart har förbränningsmotor.

• Du får klimatbonus från staten.

• Lägre driftskostnad och fordonsskatt än motsvarande modell med förbränningsmotor. 

Nackdelar

• Förbränningsmotorn släpper ut koldioxid.

• Högre inköpspris än de fossildrivna alternativen. 

• Kräver tillgång till laddstation för att du ska kunna nyttja elmotorn.

Elbil (enbart elmotor)

Fördelar

• Inga lokala utsläpp under körning.

• Ger högst klimatbonus.

• Normalt lägst drift- och servicekostnad.

• Kräver ofta minst underhåll.

• Går tystare än bilar med förbränningsmotor.

Nackdelar

• Högst inköpspris.

• Har ofta en kortare räckvidd än motsvarande modell med förbränningsmotor.

• Kräver tillgång till laddstation. 

Läs mer här 

Mer från Mercedes-Benz

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Mercedes-Benz och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?