ANNONS:
Till Di.se
START BÖRS MARKNADSNYTT BEVAKNINGAR
ANNONS
I samarbete med:

NYHETSBREV

Missa inget från Hållbart Näringsliv -
anmäl dig för vårt nyhetsbrev!

Vill du som hållbarhetsproffs ha daglig och fördjupad läsning finns vår omvärldsbevakning. Klicka här

Hållbart näringsliv

Regeringens klimatutredare gör tummen upp för Preems utbyggnad

  • Anders Danielsson. Foto: Anders Wiklund/TT

Anders Danielsson får regeringens uppdrag att klimatanpassa svensk lagstiftning. Han saknar klimatbakgrund, men säger sig vara van vid målkonflikter.

Ett exempel rör Preemraffs utbyggnad – som han tycker bör tillåtas.

”Hade jag bara tagit in miljöaspekterna och ingenting annat, då hade det blivit ett annat yttrande”, säger han om länsstyrelsens beslut.

Klimatfrågan måste integreras i alla politikområden, anser regeringen. Ett steg på vägen handlar om att se över all relevant lagstiftning och vid behov anpassa denna så att den inte går på tvärs med de klimatpolitiska målen.

Regeringen har nu utsett en särskild utredare och den som får uppdraget är Anders Danielsson, tidigare generaldirektör för Säpo och Migrationsverket, i dag landshövding i Västra Götaland. 

”Det är en väldigt viktig utredning. Om vi ska nå de klimatmål som riksdagen beslutat om måste det göras mer. Det inser vem som helst som är insatt i frågan”, säger han om uppgiften som väntar. 

När intervjun genomförs är han på väg hem i bil efter ett par dagar på Folk och Försvar. Han befinner sig, säger han, i inläsningsfasen.

Du har ingen klimatbakgrund?
”Nej. Men jag sitter ordförande i klimatrådet i Västra Götaland. Och jag kan problematisera och leda en utredning, den erfarenheten har jag.”

Först ut väntar en översyn av miljöbalken, där klimathänsyn inte finns med i portalparagrafen.

Sakkunniga menar att det som skulle göra störst skillnad vore en skrivning som kan sätta stopp för verksamheter som inte ligger i linje med klimatmålet, även sådana som omfattas av handelssystemet.

Hur ser du på det?
”Det är alldeles för tidigt att svara på. Vi ska lyssna av alla goda råd vi får på resan. Sen måste vi göra avvägningar, för det finns olika intressen som kolliderar. Det är en klassiker.”

Som chef vid länsstyrelsen är han van vid målkonflikter. I Västra Götaland har man ett eget – högst aktuellt – exempel i Preemraff. Anders Danielsson säger att han dryftat frågan med miljödepartementet.

”Som länsstyrelse förstår vi å ena sidan att om man går från 1,7 miljoner ton i CO2-utsläpp till 2,7 miljoner ton som de vill göra – då blir de ackumulerade utsläppen gigantiska. Men vi måste göra detta för att sen kunna reducera ned till noll 2045. Man kommer att höja utsläppen av koldioxid fram till 2030, men det är nödvändigt för att sen kunna gå ned till ett nollvärde, säger teknikerna.”

Anders Danielsson anser att ”vi kan inte sitta med huvudet i sanden och säga nej”.

”Då kan Preemraff säga att ‘okej, då flyttar vi till Polen’. Eller vad man nu gör. Det skulle påverka hela Västra Götalands-regionen med arbetstillfällen och teknisk utveckling. Det måste man problematisera inför politikernas beslut. Beslutsunderlaget måste fram. Tar inte vi fram det så kommer remissinstanserna och andra intresseorganisationer, både på ena sidan och på andra sidan, att börja argumentera.”

Länsstyrelsen i Västra Götaland sa i december ja till att Preemraff ska få bygga ut?
”Under de här villkoren, ja – det har vi sagt. Hade jag bara tagit in miljöaspekterna och ingenting annat, då hade det blivit ett annat yttrande. Men mitt uppdrag är inte detta. Mitt uppdrag är att göra samhällsavvägningar. Vi ska å ena sidan verka för att länet växer, för att arbetstillfällen skapas, för tillväxt och allt detta. Å andra sidan ska vi verka för att bevara naturen. De två kan ju kollidera i något slags mening.”

I den utredningen du nu ska genomföra – gör du tolkningen att klimatmålen ska vara överordnade samhällsmålen?
”Det var en bra fråga som jag inte kan svara på just nu. Det får jag titta på. Men det är väldigt tydligt att målsättningen är noll nettoutsläpp 2045. Och är det sagt av riksdagen måste någon kunna beskriva vad det får för konsekvenser i lagstiftningshänseende.”

Västra Götaland är långt ifrån den enda länsstyrelse som upplever målkonflikter. I en enkät från Naturvårdsverket svarade 40 procent av myndigheterna och länsstyrelserna att de inte har de förutsättningar som krävs för att bidra till klimatarbetet på ett tillfredsställande sätt.

Kommer ni att titta på myndigheternas instruktioner?
”Jag vet inte. Det primära måste vara av riksdagen beslutade lagar. Sen får det säkert också konsekvenser för instruktionerna”, säger Anders Danielsson.

Kan du se nu vilka konsekvenser en förändrad lagstiftning skulle kunna få för svenska företag?
”Nej, inte i dag. Jag förstår att det kan få konsekvenser, men jag kan inte beskriva dem. Det är en ständig fråga som är aktuell i dag, det förstår vem som helst.”

I dag har vi en lagstiftning som tillåter öppnande av en ny flygplats i Sälen, dessutom statligt subventionerad. Är det rimligt med tanke på det akuta läge vi befinner oss i?
”Det kan inte jag bedöma, som sittande i en bil här i Värmlandsskogarna. Juridik är också politik. Det är politiken som avgör hur regelverket i slutändan ska se ut.”

Det pågår en debatt om huruvida aktiebolagslagen står i vägen för börsbolagens hållbarhetsarbete. Kan den komma att påverkas?
”Är det en lagstiftning som är relevant för detta så måste vi titta på det.”

Övergripande syfte är att klimatfrågan ska integreras i alla relevanta politikområden. Kommer det att ske?
”Det är vår ambition, så klart. Sen är det svårt att säga, vi har en tidsgräns, vi får se under resans gång. Det finns utredningar som begär förlängd tid.”

 

Klimat och hållbarhet hör till vår tids absoluta ödesfrågor. Hållbart näringsliv är en gemensam satsning från Dagens industri och systertidningen Aktuell Hållbarhet, där du som läsare får de senaste nyheterna. För att inte missa det viktigaste – anmäl dig till vårt nyhetsbrev här.
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. Läs mer i vår cookiepolicy.
Läs mer