Annons

Han halverade fastigheternas elförbrukning

Han har lyckats halvera Örebrobostäders elförbrukning med sin industriella digitalisering. Till 2029 är Jonas Tannerstads mål att sänka elförbrukningen med 60 procent och värmeförbrukningen med 30 procent, till stor del med hjälp av ai.

Jonas Tannerstad, chef för el och automation på det kommunala fastighetsbolaget Örebrobostäder, Öbo.
Jonas Tannerstad, chef för el och automation på det kommunala fastighetsbolaget Örebrobostäder, Öbo.Foto:Alexander von Sydow

”Jag bestämde mig tidigt för att se Öbo som ett maskinutvecklingsprojekt”, säger Jonas Tannerstad, chef för el och automation på det kommunala fastighetsbolaget Örebrobostäder, Öbo.

”Det ändrar sättet att tänka och fatta beslut. Man måste se till helheten. Jag hade ingen aning om att det många år senare skulle visa sig vara ett av de viktigaste besluten som ledde fram till vår energieffektivisering och till användandet av ai. Med det gamla sättet att tänka hade vi aldrig varit där vi är i dag.”

Jonas Tannerstad jobbade i industrin med utvecklingsfrågor innan han började på Öbo. 

”Inom industrin har man ett annat förhållningssätt till utvecklingsfrågor än vad man har i fastighetsbranschen. Man måste tänka mer standardiserade lösningar”, förklarar han.

Det var 2004 som Jonas Tannerstad sjösatte sitt projekt att industrialisera det kommunala bolagets fastighetsbestånd.

”Vi hämtade teknik och en plattform från industrin som skulle sköta individuell mätning och debitering, styrning av undercentralen, belysning och ai på ett öppet sätt. Det blev starten på hela resan.”

Han gör jämförelsen med dagen mobiltelefoner och möjligheten att installera oberoende appar för nya funktioner.

Öbo tog beslut om att all nyproduktion och all ombyggnation skulle omfattas av det nya industriella tänket.

”Det gjorde vi under några år, fram till 2012. Då såg vi dock att det gav så stora effekter på energiförbrukningen och ekonomin att vi beslutade att införa det i hela fastighetsbeståndet.”

Utmaningen för hela Fastighetssverige är inte att bygga bra, nya hus med spännande teknik utan att ta hand om de hus som redan finns, menar Jonas Tannerstad.

”Det är hela utmaningen, ekonomiskt och fastighetsvärdemässigt.”

2016 kom så ai in i bilden när programvarorna i den industristandardiserade plattformen fylldes på med en ai-lösning.

”Ai är inte hela förklaringen till energibesparingen därifrån, men absolut en del. På värmen är den mer betydelsefull än på elsidan. Men vi ser samtidigt att ai framöver kommer att bli en allt viktigare faktor eftersom det det kommer att bli allt viktigare att fatta datadrivna beslut.”

En lösning som han ser kommer att bli viktig framöver är att kunna koppla ihop Öbos fastighetsbestånd med fjärrvärmeproduktionen i Örebro.

”Där kan vi med hjälp av ai optimera den hopkopplingen. Då kan vi tillsammans se till att, Eon i vårt fall, inte eldar i onödan. ai:n kan hjälpa både oss och dem att totalt sett nyttja energin bättre.”

Jonas Tannerstad ser framför sig att husen allt mer blir en aktiv del, både i fjärrvärmesystemet och elsystemet. 

”Plötsligt kan husen leva ihop med energisystemet. Mycket tack vare batterier som vi börjar använda som energilager i husen. Ai använder vi då för att till exempel avlasta det nationella kraftnätet. Vi var det första fastighetsbolaget som gjorde det.”

Så här långt har alltså digitaliseringen bidragit till att Öbo halverat sin elförbrukning sedan 2007. All den erfarenhet och teknik som Öbo framgångsrikt implementerat i det egna fastighetsbeståndet ska nu också användas i en helt ny stadsdel , Tamarinden, som nu byggs i Örebro där Öbo nu ska samarbeta med och lära fastighetskollegor som Serneke och Magnolia om ai och smarta energilösningar.

För Öbos del är nu målet till 2029 att nå en minskning av elförbrukningen med 63 procent och minskning av värmeförbrukningen med 30 procent. 

”Eftersom vi har nått så långt redan så handlar det nu också om att fatta rätt beslut som kommer att baseras mycket på en stor mängt mätdata där ai kommer att vara en väldigt viktig komponent för att fatta automatiska beslut.”

När det gäller ai-utveckling har Öbo tagit hjälp av industriforskningsinstitutet Fraunhofer-Chalmers i Göteborg.

”Det är inte från fastighetsbranschen som jag sett att de bästa ai-lösningarna har kommit utan det är från andra branscher”, påpekar Jonas Tannerstad som själv blev utnämnd till Årets ai-svensk 2022 av branschorganisationen Techsverige.

”Vi är väldigt stolta att vi byggt en tekniska plattform som kommer från industrin och som tillåter förändring. För många av de framtida lösningarna som vi kommer att ha behov av känner vi inte ens till i dag. Då är det viktigt att man byggt upp husen för att hantera innovation och skalbarhet.”

 

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1090kr
Prenumerera