Annons

”Grön genomlysning” sänker kostnaderna för byggbolagen

Nu växer efterfrågan på grön due diligence i samband med fastighetstransaktioner eller vid nybyggen. Att tidigt kunna bedöma alla risker, inklusive de ekologiska, sänker kostnadskalkylen för projekten och förhindrar onödiga byggstopp. 

En salamander kan sätta stopp för ett bygge.
En salamander kan sätta stopp för ett bygge.Foto:Most Photos

”Nu är det dags”. Upprymda ringer markköparna som beslutat sig för att bygga en helt ny stadsdel till kommunen, som blir lika upprymda och genast sätter igång med planarbetet. Men när de i ett senare skede gör en naturvärdesinventering stöter projektet på patrull. Det visar sig att det finns stora naturvärden med utrotningshotade häckande fåglar och en golfbana med salamandrar i banans vattenhinder. Nu måste arterna inventeras, utgifterna sticker iväg, kommunen börjar vackla och Naturskyddsföreningen förbereder ett överklagande. För köparen börjar det bli svårt att få ihop kalkylen. 

Det här vardagsmat för Mårten Karlsson som är biolog och ekolog, liksom senior konsult på teknikkonsultbolaget Tyréns. Han får ofta uppdraget att hantera en uppkommen situation, att ”hantera en art”, istället för att få möjligheten att göra utvärderingen av en plats naturvärden tidigt.

”Som biologer kan vi tack vare stora mängder öppna miljödata snabbt skapa oss en robust uppfattning om vilken typ av miljölagstiftning som kan komma att aktiveras vid exploatering av en plats. Vi kan ta fram en generell riskbild per fastighet, och peka på kostnadsdrivande möjliga konflikter mellan miljöbalken och annan lagstiftning”, säger han.

Mårten Karlsson, senior konsult Tyréns, och Tom Lord, DD-chef på Sweco.
Mårten Karlsson, senior konsult Tyréns, och Tom Lord, DD-chef på Sweco.

Det Mårten Karlsson pratar om är ett relativt nytt begrepp i fastighetssektorn, Grön due diligence. Med en grön due diligence minskar risken att få ökade kostnader, förseningar eller till och med byggstopp. EU:s taxonomi som börjar gälla från januari 2022 knyter ytterligare risk, både ekonomiskt och varumärkesmässigt till frågan om värdefull natur. 

”Att göra riskanalyser är ett lika enkelt som naturligt första steg för att både bemöta de reella affärsrisker som redan finns och för att bemöta de krav och regleringar som nu sjösätts.”

Men begreppets definition är inte fastställd ännu, vilket blir tydligt när Tom Lord, chef för due diligence på Swecos SWEC B -1,79% Dagens utveckling verksamhet inom projektledning berättar om vilka typer av konsulttjänster som ingår i deras erbjudande om en Grön Due Diligence. 

”Det beror helt på vad kunderna har för önskemål.”

Tom Lord som jobbat i branschen i 17 år har sett ett enormt skifte i kundernas efterfrågan på att skapa hållbara fastigheter.

”De senaste fem åren har det exploderat. Det började med att försäkringsbolagen ställde krav om exempelvis översvämningsrisker. De senaste två åren har vi hjälpt många kunder med att skapa ESG-policyer och höja hållbarhetstakten genom att certifiera och göra förbättringar från ett hållbarhetsperspektiv.  I dag är det ocoolt att ha en portfölj med dålig prestanda, som ingen eller låg certifieringsgrad.”

Han förklarar skillnaden mellan den tidigare due diligence-processen och grön dd som att den senare är kopplad till bolagens ESG-mål. 

”Vår hållbarhetsanalys innehåller allt från certifiering och förbättringar, till sociala aspekter som att byggnaden är säker att jobba i”, säger Tom Lord.

Prenumerera på nyhetsbrevet Hållbart näringsliv här

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1090kr
Prenumerera