Annons

Förvaltarna tar fullt sikte på hållbart

Coronakrisen har gjort världens investerare än mer medvetna om omfattande, globala risker som dramatiskt kan ändra förutsättningarna för företagen och dess värderingar.

Tesla.
Tesla.Foto:Akos Stiller
Presidentkandidaten Joe Biden har gått till val på förslag på såväl koldioxidskatt som en storsatsning på grön energi värd 2.000 miljarder dollar.
Presidentkandidaten Joe Biden har gått till val på förslag på såväl koldioxidskatt som en storsatsning på grön energi värd 2.000 miljarder dollar.Foto:Carolyn Kaster
Oljejätten Exxon Mobiles aktie har rasat drygt 40 procent hittills i år.Foto:Mark Humphrey
Investerarfavorit. Microsoftaktien tar plats i nästan fyra av tio ESG-fonder.Foto:Steven Senne
Hotad. Bergsgorillan är en av en miljon arter som enligt Världsnaturfonden hotas av utrotning.
Hotad. Bergsgorillan är en av en miljon arter som enligt Världsnaturfonden hotas av utrotning.Foto:Ben Curtis

Pandemin i sig är en mångfasetterad risk som har såväl miljö-, sociala och bolagsstyrningsaspekter. Det vill säga hela investerarnas hållbarhetsspektra ESG, environmental, social, governance.

Nio av tio förvaltare räknar med att coronakrisen har ökat placerarnas intresse för ESG-investeringar, enligt en studie i somras i Financial Times.

Klimatet har ökat i betydelse även under pandemins gång i takt med att företagen tvingats förhålla sig till hur man säkerställer att investeringarna i den ekonomiska återhämtningen är så gröna som möjligt, konstaterar Deutsche Bank i en analys.

De senaste veckorna har vi också sett hur ytterligare banker och förvaltare valt att helt lämna investeringar i kol och olja. SEB beslutade nyligen att i tre av sina indexfonder utesluta bolag med utvinning av fossila bränslen och fossil energiproduktion. Några dagar tidigare beslutade norska Storebrand att helt utesluta oljebolagen Exxon Mobil och Chevron ur sina fonder av klimatskäl.

Exxon Mobile, en gång världens största företag vars aktie rasat drygt 40 procent hittills i år, har dessutom i dagarna kastats ut från det viktiga Dow Jones index där USA:s största företag ingår.

I andra änden har vi Teslaaktiens smått osannolika rally på över 400 procent bara i år och nära 900 procent på ett år har, som slagit fast att elektrifieringen på våra vägar nu startat på allvar.

Ytterligare en lovande signal för klimatinvesteringar generellt är den stabila prisuppgången för EU:s utsläppsrätter som, risk för annalkande lågkonjunktur till trots, fortsatt noteras på historiskt höga nivåer kring 25-30 euro per ton koldioxid.

Men E betyder environment, miljö, och inte bara klimat. Förlust av biologisk mångfald kan dränera nästan 10.000 miljarder dollar från den globala ekonomin fram till 2050, enligt en rapport från Världsnaturfonden, WWF. En miljon arter i naturen hotas av utrotning.

”Forskning har visat att det är förstörelsen av den biologiska mångfalden som skapar förutsättningar för nya virus att dyka upp, förklarade Karen Degouve, head of sustainable business development på franska banken Natixis i Financial Times nyligen med hänvisning till bland andra FN-organet Unesco som konstaterar att ”förlust av biologisk mångfald ger patogener möjlighet att passera mellan djur och människor.”

Natixis har också nyligen åtagit sig att skydda den biologiska mångfalden i sin verksamhet. 

Detsamma har bland andra Microsoft gjort, it-jätten som dessutom åtagit sig att bli klimatnegativ till 2030. Något som bidrar till att Microsoftaktien är alla ESG-fonders största favorit. (se tabell)

Annars är det S:et i ESG, social, som fått mest ny uppmärksamhet i coronakrisens spår. Det finns ett ökat fokus på hur företag behandlar sina anställda, leverantörer, kunder och agerar i samhället som helhet.

Enligt Moodys är det också fyra gånger så stor andel av företagen som kreditvärderingsinstitutet rankar som är exponerade mot sociala risker, S, som de som är exponerade mot miljörisker, E.

Fortfarande ett av de största problemen med ESG-investeringar bristen på data och nyckeltal som är tillförlitliga och jämförbara, ett problem som är än mer uppenbart när det kommer till de sociala aspekterna.

Om coronakrisen är hållbara investeringars eldprov så är det klart godkänt så här långt. 

”Hållbara investeringar har hållit uppe bra genom två väldigt olika marknadsklimat och visar inte bara defensiva egenskaper under osäkerhet och volatilitet, utan visar också relativt bättre resultat genom en snabb återhämtning på marknaden”, konstaterar UBS i en analys.

Och investmentbankskollegorna på Morgan Stanley är inne på samma linje i en genomgång nyligen.

”I början av 2020 var det en viss debatt om huruvida ESG helt enkelt var en trend för tjurmarknader. Vi anser dock att det finns tydliga bevis för att ESG-investeringar har genom covid-19 kommit starkare än någonsin, med nettoinflöden i ESG-fonder starkare än i motsvarande traditionella fonder samt SRI-index som överträffat den bredare marknaden”, skriver banken.

Men det är fortsatt en lång väg att gå. Även om nu drygt 3.000 miljarder dollar förvaltas enligt ESG-kriterier globalt så motsvarar det fortfarande bara 4 procent av det totala förvaltade kapitalet i världen, enligt uppskattningar från investmentbanken JP Morgan.

En färsk analys från The Economist målar bilden än lite dystrare av finansmarknadens möjligheter att bidra till att lindra klimatkrisen. Enligt tidningens beräkningar är det bara omkring 25 procent av de industrirelaterade klimatutsläppen världens investerarkollektiv kan påverka via aktiemarknaden. 

Men många politiker börjar också inse allvaret i klimatkrisen och hållbarhetsutmaningarna. De öronmärkta hållbarhetsinvesteringarna i EU:s återhämtningspaket tillsammans med Green Deal som lanserades i januari i år summerar till 1.230 miljarder euro.

Elektrisk mobilitet, energieffektivisering av kommersiella fastigheter och bostäder, vatteninfrastruktur och produktion av förnybar energi är de områden som i fallande ordning kommer att få det mesta av dessa pengar, konstateras i en rapport från Ambienta, en europeisk kapitalförvaltare. Dessa nya, stora investeringar till trots, kommer inte ens att täcka en tredjedel av vad som behövs för att uppfylla EU:s 2030 klimatmål. Men då får som sagt privata investerare och enskilda länder bidra och pytsa in resten.

Utfallet av höstens presidentval i USA kommer naturligtvis att påverka världens börser och finansmarknader - och jordens framtid. Med en demokratisk vinst med Joe Biden som gått till val på förslag på såväl koldioxidskatt som en storsatsning på grön energi på 2.000 miljarder dollar, skulle hållbara och klimatsmarta investeringar få ytterligare skjuts.

Men, som investmentbanken UBS konstaterar i en färsk kommentar, fallande kostnader inom sektorn för förnybar energi har gjort industrin attraktiv för investerare även när Trump-administrationen de senaste åren har reducerat USA:s klimatambitioner och lättat på över 100 miljölagar.

 

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1090kr
Prenumerera