1515

Försvaret stäms på 252 miljoner för föroreningar

Försvarsmakten stäms på 252 miljoner kronor för att ha förorenat dricksvattnet i Uppsala med giftiga PFAS-kemikalier – men slår ifrån sig och hävdar att någon annan är ansvarig för utsläppet.

”Det är orimligt”, säger Sigrid De Geyter, vd för vattenbolaget som ligger bakom stämningen.

Foto:CHRISTINE OLSSON / TT

Direkt när de förhöjda halterna av PFAS-ämnen – högflourerade kemikalier – upptäcktes i Uppsalas dricksvatten 2012 stängdes de förorenade vattentäkterna av. Först efter att en reningsprocess var installerad kunde Bäcklösa vattenverk tas i bruk igen.

Nu vill det kommunala bolaget Uppsala vatten att Försvarsmakten tar hand om notan och framtida kostnader. Sommaren 2019 stämdes myndigheten på 252 miljoner kronor och nu inleds förhandlingarna i mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt. 

Enligt det kommunala vattenbolaget är utsläppskällan den militära flygplatsen Ärna, där försvaret under tidigare verksamhet ska ha använt PFAS-haltigt brandsläckningsskum.

”Vi vill framför allt uppnå att Försvarsmakten inser sitt ansvar och tar sitt ansvar i form av starkare åtgärder för att förebygga och åtgärda den här föroreningen på plats”, säger Sigrid De Geyter, vd för Uppsala vatten.

Enligt kommunen har reningen hittills kostat drygt 37 miljoner kronor och beräknas kosta 4 miljoner per år i framtiden.

”Vi kommer att ha kostnader för oöverskådlig framtid för reningen av PFAS från dricksvattnet”, säger De Geyter.

Försvarsmakten vill inte kommentera fallet förrän förhandlingarna är avslutade, uppger myndighetens kommunikationsavdelning för TT. I ett ställningstagande publicerat på sin hemsida bestrider dock myndigheten skadeståndskravet.

Försvaret anser sig ha god kännedom om PFAS-föroreningens ”utbredning i mark och vatten” och anser att föroreningen ”kommer från en eller flera av de PFAS-spridande verksamheter eller anläggningar som ligger runt omkring” aktuell grundvattenbrunn.

”Det är orimligt. Det finns ingen annan aktör i Uppsala som har använt den här mängden av PFAS och som dessutom ligger på en plats där det är en direkt genomsläpplighet och står i direkt kontakt med grundvattnet. Flygplatsen ligger norr om Uppsala och grundvattenströmmarna går från norr till söder”, säger Sigrid De Geyter.

Ett av kommunens bevis är en hydrologisk grundvattenmodell, som visar på en koppling mellan Uppsalas grundvattenbrunnar och Ärnaområdet.

”Det finns en uppsjö av naturvetenskapliga principer, resonemang och empiriska data såväl som teoretiska modeller som stöder vår teori”, säger Sigrid De Geyter.

Det är andra gången som ett PFAS-fall tas upp av svensk domstol. I våras föll tingsrättsdomen där det kommunala vattenbolaget i Ronneby döms till skadeståndsskyldighet till 165 privatpersoner för att ha orsakat personskador genom att under en lång period ha levererat dricksvatten med skyhöga halter av PFAS. Domen har överklagats till hovrätten. 

Utsläppskällan i Blekinge var försvaret och dess verksamhet på flyttflottiljen F17 i Kallinge. Försvarsmakten har bedömt att det funnits ”ett delansvar” för den föroreningen och uppger att man ”bland annat bekostat en ny vattenledning i Ronneby kommun till en kostnad av 34 miljoner kronor”.

De uppmätta halterna av PFAS-ämnen i Uppsalas dricksvatten är betydligt lägre än vad som var fallet i Blekinge och det nu aktuella målet i mark- och miljödomstolen handlar inte om hälsorisker för invånarna – utan om kostnaderna för dricksvattnet.

”Kostnaden vi har för reningen av dricksvattnet måste vi som kommunal huvudman lägga på kunderna. Det är direkt kommunicerande kärl, men det är inte rimligt att Uppsala vattens kunder ska betala för att en nationell organisation haft verksamhet i vårt område”, säger Sigrid De Geyter.


Innehåll från EurocardAnnons

Se upp för kvittofällan – därför missar företag att digitalisera

Ila Sabet Bergström, chef för Sales & Customer Relationships på Eurocard.
Ila Sabet Bergström, chef för Sales & Customer Relationships på Eurocard.

Många företag fortsätter att hantera papperskvitton därför att de tror att är dyrt och krångligt att digitalisera sin kvittohantering.

– Det är en vanligt missuppfattning, men faktum är att besparingen kan bli mycket större än kostnaden, säger Ila Sabet Bergström, chef för Sales & Customer Relationships på Eurocard.

Läs hela studien här 

Eurocard har genomfört en studie som kartlägger kvittohanteringen i 235 nordiska organisationer. Den visar att det ofta är stor skillnad mellan hur företagsledningar och de som arbetar dagligen med kvittohantering ser på möjligheterna och fördelarna med att arbeta mer digitalt.

– Det finns ett glapp mellan hur chefer och de som arbetar dagligen med kvittohantering ser på möjligheterna. De som arbetar närmast systemen upplever tydligt bristerna med att hantera papperskvitton manuellt och har därför ofta lättare att se fördelarna med att arbeta mer digitalt, säger Ila Sabet Bergström.

Men studien visar också att en manuell kvittohantering påverkar flera delar av företaget negativt, exempelvis att motivationen minskar hos enskilda medarbetare, och att risken för bedrägeri ökar.

– Denna kunskap är dock inte så utbredd ännu, och därför har det också varit svårt för företagsledningar att göra en korrekt bedömning av hur lönsam en digital kvittohantering egentligen är för företaget, säger hon.

Enligt studien är det framförallt tre orsaker som gör att företagsledningar väljer att inte digitalisera sin kvittohantering:

1. Det kostar för mycket

– Då tar man enbart hänsyn till vad förändringen kostar, och glömmer vad det i dag kostar företaget att arbeta med ineffektiva processer och system. I studien finns en lättöverskådlig beräkningsmodell som ger en bra överblick över hur stor den existerande kostnaden faktiskt är, säger Ila Sabet Bergström. 

2. Svårt att integrera med befintliga it-system

– Generellt sett är det inga problem för ett företag att integrera ett digitalt kvittohantertingssystem med befintlig it-struktur, då de flesta kvittohanteringssystem redan är ihopkopplade med de olika ekonomissystem som finns i Norden. 

3. Frågan är lågt prioriterad

– Företagsledningar tycker ofta att de potentiella besparingarna i kvittohanteringsprocessen är för små. Då underskattar man den positiva påverkan detta område faktiskt kan ha på verksamheten. Studien visar att medarbetare på företag med ett digitalt utvecklat kvittohanteringssystem är mer motiverade och mer benägna att följa legala regelverk. Dessutom minskar en digital hantering av kvitton risken för bedrägerier, jämfört med en helt manuell hantering, säger hon. 

Digitalisera kvittohanteringen? Läs mer om Eurocards lösning Smarta kvitton 

 

 

 

 

 

 

Mer från Eurocard

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Eurocard och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Dagens industri som e-tidning redan kvällen innan

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?