FN:s mål högt på Alfa Lavals agenda

Arbetet med Agenda 2030 hjälper Alfa Laval att synliggöra den affärsstrategiska hållbarhetsnyttan av bolagets produkter. Verksamhetens koppling till Agenda 2030 får en allt tydligare plats i de stora bolagens kommunikation, visar Di:s rankning.

Foto:Lars Jansson

Hållbarhet är i dag en affärsstrategisk fråga för Alfa Laval ALFA -1,76% Dagens utveckling . Hållbarhetschefen Catarina Paulson berättar att hållbara processer och dokumenterade resultat av hållbarhetsmål nu efterfrågas av allt fler intressenter, däribland kundföretagens styrelser.

”Agenda 2030 gör det enklare att förklara vårt bidrag och sätta det i ett sammanhang som de flesta förstår och kan förhålla sig till”, säger Catarina Paulson.

Alfa Laval är ett av de bolag som får högst poäng när Dagens industri, Aktuell Hållbarhet och Ekonomihögskolan vid Lunds universitet rankat hur 109 börsbolag förhåller sig till Agenda 2030. Det handlar om hur väl bolagen kopplar FN:s 17 globala mål för en hållbar utveckling till sin verksamhet och affärsstrategi.

Genom en kartläggning har Alfa Laval visat att deras produkter och tjänster bidrar positivt till 11 av de 17 målen tillsammans med bolagets kunder som finns i över 100 länder. Arbetet med Agenda 2030 blir alltså ett sätt för Alfa Laval att föra samman sina affärsintressen med kundernas hållbarhetsintressen. 

Catarina Paulson har märkt att kunderna i dag sätter tydligare miljömål, vilket är en affärsmöjlighet för Alfa Laval som kan bidra till att optimera kundernas processer:

”Det gör vi genom att öka energieffektiviteten, rena och återanvända vatten samt minimera avfall och restprodukter. I dag kan vi bidra såväl till kundernas affärsmål som till deras hållbarhetsmål. Agenda 2030 hjälper oss att driva och synliggöra den nyttan”.

Resultatet i den nya rankningen visar att drygt hälften av bolagen gör en koppling mellan sitt hållbarhetsarbete och Agenda 2030. Något färre bolag, 38 procent, har i sin rapportering tydliggjort hur deras affär bidrar till de globala målen.

Med tolv år kvar till målen ska nås kan man fråga sig om det är en hög eller låg andel. Malin Lindfors Speace, grundare och partner på konsultbyrån Ethos International, tycker att det är en rimlig nivå och påminner om att det bara har gått tre år sedan målen fastslogs i FN:s generalförsamling:

”Det är jättestark utveckling att hållbarhetsrapporteringen knyts till Agenda 2030. Många företag insåg först år 2016 eller 2017 att målen finns. I 2018 års rapportering kommer vi nog se en kraftig ökning och för 2019 kommer det nog vara standardiserat.”

Hon menar att en viktig förklaring till att Agenda 2030 har fått ett så stort genomslag i näringslivet, jämfört med milleniemålen, är att de 17 målen har brutits ned i 169 delmål och 230 indikatorer för att mäta utvecklingen.

”Det finns konkreta delmål med tillhörande indikatorer som visar på hur företag kan bidra i en positiv utveckling men även hur man kan arbeta för att reducera påverkan och anpassa sin verksamhet så att den exempelvis blir mindre beroende av fossila bränslen”, säger Malin

Malin Lindfors Speace konstaterar att alla bolag har anledning att arbeta med Agenda 2030. En grupp som i ökande utsträckning efterfrågar mer detaljerad hållbarhetsinformation är investerare.

Förra måndagen berättade Di om hur investerares aptit på bolagsrapportering om hållbarhetsrisker har ökat. Detsamma gäller för Agenda 2030 men av en annan anledning: att identifiera bolag som klarar av att växa och utvecklas över tid i en allt mer föränderlig värld.

”Vi har gått ifrån att bara välja bort, att analysera ESG-risker till att nu kombinera det med att aktivt söka bolag som driver sin affärsutveckling med hållbarhet i fokus. Då sänker du inte bara dina risker utan är med på den utvecklingsresa av möjligheter som vi nu ser”, säger Liza Jonson, vd på Swedbank Robur och ledamot i Agenda 2030-delegationen.

Utvecklingen med ett ökat fokus på att hitta framtidens lösningar syns bland flera stora pensionsbolag och kapitalförvaltare. Liza Jonson säger att det ännu finns utmaningar i att mäta och jämföra bolagens bidrag till Agenda 2030. Men fördelen med FN-målen är att de ger en globalt gemensam målbild och definition på hållbarhet.

”Det finns många olika sätt att mäta hållbarhetseffekter vilket gör att det ibland är svårt att jämföra. Både vi investerare och bolagen behöver vara transparenta med de metoder som används. Vi märker dock att de bolag som har förstått att hållbarhet är en attraktiv affärsidé gör sitt bästa för att informera oss investerare så bra det går”, säger Liza Jonson.

 

 

 


Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?