1515

FN-toppen ryter till mot företagen – ”måste göra mer”

Näringslivet måste göra mer för att ställa om till bättre hållbarhet, anser FN-toppen Ulrika Modéer. Samtidigt måste samfundet hantera larmen om företag som tvättar sin verksamhet genom FN-samarbeten.

”Det är ett komplext dilemma”, säger hon. 

Foto:Tor Erik Schrøder / NTB scanpix / TT
Svenska Ulrika Modéer är vice generalsekreterare för FN och arbetar för att skapa ett hållbart näringsliv.Foto:Marc Femenia
Foto:Johan Nilsson/TT

Världens gemensamma utsläpp av växthusgaser ökar samtidigt som extremväder och naturkatastrofer pekas ut som några av våra största globala hot. Parallellt med miljöhoten pågår flera humanitära kriser och enligt biståndsorganisationen Sida har det aldrig tidigare varit så många människor i behov av humanitärt stöd som i dag. 

”Stater, regeringar och inte minst det privata näringslivet har ett stort ansvar i arbetet för en hållbar utveckling. Vi är ännu inte på rätt kurs, vilket uttrycks med all tydlighet av FN:s generalsekreterare António Guterres. Det måste göras mer, både ambitionerna och arbetstakten måste höjas”, säger Ulrika Modéer, FN:s assisterande generalsekreterare och chef för avdelningen för externa relationer och påverkansarbete på FN:s utvecklingsprogram, UNDP.

För att FN:s Agenda 2030 ska kunna uppnås anser Ulrika Modéer att det krävs att näringslivet förändrar sina affärsmodeller, integrerar hållbarhetsarbete i alla led och att de privata investeringarna görs i linje med de globala målen. Hon framhåller också det ansvar de svenska företagen har för hur underleverantörer agerar i andra länder.

”Företagen har ett miljömässigt- och socialt ansvar i underleverantörsled sett ur FN:s globala hållbarhetsmål. Även allt fler konsumenter reagerar på dagens allvarliga miljökonsekvenser som sker i samband med produktion, men också på de dåliga arbetsvillkor som förekommer inom exempelvis textil- och modeindustrin”, säger Ulrika Modéer.

FN:s utvecklingsprogram, UNDP, fyller en funktion när det gäller att skapa ett hållbart näringsliv. Detta görs genom att med olika projekt bereda vägen för att bolag och investerare ska jobba i linje med de globala målen. Ett konkret initiativ som Ulrika Modéer nämner går under namnet SDG Impact, som har ambitionen att öka och mäta effekterna av hållbara investeringar. Hon framhåller också att näringslivet kan dra affärsmässiga fördelar genom att ställa om.

”För att bli vinnare i en värld som i allt högre grad letar efter hållbara lösningar, krävs det att näringslivet satsar på innovation. Därav ser jag att Sverige står relativt väl rustat och att det finns en möjlighet att vi i en ännu högre grad kan bli ett framgångsrikt exportland”, säger Ulrika Modéer.

Men hur näringslivet använder FN-sammarbeten har också fått kritik. Delvis har det varnats för så kallad bluewashing som syftar på hur bolag utnyttjar partnerskap med FN för att tvätta rent sina verksamheter. På senare tid har det även larmats om så kallad SDG-washing, något som researchföretaget Ethical Corporation nämner i en rapport. Där framhålls risken för att företag använder FN:s hållbara utvecklingsmål i sin kommunikation utåt, utan att införliva dem i sin organisation. 

”Det är ett problem som vi måste ta på allvar. Samtidigt är vi måna om att Agenda 2030 blir mer känd och när olika intressenter börjar kommunicera kring de globala målen är det ett steg i rätt riktning. Därför är det hela ett komplext dilemma”, säger Ulrika Modéer.  

Hur gör ni för att förhindra att företag tvättar sin verksamhet genom FN-samarbeten?
”Ett exempel för att hantera detta är just plattformen SDG Impact, då ett av målen är att mäta effekten av företagens faktiska arbete. När det gäller svenska företag och investerare tycker jag dock att vi ser ett genuint intresse för de globala målen, även om olika aktörer har kommit olika långt med att införliva målsättningarna i sin egen organisation”, säger Ulrika Modéer.

Men behövs det hårdare politiska påtryckningar för att näringslivet ska ställa om?
”Klimatavtalet som FN:s medlemsstater har skrivit under är bindande och varje land har tagit fram planer för hur agendan ska uppnås. Samtidigt är de mål som innefattas i dagsläget otillräckliga och samtliga av medlemsstaterna gör för lite. Det vi vet är att näringslivet är villigt att anpassa sig om spelreglerna i form av exempelvis klimatpolitiska ramverk är långsiktiga. Därav har politiken en central roll i omställningsarbetet. Men än så länge är många stater ovilliga till att införa tuffare regleringar gentemot näringslivet”, säger Ulrika Modéer.

Ett annat huvudbry är det som Ulrika Modéer ser som en våg av nationalism, populism och protektionism som sveper över det geopolitiska landskapet.

”Multilaterala samarbeten, såsom FN och EU, har aldrig varit så ifrågasatta som idag. Samtidigt står vi inför enorma utmaningar som kräver internationell samverkan och gemensamma regelbaserade system där olika parter kan mötas med en kunskapsbas som bygger på forskning och fakta. När vi upplever att samhället dras isär, är det viktigt att komma ihåg att vi redan har fått igenom avtal mellan världens ledare som inte samarbetar i vanliga fall”, säger Ulrika Modéer.

Tror du att Agenda 2030 kommer att kunna uppfyllas?
”Det är absolut möjligt, vilket på sätt och vis också är sorgligt då det i dag går för långsamt. Det både går och behövs göras så otroligt mycket mer”.

 

 

 

 


Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Dagens industri som e-tidning redan kvällen innan

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?