1515
Annons
Denna text publiceras i samarbete med Aktuell Hållbarhet. Aktuell Hållbarhet

Fem frågor och svar om Di:s rankning Hållbara bolag

För fjärde året i rad rankar Dagens industri och Aktuell Hållbarhet i samarbete med Lunds universitet börsbolag i sex branscher. Såhär gick rankningen till.

I Hållbara bolag-rankningen har 133 av börsens största bolag analyserats utifrån sina hållbarhetsredovisningar, hemsidor och en omfattande enkät, som i år hade en svarsfrekvens på 70 procent.

Hur går rankningen till?
Rankningen består av två delar. Den första delen är en studie och analys av bolagens års-/hållbarhetsredovisningar samt hemsidor.  Den andra av en enkät som i år hade en svarsfrekvens på nästan 70 procent.  Maximal poäng som ett bolag kan få är 119. Rapport och hemsidestudien står för 98 poäng och enkäten för 21 poäng.

Vilka branscher och bolag omfattas?  
133 av börsens största bolag i GICS-kategorierna kapitalvaror (56 bolag) , konsumtionsvaror (28 bolag), material (18 bolag), dagligvaror (8 bolag), bank (9 bolag) och investmentbolag (14 bolag) ingår i rankningen.  

Hur har rankningsmodellen tagits fram?
En rådgivande kommitté bestående av representanter från olika organisationer har träffats och skapat en modell med utgångspunkt i att identifiera hållbarhetsaspekter med värderelevans för bolagen, men som också bidrar till hållbar utveckling i ett större perspektiv.

När har arbetet genomförts?
Granskningen har skett under maj till augusti 2021. Då har även enkäten skickats ut till samtliga bolag.

Skiljer sig rankningen mot de som genomförts tidigare år?
2020 hade rankningen ett smalare scope och fokus låg på bolagens förmåga att hantera klimat- och hållbarhetsrelaterade risker. I år har rankningen ett bredare perspektiv så placeringarna är inte helt jämförbara.

Styrning i fokus när Di rankar börsbolagen

Dagens industri, Aktuell Hållbarhet och Lunds universitet fortsätter att ranka börsbolags hållbarhetsprestationer. Nu inleder vi arbetet med årets upplaga av Hållbara bolag, där fokus ligger på bolagsstyrning och riskbedömning.

Susanne Arvidsson, docent vid Ekonomihögskolan vid Lund.
Susanne Arvidsson, docent vid Ekonomihögskolan vid Lund.Foto:Amanda Lindgren

För femte året i rad rankar Dagens industri Stockholmsbörsens bolag med avseende på hållbarhetsfrågor. Rankningsmodellen har utvecklats med hjälp av en rådgivande kommitté och består dels av en rapport- och hemsidesstudie fokuserad på hur bolagen arbetar med hållbarhet och dels av en enkät som i dagarna går ut till cirka 150 bolag.

I år läggs särskilt fokus på bolagsstyrning, eller governance. Men även hur väl bolagen hanterar risker relaterade till hållbarhet och klimat.

”Vi vill att våra svenska bolag ska kunna fortsätta hålla sin tätposition vad gäller hållbarhetsomställningen. Det här är också ett sätt att lyfta goda exempel som inspirerar och visar vägen samt identifiera förbättringspotential. Vi står nu inför en kritisk period där omfattande EU-reglering är på väg att implementeras. Då är det viktigt att svenska bolag har förmåga att hantera och anpassa sig till den nya spelplanens regler och förväntningar”, säger Susanne Arvidsson, docent vid Ekonomihögskolan vid Lund, som arbetar med rankningen.

Vad är unikt med årets upplaga?

”I år är det ett fokusår där vi sätter fokus på sustainability governance, hållbarhetsrelaterade risker och scenarioanalys som är områden där vi ser att det finns betydande förbättringspotential hos företagen. Vi genomför en bred rankning vartannat år och fokusrankning vartannat.”

 Vad är sustainability governance?

”Vi mäter hur väl hållbarhet är integrerat i organisationen; att strategier, planer, mål, rutiner, uppföljning samt kontroll och revidering är på plats enligt en långsiktig systematik. Samt att det är tydligt vilka personer i företaget som är ansvariga och har mandat att genomföra strategier och planer.” 

Hur bra är näringslivet på att integrera hållbarhet i sina affärsstrategier?

”I fjol svarade 97 procent av de rankade bolagen att de anser att de har integrerat hållbarhet fullt ut i sin organisation. Det väcker en hel del frågor. För vad vi ser är att man gjort justeringar och anpassningar – men det som krävs är genomgående omställningar och detaljerade handlingsplaner för de kommande åren. Klimatmål är ett exempel där bolagens mål och verksamheter ligger långt ifrån i linje med vad vetenskapen säger måste till.” 

Hur upplever du att företagen ser på hållbarhetsutmaningarna?

”Det finns ett enormt engagemang, men jag upplever att det behövs en ökad förståelse för vad faktiskt en omställning innebär. Att man inte riktigt vet om man ska springa 3 km eller ett maratonlopp. Är verkligen 97 procent av bolagen redo för ett maratonlopp? Det är vad vi ska titta djupare på i årets rankning.”

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1090kr
Prenumerera