Annons

Experter kritiska mot oklar implementering av EU-taxonomi

Bara icke finansiella bolag med över 500 anställda berörs direkt av taxonomin. En som kräver större tydlighet från regeringen och FI med vad som gäller är SEB:s Marie Baumgarts – som själv arbetat med att ta fram taxonomin. 

Torbjörn Westman, partner och chef för hållbarhetstjänster på KPMG och Marie Baumgarts, hållbarhetschef på SEB.
Torbjörn Westman, partner och chef för hållbarhetstjänster på KPMG och Marie Baumgarts, hållbarhetschef på SEB.Foto:KPMG och SEB.

Som Di tidigare kunde berätta är det bara hundratalet av Sveriges största icke finansiella bolag som faktiskt berörs av taxonomin, alltså de med över 500 anställda. 

Enligt uppgifter i media samt från finansbranschens företrädare har det dock ofta låtit som att alla bolag med minst 250 bolag skulle beröras. 

Marie Baumgarts är hållbarhetsexpert på SEB och har deltagit i EU-kommissionens expertgrupp för hållbara finanser, TEG.

”Det vore bra med en tydlighet i frågorna och information till marknaden. Många har tolkat det som att det är den svenska implementeringen av NFRD (non-financial reporting directive) som gäller även för taxonomin, så om det är 500 anställda som gäller så är det bra om det förtydligas från FI och finansdepartementet”, säger Marie Baumgarts. 

Torbjörn Westman, partner och chef för hållbarhetstjänster på KPMG samt ordförande för FAR:s specialistgrupp för hållbar utveckling, tycker att det är olyckligt att ett stort missförstånd tycks ha uppstått i debatten. Han beskriver att han hört både bolag och rådgivare tala om att alla bolag med fler än 250 anställda  berörs. 

”Många har uppenbart missuppfattat situationen och utgår från årsredovisningslagen. Det är olyckligt om bolag och rådgivare har missuppfattat vilka det är som träffas”, säger han. 

Han framhåller också att det direktiv som gäller är under remiss, vilket innebär att förändringar kan ske framåt och storlekskriterierna förändras.

Enligt Marie Baumgarts ser EU just nu över NFRD-direktivet och inom ramen för den översynen har man diskuterat att utöka taxonomin till att innefatta även bolag med 250-500 anställda och bolag som inte är börsnoterade.

”Ett lagförslag om en revidering av NFRD planeras att läggas fram i slutet av mars. Klubbas det igenom skulle det kunna träda i kraft 12 månader senare och då eventuellt kunna tillämpas redan 2023-2024”, säger Marie Baumgarts.

Marie Baumgarts bedömer att det är troligt att förändringen av NFRD kommer att genomföras.

”Jag bedömer det som troligt att EU kommer att inkludera onoterade bolag och sänka gränsen till 250 anställda. För att klara klimatkrisen behövs data från hela marknaden inte bara från storbolag.”

 

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1090kr
Prenumerera