Hoppa till innehållet

Annons

Experten om SKF:s nya klimatmål: ”En trend”

Få företag gör en analys av sin klimatpåverkan från ax till limpa. Men ESG-experten Tony Christensen tror att allt fler kommer att göra en fullständig redovisning i takt med att trycket från lagstiftningen ökar.

”Det finns onekligen mer jobb att göra”, säger han.

Tony Christenssen är ESG-expert på konsultbolaget Enact Sustainable Strategies.
Tony Christenssen är ESG-expert på konsultbolaget Enact Sustainable Strategies.

Storföretagens klimatåtaganden duggar tätt. Kullagerjätten SKF som sedan tidigare har som mål att den egna verksamheten ska nå nettonollutsläpp till 2030 skärper nu målet till att även innefatta leverantörskedjorna.

”Senast 2050 kommer alla våra produkter vara nettonoll över hela världen”, säger Johan Lannering, hållbarhetschef på SKF, till DiTV.

Det nya målet ligger inom kriterierna för så kallad Scope 3-rapportering enligt GHG-protokollet (Greenhouse Gas Protocol). Det betyder att företagens utsläpp redovisas för hela värdekedjan – från leverantörernas utsläpps till utsläpp som uppstår av kundernas användning av den sålda varan eller tjänsten (se faktarutan). 

För att fullt ut rapportera inom Scope 3 behöver SKF och andra bolag alltså lägga till även utsläpp som uppstår i användarledet.

I Di:s klimatindex redovisar 89 av 209 svenska börsbolag utsläpp i Scope 3. I Scope 1, som omfattar direkta utsläpp från den egna verksamheten, rapporterar 104 av bolagen, och i Scope 2 som omfattar indirekta utsläpp från exempelvis inköpt el rapporterar 106 bolag.

Tony Christensen, som är ESG-expert på konsultbolaget Enact Sustainable Strategies, menar att redovisning enligt Scope 3 behövs för en rättvisande bild av ett bolags klimatpåverkan och att fler svenska bolag i någon mån har börjat snegla på måttet.

”Trenden går åt det hållet. Många bolag börjar med att titta på tjänsteresor och transporter. Men som en helomfattande analys, som omfattar exempelvis användningen av produkterna, går ökningen inte lika snabbt. Men någonstans finns en underliggande trend där också”, säger han till Di.

Han efterlyser fler analyser som täcker såväl leverantörernas som slutprodukternas klimatpåverkan.

”Det finns onekligen mer jobb att göra i sammanhanget”, säger han.

Kommer vi att få se fler heltäckande analyser?
”Vi kommer nog att se en successiv ökning. Det finns ett stort tryck genom olika EU-lagstiftningar som bidrar till att staka ut riktningen. Nästa år förväntas vi få en obligatorisk europeisk redovisningsstandard för hållbarhet. Där får vi se hur offensiva EU kommer att vara. De skulle kunna lägga in Scope 3-redovisning som obligatorisk. I dag är det fortfarande ett frivilligt åtagande”, säger han.

Han konstaterar samtidigt att Scope 3 är en bredare kategori än  Scope 1 och Scope 2, som är ett antal fasta indikatorer.

”Scope 3 har femton olika kategorier där man gör egna avgränsningar och bedömningar av vad som är väsentligt. Olika bolag inom samma bransch kan göra olika bedömningar. Det gör jämförbarheten mellan olika bolag lägre än när det gäller finansiella siffror. Störst nytta av Scope 3 får man när man tittar på ett bolag över tid”, säger han.

Innehåll från Ikano BostadAnnons

Därför är föreningslivet så viktigt – för företagen

Tobias Tegnestrand är klubbchef för Rågsveds IF
Tobias Tegnestrand är klubbchef för Rågsveds IF

Risk för medlemsras i fotbollsklubben i tiderna som råder.

Då fick Rågsveds IF hjälp – från det lokala näringslivet.

– Ett fungerande föreningsliv är avgörande för ett välmående bostadsområde, säger Christian Mariager, fastighetschef hos Ikano Bostad.

EXTERN LÄNK: Därför satsar Ikano Bostad på socialt engagemang

Bollen i luften. Ett myller av barn och unga på varenda gräsyta Hagsätra IP i södra Stockholm kan erbjuda. Med hösten runt hörnet knackar skymningen på – strålkastarna lyser vid middagstid – och sommarvärmens comeback gör fotbollsträningen oväntat behaglig. Dörren till fiket i klubbhuset går i ett.

– Varje vardagskväll ser ut ungefär så här, det är fullt med barn och ungdomar som spelar fotboll. Det ser likadant ut på varenda av de planer i Rågsved och Hagsätra vi har verksamhet på. Eftersom många inte har tillgång till bil är det viktigt att vi finns inom gångavstånd för alla, säger klubbchefen Tobias Tegnestrand och fortsätter:

– För en del av barnen är tränaren den tryggaste vuxna personen som de har i sitt liv.

Rågsveds IF har över 800 medlemmar – men läget efter sommarlovet var kritiskt. Trots att föreningen har bland de lägsta medlemsavgifterna i huvudstaden hade bara knappt hälften betalat inför höstterminen:

– Det var väldigt alarmerande. När man ser att barn, som man vet brinner för fotboll, plötsligt slutar var vi tvungna att agera, säger Tegnestrand och konstaterar:

– Det ekonomiska läget påverkar oss alla, men de som redan lever på existensminimum har det ännu tuffare nu. Det är de familjerna vi behöver kraftsamla och rikta våra resurser mot.

Ikano Bostad, som förvaltar drygt 1700 bostäder i Hagsätra och Rågsved, har som strategi att aktivt och långsiktigt engagera sig i samhällslivet på de platser där företaget har bostäder. Fokus ligger på att skapa arbetstillfällen, uppmuntra till utbildning och bidra till en meningsfull fritid.

– Viktigast av allt är att de boende mår bra och trivs. Om vi har en attraktiv miljö där folk vill bo, klart det påverkar fastighetsvärden och lönsamhet över tid. Skulle miljön däremot upplevas som otrygg, flyttar man om det går, säger Christian Mariager.

Christian Mariager, fastighetschef hos Ikano Bostad.
Christian Mariager, fastighetschef hos Ikano Bostad.

När fotbollsklubben bad om hjälp valde fastighetsförvaltaren att betala de uteblivna medlemsavgifterna för ungefär 350 medlemmar.

– Vi kan inte ta risken att ungdomarna inte har en meningsfull fritid. Skulle föreningen tappa intäkterna hade de varit tvungna att skära ner i verksamheten. Då tappar unga möjligheten att spela fotboll och träffa kompisar, då tappar vi det gemensamma som skapar harmoni och tillhörighet i området.

Enligt Tegnestrand skapar Ikano Bostads finansiella stöd effekter även på längre sikt:

– Föreningslivet, i synnerhet idrott, ger positiva effekter på både hälsa och skolresultat. Ska man vara krass är barnkonventionen lag sedan 2020, vilket bland annat innebär att barn har rätt till en trygg, kvalitativ och meningsfull fritid för att leva och utvecklas, säger han och lägger till:

– Fler barn i vår verksamhet innebär fler barn som omges av trygga vuxna vilket blir ett skyddsnät mot exempelvis kriminella gäng som utnyttjar barn och unga. Om de inte får spela fotboll och känna tillhörighet när de är tio år, vad händer då när de är femton?

Mariager och Tengestand menar att näringslivet har allt att vinna på att engagera sig lokalt:

– Jag brukar säga att affären i slutändan alltid är lokal. Vi som Fastighetsägare och näringslivet tjänar på att engagera oss och skapa en relation till den plats där vi verkar, säger Mariager och pekar på att näringslivet måste ha en långsiktig syn i frågan:

– Tidsbegränsade projekt i all ära, de tilltag som får bäst effekt är när det finns uthållighet och lokal förankring. Det tror jag fler behöver inse, säger Mariager.

EXTERN LÄNK: Här är Ikano Bostads sociala satsningar

 

Mer från Ikano Bostad

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Ikano Bostad och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill du bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1180kr
Prenumerera