Hoppa till innehållet

Annons

Entreprenören löser viktigt framtidsproblem – växer så det knakar

Vattenbrist har seglat upp som ett framtidsproblem inom lantbruket. Företaget Östorps Bevattning vill lösa det genom att bygga särskilda dammar för att samla upp regn och avrinnande vatten från åkrar – och göra lantbrukare helt självförsörjande på vatten.

”Vatten är en fantastisk resurs, men vi måste bli bättre på att ta vara på den”, säger företagets vd Peter Johansson.

Östorps Bevattnings vd Peter Johansson.
Östorps Bevattnings vd Peter Johansson.

Den rekordvarma sommaren 2018 var ett utmanande år för lantbruket. Markbränder hotade skörden, och till följd av låg nederbörd blev torkan mer utbredd än vid ett normalt år. Men ett av de större problemen var att grundvattennivåerna i flera delar av landet sjönk till rekordlåga nivåer.

”Grundvattnet är i dag lågt på många håll i landet. Det har successivt blivit ett problem de senaste tre-fyra åren. I och med den torra sommaren 2018 sattes tillgången till vatten verkligen på spel. Då började fler att få upp ögonen och förstå hur viktigt det är att säkra vattenförsörjningen”, säger Peter Johansson, vd på Östorps Bevattning som arbetar med rådgivning, utveckling och installationer av bevattningssystem för lantbruket.  

Mellan åren 2018 och 2019 växte bolagets omsättning med cirka 85 procent. Vid det senaste bokslutet var omsättningen 58,6 miljoner kronor, och resultatet efter finansiella kostnader cirka 5 Mkr. 

”Vi försöker egentligen lösa ett magasineringsproblem. Det regnar så pass mycket i det här landet att om vi på ett smart sätt kan ta hand om allt regn – som inte behövs för växtligheten – kan lantbrukare i bästa fall bli helt självförsörjande på vatten”, säger Peter Johansson. 

Grundvatten uppstår när regn samlas i håligheter under jordytan – en naturlig process som skapar så kallade grundvattenmagasin. I dag utgör de magasinen en viktig del av vattenförsörjningen i lantbruket. Enligt de flesta beräkningarna kommer dock grundvattennivåerna att förbli låga – ett problem som Östorps Bevattning alltså vill ta höjd för. 

Östorps Bevattning har arbetat med bevattningslösningar sedan 1969. I år vann företaget Länsförsäkringar Hallands pris ”Årets Företag” i kategorin hållbarhet med motiveringen att företaget ”bidrar till en hållbar samhällsutveckling”. Företaget har elva anställda och bland kunderna finns förutom lantbrukare även golfklubbar och privatpersoner. Peter Johansson tog över bolaget 2008, och han har tidigare arbetat inom industrin med automation och programmering. Östorps bevattning utsågs till Gasellföretag 2020. 

Enligt SMHI faller i genomsnitt 500-800 millimeter regn över Sverige varje år, mest i de södra och allra nordligaste delarna av landet. Men allt vatten från skyarna rinner inte ner i grundvattenmagasin, utan ”fastnar” ofta på åkrar och fält. Och det är just det regnet som inte tas tillvara på, enligt Peter Johansson. 

”Vi brukar prata om att det går att skörda vatten, och det kan man göra vid den här tiden på året när det regnar så mycket. Genom att bygga en damm på gården kan man samla regnvattnet som rinner av från åkrarna och som normalt sett fortsätter ut i havet. Det betyder också att man kan lagra stora mängder vatten till sommaren, då bevattningen behövs som mest, och på det sättet minska beroendet av grundvattnet.”

I dammen samlas regn och åkervatten.
I dammen samlas regn och åkervatten.

Att vattnet från åkrarna inte hamnar i havet är en annan fördel med dammar, säger Peter Johansson, och pekar på att åkervattnet ofta innehåller näringsämnen som bidrar till övergödning. 

”En del av den övergödning som sker i våra hav beror på näringsläckage från lanbruket. Genom att bli duktigare på att fånga upp vattnet kan man sluta kretsen och i stället vattna ut det på växtligheten, som i sin tur har en förmåga att ta upp de här näringsämnena och göra om det till något vi kan äta eller till exempel spela golf på.” 

Har er inriktning mot hållbarhet gett ekonomiskt effekt i bolaget?
”Nej, det skulle jag inte säga. Utan detta gör vi främst av ideologiska skäl.” 

Att arbeta med hållbarhet som småföretagare har dock sina utmaningar. Peter Johansson säger att de ibland möter motstånd från myndigheter när deras kunder söker tillstånd om att anlägga dammar för att samla vatten. 

”Oavsett vad du ska göra i naturen, så påverkar du den negativt i förhållande till hur naturen ser ut från början. En damm kan naturligtvis ha en negativ påverkan i naturen, men också bidra till att göra själva bevattningen mer hållbar och effektiv. Där kan jag ibland känna en liten frustration över att myndigheter inte riktigt tar med hela ekvationen när de bedömer om något är bra eller dåligt.”

Han passar också på att ge råd till mindre företag som vill arbeta med hållbarhet.

”Jag tror att man framför allt ska fokusera på sådana hållbara lösningar som innebär ett mervärde inte bara för miljön utan även för den som investerar i dem. Om lösningen inte är attraktiv för kunden blir det ingen affär.”

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill du bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1180kr
Prenumerera