Hoppa till innehållet

Annons

Enorma vindkraftsbyggen planeras till havs

Ansökningarna om att ansluta nya vindkraftsparker i havet runt Sverige har ökat till cirka 550 TWh i årlig elproduktion. Det är flera gånger landets elkonsumtion. Det uppger Svenska kraftnät som ser utbyggnaden av den havsbaserade vindkraften som nödvändig för att klara den förväntade ökningen av Sveriges elbehov. Men just nu byggs ingenting och hindren mot den havsbaserade vindkraften är många, visar Di:s genomgång

Vattenfalls havsbaserade vindkraftspark Horns Rev i Danmark. Till höger: Svenska soldater på övning.
Vattenfalls havsbaserade vindkraftspark Horns Rev i Danmark. Till höger: Svenska soldater på övning.Foto:TT

”Intresset för att bygga havsbaserad vindkraft i Sverige har fortsatt att öka och har nått ny rekordnivå. Det är faktiskt rekord även internationellt. Och många länder är otroligt fascinerade av att så många aktörer är intresserade av att bygga så mycket vindkraft till havs runt Sveriges kust”, säger Daniel Gustafsson, chef för avdelningen Kraftsystem på Svenska kraftnät. 

Det statliga affärsverket, som ansvarar för det svenska elsystemet, har på Di:s fråga sammanställt det aktuella läget när det gäller ansökningar om att få ansluta havsbaserad vindkraft till det svenska elnätet. Och enligt de nya siffrorna finns nu ansökningar om totalt 125 GW (gigawatt) installerad effekt. Det motsvarar enligt Svenska kraftnät alltså en årlig elproduktion på cirka 550 TWh (terawattimmar). Det är nästan tre gånger Sveriges elanvändning som sedan länge legat omkring 135-140 TWh. 

Ansökningarna gäller projekt i totalt 42 områden och återfinns geografiskt i stort sett utmed hela Sveriges kust. Enligt Svenska kraftnät finns dock en betydande överlappning på hela 35 GW mellan olika projekt, vilket gör att alla inte kan bli verklighet. 

”Vi bedömer just nu att potentialen av de nuvarande ansökningarna motsvarar cirka 90 GW i installerad kapacitet. Det är oerhört mycket och kan jämföras med att det i dag finns 22 GW havsbaserad vindkraft i hela Europa”, säger Daniel Gustafsson. 

Mätt i årlig elproduktion motsvarar den totala teoretiska potentialen av de nuvarande ansökningarna för havsbaserad vindkraft i storleksordningen 350 TWh, enligt Svenska kraftnät. Beräkningen bygger på att den havsbaserade vindkraften väntas producera med 100 procent av sin installerade kapacitet under cirka 45 procent av årets 8.760 timmar. 

”Även om vindkraften inte levererar full effekt hela tiden och varierar en hel del, så har den havsbaserade vindkraften en enorm potential. Och i våra scenarier där Sveriges elbehov står inför uppemot en fördubbling eller ännu mer till 2045 så är en stor utbyggnad av havsbaserad vindkraft en förutsättning”, säger Daniel Gustafsson.

Daniel Gustafsson, Svenska Kraftnät.
Daniel Gustafsson, Svenska Kraftnät.

Varför det?
”Bland investerarna så är det främst förnybar el från vind och sol man vill satsa på när det gäller ny kapacitet. Vi ser däremot för närvarande inget stort och konkret intresse för ny kärnkraft, vattenkraft eller kraftvärme och som kommer att ge väsentliga tillskott de närmaste 10-15 åren”, säger Daniel Gustafsson. 

Utländska energibolag som danska Ørsted och tyska RWE och svenska börsbolag som OX2 och Eolus liksom statliga Vattenfall är bland de många företag som aviserat planer på havsbaserad vindkraft i Sverige 

”Den viktigaste drivkraften handlar om att Sveriges elbehov väntas öka mycket kraftigt. Och marknadsaktörerna har sett att det är vindkraft som är den elproduktion som är mest konkurrenskraftig att bygga ut i stor skala åtminstone de närmaste 10-15 åren och mycket talar för att det inkluderar även havsbaserad vind i Sverige”, säger Johnny Ståhlberg, projektdirektör inom havsbaserad vindkraft på Vattenfall. 

Den statliga jätten, som är Sveriges största kraftbolag, är bland de som satsat mest på havsbaserad vindkraft i Europa. Hittills har lejonparten av satsningarna skett utomlands, i bland annat Danmark, Nederländerna och Storbritannien, där villkoren möjliggjort investeringar. Men nu planerar Vattenfall tre stora havsbaserade vindkraftsparker i Sverige: Kriegers Flak, Stora Middelgrund och Kattegatt Syd. De tre jätteprojekten planeras sammanlagt få en installerad kapacitet på över 2.000 MW och en årlig produktion på över 10 TWh. Men för att planerna ska kunna bli verklighet krävs bland annat tillstånd av regeringen.

”Alla projekten ligger på regeringens bord och vi hoppas på besked så snart som möjligt. Om det blir grönt ljus kan de här parkerna bli verklighet med start runt 2028 och åren därefter och då ge mycket betydande tillskott till Sveriges elförsörjning”, säger Johnny Ståhlberg. 

Lina Kinning, Svensk Vindenergi.
Lina Kinning, Svensk Vindenergi.Foto:Niklas Palmklint

Men trots det stora intresset byggs för närvarande ingen ny storskalig havsbaserad vindkraft i Sverige. Det konstaterar branschföreningen Svensk Vindenergi.

”Det finns ett jättestort och seriöst intresse för havsbaserad vindkraft även i Sverige. Men det finns stora hinder där långa och ovissa tillståndsprocesser är den stora flaskhalsen. Hittills har till exempel Försvarsmakten sagt nej till många havsbaserade vindprojekt”, säger Lina Kinning, ansvarig för havsbaserad vindkraft på branschföreningen.

”Regeringen har tagit flera bra initiativ för att underlätta för havsbaserad vindkraft. Men det krävs verkstad och det så fort som möjligt. Utbyggnaden förutsätter samordnade tillståndsprocesser och tydliga politiska målsättningar gällande både havsplanering och försvaret, och även nätanslutningsprocesserna.”

Vattenfalls havsbaserade vindkraftspark Horns Rev i Danmark.
Vattenfalls havsbaserade vindkraftspark Horns Rev i Danmark.
Innehåll från NibeAnnons

Värmepumpen lika självklar som kylskåpet

En intelligent värmepump integreras naturligt i ditt uppkopplade hem och anpassar sig automatiskt efter hemmets energibehov. Den ger dig fullständig kontroll över elförbrukningen och möjliggör på så sätt en mer hållbar livsstil.
En intelligent värmepump integreras naturligt i ditt uppkopplade hem och anpassar sig automatiskt efter hemmets energibehov. Den ger dig fullständig kontroll över elförbrukningen och möjliggör på så sätt en mer hållbar livsstil.

Att skapa förutsättningar för en energisnål vardag och minska energiförbrukningen i samhället är något som en värmepump gör varje dag, i det tysta. Några som är experter på området är NIBE Energy Systems.

Redan 1981 tillverkades den första värmepumpen på NIBE. Sedan dess har mycket hänt med utvecklingen och värmepumpen har gått från att ha varit en värme- och varmvattenberedare till att räknas som en högkvalitativ komfortkälla med stora energieffektiva fördelar.

– Värmepumpen fyller faktiskt en lika självklar funktion i hemmet som kylskåpet. Den står och går 24/7 och finns där för komfortens skull. Alltid redo med skön inomhustemperatur, ett varmt bad eller varför inte varma golv att tassa ut på från duschen, säger Andreas Johnsson, marknadskommunikationschef på NIBE.

Han menar även att liknelsen med ett kylskåp också kan användas för att beskriva tekniken. En värmepump fungerar på många sätt som ett kylskåp fast tvärtom. Funktionen blir den omvända, det värmer istället för kyler.

Läs mer om NIBEs intelligenta systemlösningar här

– Värmepumpen är ett klokt val av värmeförsörjning, både ekonomiskt och miljömässigt. Den har alla förutsättningar för att vara med och bidra vid omställningen till det alltmer elektrifierade och klimatsmarta samhället, säger Andreas Johnsson. 

”Värmepumpen är ett klokt val av värmeförsörjning, både ekonomiskt och miljömässigt.”

Förutom att förse hemmet med värme, kyla, vatten och ventilation kan värmepumpen kopplas ihop med ett flertal andra funktioner. NIBE har tagit fram lösningar så att värmepumpen kan samspela med exempelvis solceller.

Enligt Andreas Johnsson är det naturligt att man i sitt val av värmepump eller solceller även funderar på systemlösningen.

– Med ett systemtänk så kan man minska sitt behov av inköpt el ytterligare och samtidigt bidrar man till att göra världen mer hållbar, säger han.

Likaså har NIBE utvecklat funktioner där värmepumpen spelar en viktig roll i samhället när en större del av elen kommer från förny- elsebara energikällor som sol och vind.

– Vi har utvecklat en funktion som kallas Smart Price Adaption. Det är ett system som anpassar värmepumpens energiförbrukning efter marknadens elpriser. Värmepumpen jobbar helt enkelt mer intensivt när elpriset är som lägst och mindre intensivt när det är som högst 

– Vilket blir ännu viktigare att ta i beaktande när en större del av vår elproduktion kommer från sol och vind, säger Andreas Johnsson.

Värmepumpen ger cirka fyra gånger mer energi än den förbrukar. Det resulterar i en energibesparing på upp till 75 procent av den köpta energin. Den enda elen som blir en faktisk kostnad är den el som driver pumpen.

– En teknisk fördel med NIBEs moderna värmepumpar är att tekniken i värmepumparna uppdateras automatiskt och trådlöst. Det gör att produkten i sig alltid har den senaste mjukvaran för bättre drift, lägre energiförbrukning och funktioner som underlättar vardagen, säger Andreas Johnsson. 

Ta reda på mer om hur det fungerar här

Fakta: NIBE GROUP
NIBE är en global koncern som utvecklar och tillverkar intelligenta samt energieffektiva lösningar för inomhuskomfort i alla typer av fastigheter. NIBE förser också marknaden med komponenter och lösningar för intelligent uppvärmning samt styrning för industri och infrastruktur. Verksamheten bedrivs inom tre affärsområden: NIBE Climate Solutions, NIBE Element och NIBE Stoves. NIBE Energy Systems ingår i affärsområdet NIBE Climate Solutions. NIBE börsnoterades 1997. 

Läs mer om NIBE här.

Mer från Nibe

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Nibe och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1180kr
Prenumerera