1515

Enkät: Så vill de politiska partierna driva på finanssektorn

Hur vill politiken driva på finanssektorn? Nedan presenterar riksdagens åtta partier sina tre bästa förslag. Lin Lerpold, docent i företagsekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm, och Susanne Arvidsson, docent vid Ekonomihögskolan i Lund, har därefter betygsatt partiernas politik*.

 

Kristdemokraterna

• Skattehöjningar på miljöstörande produkter, varpå konsumtionen av dessa företags produkter minskar, vilket bör minska värdet av bolagen över tid. Således premieras hållbara företag och investeringar.

• Vi står bakom den gröna klimatfond som inrättades under alliansregeringen i syfte att premiera gröna investeringar.

• Skärpta placeringsregler för AP-fondernas gröna profil i investeringar, vilket kan driva på övriga finanssektorn till mer gröna investeringar.

Så säger forskarna om förslagen (1-5 i betyg):
Susanne Arvidsson: 2
Lin Lerpold:  4

* Forskarna fick avkodade svar, vilket innebär att de vid betygssättningen inte var medvetna om vilka svar som tillhör respektive parti.

Liberalerna

• Förorenaren betalar. Ökar incitamenten för gröna investeringar. Ekonomiska styrmedlen ska vara långsiktiga och teknikneutrala.  

• Grön skatteväxling. Sänk skatten på jobb och företagande – höj skatten på det som smutsar ner – ökar incitamenten för grönare investeringar.

• Statliga bolag bör föregå med gott exempel. Statens ägarstyrning är viktig. 

Så säger forskarna om förslagen (1-5 i betyg):
Susanne Arvidsson: 2
Lin Leoprld: 4

Moderaterna

• Tydliga ekonomiska styrmedel. Det viktigaste politiken kan göra för att uppmuntra till gröna investeringar är att säkerställa en långsiktighet i de ekonomiska styrmedel som inverkar på lönsamheten i branscher som påverkar klimatet.

• Stärkt konsumentmakt. Genom att stärka konsumentmakten kan vi också öka efterfrågan på gröna investeringar – det kan handla om att ställa krav på att fondbolag som marknadsför sina produkter till sparare informerar om hur deras placeringar påverkar en hållbar utveckling.

• Statligt ansvar. Vi anser att det är bra att staten tar sitt ansvar genom att första-fjärde AP-fonderna nu får ett tydligare uppdrag att fästa särskild vikt vid hur en hållbar utveckling kan främjas, utan att göra avkall på det övergripande målet om hög avkastning.

Så säger forskarna om förslagen (1-5 i betyg):
Susanne Arvidsson: 3
Lin Lerpold: 3

Centerpartiet

• Klimatsäkra pensionskapitalet. Det svenska pensionskapitalet ska klimatsäkras genom en långsiktigt hållbar förvaltning.

• Gröna obligationer. För att finanssektorn framgångsrikt ska kunna delta i den gröna omställningen krävs fungerande standarder och kunskap på området. Att arbeta med gröna obligationer är ett exempel på det.

• Tydliga certifieringar och märkningar. Certifieringar och hållbarhetsmärkningar behöver vara tydliga och korrekta så att man som enskild kan fatta hållbara beslut om till exempel sin pension eller sparande.

Så säger forskarna om förslagen (1-5 i betyg):
Susanne Arvidsson: 4
Lin Lerpold: 3

Socialdemokraterna

• Främja gröna investeringar. Under den här mandatperioden har vi därför startat en grön investeringsfond som ska investera i små och medelstora företag som bidrar till minskad klimatpåverkan.

• Ökad transparens och tydligare redovisning. Vi bland annat skärpt reglerna för fondförvaltare så att investerare ska få information om vilka hållbarhetsaspekter som man tar hänsyn till i förvaltningen.

• Stärka kopplingen mellan hållbarhetsforskning och finansmarknad. Vi har därför gett stöd till ett nytt finanscenter som utvecklas i samarbete mellan Handelshögskolan i Stockholm och Stockholm Environment Institute.

Så säger forskarna om förslagen (1-5 i betyg):
Susanne Arvidsson: 1
Lin Lerpold: 3

Vänsterpartiet

• Inrätta en grön investeringsbank med minst 100 miljarder i kapital.

• Avveckla de miljöskadliga subventionerna.

• Nya placeringsdirektiv till AP-fonderna med krav på hållbarare placeringar, bland annat där alla fossilinnehav divesteras.

Så säger forskarna om förslagen (1-5 i betyg):
Susanne Arvidsson: 2
Lin Lerpold: 4

Miljöpartiet

• Vi vill fasa ut fossilt innehav i svenska pensionsfonder och offentliga finansiella placeringar och övergå till hållbara investeringar som stödjer en 100 procent förnybar energiproduktion.

• Vi vill introducera gröna sparkonton, det vill säga ett hållbart sparande som öronmärks för utlåning till gröna investeringar och som gynnas skattemässigt jämfört med annat sparande.

• Vi vill att endast fonder som klassas som socialt, etiskt och miljömässigt hållbara får registreras på Pensionsmyndighetens fondtorg.

Så säger forskarna om förslagen (1-5 i betyg):
Susanne Arvidsson: 3
Lin Lerpold: 4

Sverigedemokraterna

• Ett företags uppgift att inom lagens ramar tillvara ta ägarnas och de anställdas intressen. Gröna investeringar kommer att bli aktuella i den mån företagen bedömer dem som lönsamma.

• Statens roll är alltså inte att styra finanssektorns framtida investeringar, däremot kan staten bidra till forskning och utveckling på miljöområdet vilket i sin tur kan leda fram till framväxt av fler nya företag på marknaden som är attraktiva för investeringar.

Så säger forskarna om förslagen (1-5 i betyg):
Susanne Arvidsson: 1
Lin Lerpold: 1

Här hittar du de andra enkäterna


Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Dagens industri som e-tidning redan kvällen innan

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?