1515
Annons

Energiprofessorn hyllar Northvolt: ”Det är ett genidrag”

Höga energipriser och geopolitisk osäkerhet ger starka skäl att skynda på den cirkulära utvecklingen just nu, säger Tomas Kåberger, professor i industriell energipolicy vid Chalmers och ny ordförande i Delegationen för cirkulär ekonomi.

Tomas Kåberger, professor i industriell energipolicy vid Chalmers.
Tomas Kåberger, professor i industriell energipolicy vid Chalmers.Foto:Cicci Jonson

I början av förra året presenterade regeringen sin handlingsplan för cirkulär omställning av Sverige. Visionen är ett samhälle där resurser används effektivt i giftfria cirkulära flöden och ersätter jungfruliga material. Planen, som ska bidra till att nå våra miljö- och klimatmål samt de globala målen i Agenda 2030, består av 100 punkter uppdelade på fyra områden. 

Redan 2018 inrättades Delegationen för cirkulär ekonomi, ett rådgivande organ till regeringen för att bidra till näringslivets omställning. Den 1 september tillträdde Tomas Kåberger, professor i industriell energipolicy vid Chalmers, som ny ordförande. 

Vilka cirkulära paradgrenar kan Sverige få?
”Om vi lyckas undvika ett kärnvapenkrig eller alltför dödliga pandemier, så kommer det att finnas goda skäl att vi kan bli väldigt skickliga på kretslopp av material, framför allt vad gäller mat, näringsämnen och jordbruk”, säger Tomas Kåberger. 

”Vi har i princip löst energifrågan eftersom förnybar el blivit så billig, men vi har inte på ett hållbart sätt löst hur vi ska kunna försörja 11 miljarder människor med livsmedel i framtiden. Där finns en hel del kvar att göra.”

Han pratar om cirkulära lösningar för fosfor, ett grundämne som är nödvändigt för alla levande celler och en resurs vi har för lite av och behöver säkra tillgången av för att producera mat. 

”Det kan bli besvärligt att upprätthålla försörjningen av den mängd fosfor som behövs för ett högavkastande jordbruk.”

Han pekar på behovet av ett mer välkontrollerat avloppssystem.

”Det vill säga att man inte blandar in industriavloppsvatten i hushållsavloppsvatten och att man lär sig att hantera avloppsslammet på ett sätt så att man både har kontroll på var det kommer ifrån och hur man separerar ut exempelvis fosfor.”

Hur ser ett cirkulärt Sverige ut 2040?
”Vi får ju hoppas att vi har färre linjära flöden som innebär resurskonsumtion och att vi blivit effektivare på att hantera material. Just nu finns en fantastisk möjlighet att utveckla system för cirkularitet och samtidigt tjäna pengar eftersom energipriserna är så höga. Höga energipriser leder ju till höga materialpriser eftersom utvinning och anrikning av metaller är energikrävande. Det gör återanvändning och återvinning relativt sett mer konkurrenskraftigt”, säger Tomas Kåberger.

”Det är dyrast att bygga upp nya processer första gången, för då är du osäker och tekniken måste utvecklas. Därför är det bra att passa på nu när förutsättningarna är bra så att tekniken är utvecklad när energipriserna faller, för det kommer de att göra.” 

I ekvationen spelar även den nya geopolitiska situationen in.

”Vi har ju under många år haft Kina och Ryssland som stora källor till metaller bland annat, men nu är många företag intresserade av att minska sin import från dessa länder och hitta alternativa försörjningskedjor. Då blir ökad återvinning en viktig faktor. Kanske framför allt i elektronikbranschen där tekniken för återvinning av metaller är onödigt primitiv.”

I framtiden hoppas Tomas Kåberger också att alla producerande företag har förstått vikten av att redan från början designa och konstruera produkter för återanvändning och återvinning. 

”Northvolt, som tillverkar battericeller, är ju ett bra exempel. De har fattat det här och sätter igång och utvecklar teknik för återvinning samtidigt som de utvecklar tillverkningstekniken. Det är ett genidrag.”

 

 

De får leverera bil- och cykelpool i Malmös nya stadsdel

Mobilitetsoperatören Ourgreencar har fått uppdraget att förse boende i Malmö- stadsdelen Sege Park med en miljömärkt bil- och cykelpoolslösning. I området kommer nästan 1.000 bostäder att byggas.

Ourgreencars grundare Kenneth Falk, Thomas Droben och Magnus Jönsson.
Ourgreencars grundare Kenneth Falk, Thomas Droben och Magnus Jönsson.Foto:Jack Mikrut & Ourgreencar

Sege Park är en ny framväxande stadsdel i nordöstra Malmö där tio byggherrar sammanlagt bygger 964 lägenheter. Här har stort fokus lagts på energieffektivitet och delningsekonomiska lösningar, bland annat delad mobilitet. I praktiken betyder det att samtliga boende i området kommer att få tillgång till en gemensam bil- och cykelpool.

På måndagen stod det klart att det blir Ourgreencar som kommer att utföra tjänsten sedan bolaget skrivit avtal med fastighetsaktörerna som bygger i området.  Mobilitetslösningen kommer att bestå av ett trettiotal cykelfordon – lådcyklar, flakcyklar och cykelkärror – och upp till 15 bilpoolsbilar som mot en kostnad kan nyttjas av de som bor i fastigheterna i stadsdelen.  På området kommer det också finnas utrymmen där man kan serva cykeln samt en så kallad delningsvärd. 

”Det är en person som kommer att finnas i området för att hjälpa människor att komma igång med en beteendeförändring som syftar till att faktiskt bruka den här typen av lösningar som ett verkligt substitut till den egenägda bilen eller cykeln”, berättar Kenneth Falk, försäljningschef och medgrundare av Ourgreencar. 

Tio byggherrar bygger tillsammans det uppmärksammade kvarteret Sege Park i nordöstra Malmö.
Tio byggherrar bygger tillsammans det uppmärksammade kvarteret Sege Park i nordöstra Malmö.Foto:Kjellander Sjöberg

Kenneth Falk beskriver Sege Park som ett spektakulärt byggprojekt som kommer att ge ringar på vattnet. 

”Det kommer miljödelegater från hela världen för att titta på hur vi jobbat med olika lösningar här. Vi vet också att det är många andra nyexploateringsområden som tittar på oss och utfallet av våra delningstjänster i området”, säger han.

Han säger att omvärldsfaktorer som hög inflation, stigande räntor och allmän osäkerhet har ökat intresset för delningslösningar. 

”Om vi tittar på uthyrningsfrekvens och antalet medlemmar så ser vi att de hårda tiderna främjar och ökar användningen av våra lösningar. Vi har till och med kunder som sålt sin andrabil eller sin enda bil. Genom att gå med i en pool kan man frigöra kapital till annat”, säger Falk.

Att slippa det ansvar det innebär att äga en bil är också en anledning att fler väljer en mer flexibel lösning.

”Vi har användare som är väldigt frekventa och betalar så pass höga belopp att det förmodligen skulle var billigare att äga en egen bil, men som ändå valt att använda den här typen av lösning för enkelhetens skull, för att kunna sluta tänka på saker som hjulskifte, service, tvätt med mera”, säger Falk.

Ourgreencar har funnits sedan 2018 har sedan tidigare ramavtal med flera aktörer såsom Studentbostäder, Riksbyggen, HSB, Lansa Fastigheter och Heimstaden. Bolaget har sin bas i Malmö och har i dag en eller flera bil- och cykelpooler i 28 städer – från Skellefteå i norr till Malmö i söder.  Till skillnad från konkurrenterna – däribland Elbilio och Moveabout – är Ourgreencars fordonspooler märkta med Naturskyddsföreningens miljömärkning ”Bra Miljöval”.

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1090kr
Prenumerera