Hoppa till innehållet

Annons

ECB:s varning efter historiskt stresstest - klimatförändringar kan hota det finansiella systemet

Europeiska banker och företag riskerar att drabbas hårt ekonomiskt av klimatrelaterade risker de kommande 30 åren. Men även politiska krav på minskade utsläpp kan bli en utmaning för vissa sektorer. Den varningen utfärdar Europeiska centralbanken ECB:s efter att ha avslutat sitt första stora klimatstresstest.

Kostsamma katastrofer kan sätta Europas banker under press. Patricia Schneider från Röda korset serverar mat till invånare i tyska Ahrweiler efter sommarens kraftiga översvämningar.
Kostsamma katastrofer kan sätta Europas banker under press. Patricia Schneider från Röda korset serverar mat till invånare i tyska Ahrweiler efter sommarens kraftiga översvämningar.Foto:Christine Olsson

Det var i slutet av september som ECB blev klar med sitt första storskaliga stresstest ur ett klimatperspektiv. Totalt ingick 1 600 banker och över 4 miljoner företag i analysen. Det ECB försökt mäta är vilken påverkan klimatförändringar får på de aktuella bolagen beroende på tre olika politiska framtidsscenarier.

Resultaten visar, enligt ECB, bland annat att att företag och banker tydligt skulle gynnas av att det tidigt införs en politik för grön omställning för att skynda på övergången till en ekonomi med nollutsläpp av koldioxid. Men om klimatförändringarna inte hanteras blir effekterna i stället allvarliga för både företag och banker, skriver man. Det är banker i euroområdet (och därmed inte de svenska) som stresstestats. 

”De förväntade förlusterna från lån till företag visas stiga betydligt över tid, drivet av ständigt ökande risker av fysiska klimateffekter, med potential att bli kritiska de kommande 30 åren”, skriver ECB i ett pressmeddelande. 

De fysiska klimatriskerna omfattar den ekonomiska påverkan från allt mer frekventa och mer allvarliga naturkatastrofer. De fysiska riskerna är enligt ECB ojämnt fördelade i Europa. Norra Europa väntas bli mer drabbat av översvämningar, medan södra Europa beräknas bli mer exponerat för värmeböljor och bränder.

Därutöver innebär klimatförändringarna också omställningsrisker, så kallade transitionsrisker. Här ingår bland annat kostnader för politiska beslut som syftar till att minska klimatpåverkande koldioxidutsläpp. Det gör att företag och branscher med stora utsläpp, till exempel inom energi och gruvnäring, kan komma att drabbas av betydande kostnader för att minska utsläppen. Och det kan öka deras sannolikhet att gå i konkurs på kort och medellång sikt, enligt ECB.  

Omställningen till en grönare ekonomi innebär samtidigt ”en gyllene möjlighet”, hävdar centralbanken. Dess jättelika stresstest uppges nämligen visa att fördelarna med att agera tidigt är större än de initiala kostnaderna på medel- och lång sikt. Bland vinsterna av att snabbt ställa om ingår ökad energieffektivitet för företag och lägre marknadspriser på energi. 

”Utan en politik för att ställa om till en grönare ekonomi, så kommer de fysiska riskerna att öka över tid. De kommer att öka icke-linjärt, och på grund av den oåterkalleliga effekten från klimatförändringarna, så kommer denna ökning att fortsätta”, säger Luis de Guindos, vice-chef på ECB. 

”Det är nödvändigt att ställa om tidigt och gradvis, så att vi kan begränsa kostnader för både den gröna omställningen och den framtida påverkan från naturkatastrofer.”

ECB:s klimatstresstest som offentliggjordes nyligen har hittills inte fått någon stor uppmärksamhet i Sverige. 

Roger Josefsson, hållbarhetschef på Danske Bank.
Roger Josefsson, hållbarhetschef på Danske Bank.Foto:Claes-Göran Flinck

”Det är olyckligt och överraskande, med tanke på hur uppseendeväckande och oroväckande resultatet är. Testet visar bland annat att de låneportföljer som är mest sårbara för klimatrisker löper 30 procent större risk att bli värdelösa kommande trettioårsperiod”, säger Roger Josefsson, hållbarhetschef på Danske Bank DANSKE +2,99% Dagens utveckling till Di.

”Och de klimatrelaterade riskerna är så omfattande att ECB bedömer att klimatkrisen på sikt kan hota det finansiella systemet.”

Roger Josefsson, som tidigare varit även chefsekonom på den danska storbanken, anser att utfallet av ECB:s klimatstresstest tydligt visar att klimatförändringarna även rymmer stora finansiella och ekonomiska risker. 

”Detta är ytterligare en viktig väckarklocka, inte minst för politikerna. Men även för alla aktörer i den finansiella sektorn och näringslivet i stort”, säger Roger Josefsson. 

”Klimatförändringarna kan inte längre betraktas som en icke-finansiell risk. Jag är övertygad om att företagens klimatrisker kommer att behöva kartläggas, bedömas och hanteras bland annat av oss långivare i mycket större utsträckning framöver.” 

Innehåll från Phoenix BiopowerAnnons

Med sikte på första anläggningen

Skiss på en tänkt BTC-anläggning på 10 MWe. Anläggningen upptar en yta motsvarande cirka två fotbollsplaner. Denna anläggning är den minsta anläggningsstorleken bolaget utvecklar och producerar el motsvarande förbrukningen för cirka 10 000 hushåll.
Skiss på en tänkt BTC-anläggning på 10 MWe. Anläggningen upptar en yta motsvarande cirka två fotbollsplaner. Denna anläggning är den minsta anläggningsstorleken bolaget utvecklar och producerar el motsvarande förbrukningen för cirka 10 000 hushåll.

De senaste sex åren har Phoenix BioPower arbetat intensivt med utveckling av BTC-tekniken för högeffektiv biokraft. Med denna utveckling som grund tar nu bolaget sikte på den första kommersiella anläggningen för flexibel och reglerbar produktion av förnybar el.

Energiomställningen som Sverige, Europa och övriga världen nu genomför innebär framförallt en omfattande elektrifiering av samhället där fossila bränslen eller insatsvaror ersätts med elektrifiering eller gröna gaser som vätgas producerad med el. Denna omställning ställer enorma krav på den framtida elförsörjningen i Sverige och internationellt och enorma mängder ny produktionskapacitet måste byggas. I Sverige förväntas elbehovet fördubblas på knappa 30 år som måste mötas av nyproduktionskapacitet.  

En stor del av framtidens el förväntas produceras av väderberoende anläggningar som till exempel sol- och vindkraft. Dessa fantastiska tekniker kan dock inte leverera el alla timmar på dygnet eller när behovet är som störst. För att möta elektrifieringens behov av elproduktion hela dagen, varje dag och hela året, kommer reglerbar produktion behövas. Den teknik som Phoenix BioPower utvecklar för högeffektiv biokraft möter detta behov med en flexibel och reglerbar produktion av förnybar el och fjärrvärme – där det behövs, när det behövs. 

Ta del av BTC-tekniken här 

BTC-tekniken (Biomass-fired Top Cycle) producerar el med en högre effektivitet än traditionella kraftvärmeverk, vilka de har många av i Sverige. Där normala anläggningar ligger kring 27–32 procent effektivitet kan en BTC-anläggning nå 42–55 procent beroende på storlek, en väsentlig ökning. Denna högre effektivitet ger lägre produktionskostnader och tillsammans med reglerbarheten i förlängningen lägre elpriser.

Efter sex år av teknikutveckling är bolaget nu redo att ta sikte på en första kommersiell demonstrationsanläggning. Bolaget är i kontakt med flera intressenter, både i Sverige och internationellt, avseende en BTC-anläggning. Med dessa intressenter bygger ny bolaget vidare på kommersialiseringsplanen att driftsätta en första anläggning detta decennium. 

Var en del av förändringen - Besök Phoenix BioPower här

Fakta om Phoenix BioPower:
Phoenix BioPower utvecklar teknik för högeffektiv biokraft baserad på integrerad förgasning med förbränning i en gasturbin och ånginjicering. Anläggningen producerar reglerbar förnybar el och värme.

Mer från Phoenix Biopower

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Phoenix Biopower och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1180kr
Prenumerera