Annons

Domstol sågar regeringens ingripande i Cementa-fallet

Regeringens snabbremiss i Cementafallet förefaller vara framtagen specifikt för att kringgå ett domstolsbeslut. Det menar jurister som granskat förslaget om att förlänga kalkstensbrytningen på Gotland med åtta månader.

Näringsminister Ibrahim Baylan (t.v.) och miljö- och klimatminister Per Bolund under en digital pressträff med anledning av situationen kring cementtillverkningen i Slite.
Näringsminister Ibrahim Baylan (t.v.) och miljö- och klimatminister Per Bolund under en digital pressträff med anledning av situationen kring cementtillverkningen i Slite.Foto:Erik Simander/TT

Industrin ger grönt ljus till regeringens cementa-remiss, medan juristerna totalsågar förslaget. Mark- och miljödomstolen i Vänersborg är enda domstolen på sändlistan och juridiska fakulteten vid Uppsala universitet är enda lärosäte som hunnit svara under den fyra dagar långa remisstiden.

Läs även: Byggbranschen stöttar motvilligt regeringens Cementa-plan: ”Krånglig”

Juristerna menar att förslaget förefaller vara framtaget specifikt för Cementa och för att kringgå ett domstolsbeslut. Den typen av regeringsingripande har hittills inte varit förenliga med svensk rätts- och förvaltningstradition menar juristerna som även nämner Preemfallet. Att det motiveras av ”undantagsregler” gör inte saken bättre. Agerandet liknas av Mark- och miljödomstolen i Vänersborg vid ”utvecklingen i ett antal EU-länder” för domstolars självständighet

I raden av blinkande röda varningsljus finns enligt juristerna oklarheter om förslaget är förenligt med bestämmelserna om miljökonsekvensbeskrivningar, art- och habitatdirektivet, ramdirektivet för vatten, likabehandlingsprincipen och strävan efter konkurrensneutralitet.

Ytterligare ett orosmoln är efterlevnaden av Århuskonventionen. Juristerna undrar hur allmänheten ska få insyn och kunna delta i processen hos regeringen. De angriper särskilt den extremt korta remisstiden på tre-fyra arbetsdagar och menar att remissförfarandet bara blir en chimär när det inte finns ”tid till en allsidig belysning och djupare analys”.

Industrin däremot är positiva. Gruvnäringens lobbyorganisation Svemin föreslår att tidsbegränsade miljötillstånd ska förpassas till historiens skräphög, att regeringen ska få ta beslut om dispens i artskyddsärenden och att myndigheter och domstolar bör få nya roller.

Innehåll från &franklyAnnons

Här är verktyget som skapar engagemang på arbetsplatsen

Jenny Slotte Hassel, Head of HR Sverige på PayEx.
Jenny Slotte Hassel, Head of HR Sverige på PayEx.Foto:Foto (t.v) Johanna Fond.

Genom att regelbundet mäta, analysera och agera på aktuell feedback från medarbetare kan en organisation styras mot högt medarbetarengagemang och därmed bättre resultat.

Det gjorde företaget PayEx – och nu belönas man med utmärkelsen ”Årets Engagemangsförebild”.

– Det känns fantastiskt, säger Jenny Slotte Hassel, Head of HR Sverige på PayEx.

Företag som har engagerade medarbetare är mer produktiva, mer lönsamma och presterar med bättre kvalitet, enligt olika studier. Engagerade medarbetare bidrar också till nöjdare kunder och en lägre sjukfrånvaro.

HR-tech företaget Simployer tillhandahåller pulsmätningsverktyget &frankly som är ett digitalt verktyg för att mäta engagemang och andra känslor och uppfattningar bland medarbetarna på en arbetsplats. 

Med de insikter som skapas kan ledningen snabbt få veta om något inte är bra för att kunna vidta åtgärder och därmed driva organisationen i rätt riktning. 

Dessa pulsmätningar når regelbundet hundratusentals användare, fördelade i Norden, inom och utanför Europa. En av användarna är företaget PayEx.

PayEx arbetar med betallösningar och har cirka 850 anställda i fyra länder varav cirka 600 i Sverige. Från att tidigare gjort mer traditionella årliga medarbetarundersökningar tog man för fyra år sedan in lösningen från &frankly.

– Vi valde &frankly för att de var tidigt ute på marknaden med pulsmätningar och för att de hela tiden utvecklas. Det har fortsatt att passa oss bra i takt med att vi själva utvecklas, säger Jenny Slotte Hassel.

&frankly är smidigt att använda

Rent praktiskt får medarbetarna genom &franklys verktyg svara på ett antal frågor, antingen fördefinierade av &franklys HR-experter eller formulerade av företaget självt. Man svarar på webben eller i en app i mobilen. Resultaten sammanställs och presenteras för ledningen som kan agera på insikterna.

Genom en målmedveten satsning på verktyget har man på PayEx en ständigt hög svarsfrekvens på 90 procent.

Vägen dit har varit att inte genomföra mätningarna för ofta då det kan trötta ut medarbetarna, men också ställa bra frågor. 

– Vi jobbar aktivt med frågeställningarna så att de är relevanta i rätt tid och vi ger också våra ledare förutsättningar att följa upp på resultatet från mätningarna, säger Jenny Slotte Hassel.

&frankly skapar en bättre organisation

Nyligen belönades man med utmärkelsen ”Årets Engagemangsförebild” i tävlingen Engagement Award 2022. I nomineringen skriver juryn bland annat att PayEx ”skapar mängder av egna frågor och cheferna jobbar nära sina team med egna pulsar. På så vis blir mätningarna relevanta – för alla”. 

– När våra medarbetare utmanar och vågar så kan vi göra saker bättre. Engagemang är grunden för att vi ska kunna vara ett företag som inte bara levererar utan också utvecklas varje dag. Verktygen från &frankly hjälper oss att uppnå detta, avslutar Jenny Slotte Hassel.

Läs mer på www.andfrankly.se 

 

Mer från &frankly

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med &frankly och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1090kr
Prenumerera