1515

Digitala tekniken odlar varje centimeter optimalt

Med digital teknik och GPS går det att utnyttja varje kvadratcentimeter av en åker på ett optimalt sätt. Precisionsodling förbättrar effektiviteten, sparar på miljön och börjar snabbt slå igenom bland Sveriges lantbrukare.

Foto:Lars Jansson

Under lång tid präglades jordbruket i Sverige av små tegar som gick i arv. Efter erfarenheterna från flera generationer hade bönderna till slut full koll på sin lilla jordplätts alla egenheter och potential. Med dagens familjejordbruk på hundratals hektar blir den här kunskapen om jordmånen på kvadratmeternivå närmast omöjlig att ta till sig, åtminstone för en människa. 

”På det sättet kan man säga att precisionsodling bara är en fortsättning på något som pågått i hundratals år, där jordbrukarna med nya metoder hela tiden blivit skickligare på att förstå sina fält och därmed kan få ut mer av skördarna. Skillnaden är att det i dag handlar om att göra det med modern teknik”, säger Johan Wågstam, affärsutvecklare på Lantmännen och expert på precisionsodling. 

Grunden i precisionsodling är att varje liten del av ett fält skiljer sig från varandra vad gäller näringsvärde, ph-halt, lerhalt och andra egenskaper som är viktiga att känna till. Med moderna verktyg kan jorden analyseras. Det görs dels genom att ta prover av jorden på olika ställen på ett fält. Men det allra viktigaste, enligt Johan Wågstam, är genombrottet för GPS-tekniken för 20 år sedan då det blev möjligt att ännu bättre granska jordarnas behov. 

”Det innebar det verkliga genombrottet för precisionsodling. Ungefär samtidigt började traktorerna också att kompletteras med avancerade sensorer som i dag också är viktiga redskap för att få en bild av ett fälts alla egenskaper.”

Rätt analys av jordmånen är viktigt för att kunna välja rätt gröda. Vete kräver annat ph-värde än sockerbetor och så vidare. Men att känna till ett fält på kvadratmetern är även viktigt för gödslingen så att fosfor, kalium och kväve och andra näringsämnen sprids ut i rätt mängd på exakt på rätt ställe.

Vid sidan av gödsling av åkrarna och utsäde är växtskydd en grundbult i ett modernt lantbruk. Här handlar det om att med olika kemikalier skydda grödorna från skadeangrepp. Tidigare var varje lantbrukare tvungen gå på känsla när det skulle spridas. Men med rätt data kan traktorns växtskyddsspruta nu sprida olika mängder kemikalier på varje kvadratmeter, samtidigt som det inte finns någon risk att det sprutas dubbelt eller att kemikalierna hamnar utanför fältet. 

”Tidigare handlade lantbruk mycket om antaganden. Men med precisionsodling reduceras den mänskliga faktorn. Istället kopplas allting ihop i ett och samma system där insamlad data ligger till grund för hur traktorn ska köra och hur de olika spridningsredskapen ska arbeta för att optimera utfallet”, förklarar Johan Wågstam när Di träffar honom på Svalövgården, ett lantbruk i centrala Skåne som Lantmännen själva driver för att testa nya metoder och ligga i framkant av utvecklingen.

Enligt honom är det just precisionsodlingen som för det moderna jordbruket framåt, inte minst eftersom det så tydligt förbättrar produktiviteten och minskar klimatpåverkan. Lantmännens beräkningar visar att ett lantbruk blir mellan 5 och 15 procent effektivare genom precisionsodling.  

Mårten Svensson, Sjöstorps gård och Johan Wågstam, Lantmännen.
Mårten Svensson, Sjöstorps gård och Johan Wågstam, Lantmännen.Foto:Lars Jansson

”Det handlar om många olika delar. Minskad användning av växtskydd och gödsel men också av diesel eftersom traktorn alltid styrs på ett optimalt sätt och aldrig behöver åka flera varv på ett fält. Sammantaget ger precisionsodling högre skördar per satsad krona vilket inte bara är bra för lantbrukarnas lönsamhet utan även sparar på miljön.”

Utrustningen för att odla med precision ingår i dag som standard i de flesta nya traktorer. Det handlar framför allt om sensorer och program som kan analysera och styra maskinerna. Priset på utrustningen har dessutom fallit kraftigt, vilket bidragit till att runt hälften av Sveriges alla lantbrukare nu har de förutsättningar som krävs för att börja med precisionsodling. 

”Men alla använder sig ändå inte av tekniken. Vår bedömning är att mellan 10 och 20 procent av lantbrukarna i Sverige är aktiva precisionsodlare. Det blir hela tiden fler, men det kunde gå snabbare”, säger Johan Wågstam. 


Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Dagens industri som e-tidning redan kvällen innan

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?