1515
Annons
Denna text publiceras i samarbete med Aktuell Hållbarhet. Aktuell Hållbarhet

Digitala möten sänkte myndigheternas utsläpp i fjol

En sammanställning från Naturvårdsverket visar att myndigheternas samlade koldioxidutsläpp från tjänsteresor, maskiner och transporter har minskat med 10 procent sedan år 2018 och uppgår år 2019 till cirka 365.000 ton. Det är den lägsta nivån sedan år 2011.

Foto:Oskar Omne

Utsläppen från maskiner och övriga fordon står för den största minskningen av myndigheternas utsläpp, rapporterar Aktuell Hållbarhet.

Att koldioxidutsläppen från tjänsteresor med flyg och bil har minskat, hör enligt Naturvårdsverkets analys ihop med att myndigheterna har blivit bättre på att ersätta tjänsteresor med digitala möten.

”Att mötas mer digitalt och minska resandet är åtgärder där myndigheter har stor rådighet för att minimera landets koldioxidutsläpp och bidra till att Sverige kan uppnå miljö- och klimatmålen”, säger Marie Uhrwing, enhetschef på Naturvårdsverket, i en kommentar.

En annan positiv trend enligt Naturvårdsverket är att antalet myndigheter som ställer krav på produktionsspecificerad förnybar el fortsätter att öka. Liksom att antalet myndigheter som producerar egen el också ökar.

Redovisningen bygger på 187 statliga myndigheters rapporter med uppgifter om myndighetens utsläpp från tjänsteresor, maskiner och transporter, energianvändning samt miljökrav i upphandling. Myndigheterna ska även rapportera hur de uppfyller egna mål utifrån verksamhetens negativa miljöpåverkan samt hur de har integrerat miljöfrågor i sin verksamhet för att bidra positivt.

De får leverera bil- och cykelpool i Malmös nya stadsdel

Mobilitetsoperatören Ourgreencar har fått uppdraget att förse boende i Malmö- stadsdelen Sege Park med en miljömärkt bil- och cykelpoolslösning. I området kommer nästan 1.000 bostäder att byggas.

Ourgreencars grundare Kenneth Falk, Thomas Droben och Magnus Jönsson.
Ourgreencars grundare Kenneth Falk, Thomas Droben och Magnus Jönsson.Foto:Jack Mikrut & Ourgreencar

Sege Park är en ny framväxande stadsdel i nordöstra Malmö där tio byggherrar sammanlagt bygger 964 lägenheter. Här har stort fokus lagts på energieffektivitet och delningsekonomiska lösningar, bland annat delad mobilitet. I praktiken betyder det att samtliga boende i området kommer att få tillgång till en gemensam bil- och cykelpool.

På måndagen stod det klart att det blir Ourgreencar som kommer att utföra tjänsten sedan bolaget skrivit avtal med fastighetsaktörerna som bygger i området.  Mobilitetslösningen kommer att bestå av ett trettiotal cykelfordon – lådcyklar, flakcyklar och cykelkärror – och upp till 15 bilpoolsbilar som mot en kostnad kan nyttjas av de som bor i fastigheterna i stadsdelen.  På området kommer det också finnas utrymmen där man kan serva cykeln samt en så kallad delningsvärd. 

”Det är en person som kommer att finnas i området för att hjälpa människor att komma igång med en beteendeförändring som syftar till att faktiskt bruka den här typen av lösningar som ett verkligt substitut till den egenägda bilen eller cykeln”, berättar Kenneth Falk, försäljningschef och medgrundare av Ourgreencar. 

Tio byggherrar bygger tillsammans det uppmärksammade kvarteret Sege Park i nordöstra Malmö.
Tio byggherrar bygger tillsammans det uppmärksammade kvarteret Sege Park i nordöstra Malmö.Foto:Kjellander Sjöberg

Kenneth Falk beskriver Sege Park som ett spektakulärt byggprojekt som kommer att ge ringar på vattnet. 

”Det kommer miljödelegater från hela världen för att titta på hur vi jobbat med olika lösningar här. Vi vet också att det är många andra nyexploateringsområden som tittar på oss och utfallet av våra delningstjänster i området”, säger han.

Han säger att omvärldsfaktorer som hög inflation, stigande räntor och allmän osäkerhet har ökat intresset för delningslösningar. 

”Om vi tittar på uthyrningsfrekvens och antalet medlemmar så ser vi att de hårda tiderna främjar och ökar användningen av våra lösningar. Vi har till och med kunder som sålt sin andrabil eller sin enda bil. Genom att gå med i en pool kan man frigöra kapital till annat”, säger Falk.

Att slippa det ansvar det innebär att äga en bil är också en anledning att fler väljer en mer flexibel lösning.

”Vi har användare som är väldigt frekventa och betalar så pass höga belopp att det förmodligen skulle var billigare att äga en egen bil, men som ändå valt att använda den här typen av lösning för enkelhetens skull, för att kunna sluta tänka på saker som hjulskifte, service, tvätt med mera”, säger Falk.

Ourgreencar har funnits sedan 2018 har sedan tidigare ramavtal med flera aktörer såsom Studentbostäder, Riksbyggen, HSB, Lansa Fastigheter och Heimstaden. Bolaget har sin bas i Malmö och har i dag en eller flera bil- och cykelpooler i 28 städer – från Skellefteå i norr till Malmö i söder.  Till skillnad från konkurrenterna – däribland Elbilio och Moveabout – är Ourgreencars fordonspooler märkta med Naturskyddsföreningens miljömärkning ”Bra Miljöval”.

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1090kr
Prenumerera