1515
Annons

Di-panelen: Vi måste ställa krav och stödja

Hållbarhetsfrågor kritiska för fortsatt tillväxt – inte minst för ägarna till bolagen.

I hösten första Hållbara samtal diskuterar fyra investerare hur de kan bidra till framtida framgångar för portföljbolagen.

Industrivärdens vd Helena Stjernholm, Investors vd Johan Forssell, Summa Equitys ordförande Anna Ryott och Northzones vd Pär-Jörgen Pärson diskuterar hållbarhetsfrågor i Di:s rundabordsserie Hållbara samtal.
Industrivärdens vd Helena Stjernholm, Investors vd Johan Forssell, Summa Equitys ordförande Anna Ryott och Northzones vd Pär-Jörgen Pärson diskuterar hållbarhetsfrågor i Di:s rundabordsserie Hållbara samtal.Foto:Emma-Sofia Olsson
Foto:Emma-Sofia Olsson

Sensommarsolen är stekhet när deltagarna i höstens första hållbarhetssamtal samlas, men över stämningen i näringslivet tornar mörka moln upp sig. 

Hårda toner från Donald Trump och USA har spätt på rädslan för ett handelskrig med Kina, börserna i Asien dyker, resten av världens kapitalmarknader är på helspänn. 

Stora börsvärden är samlade vid bordet, framför allt representerade av vd:arna för två av Sveriges tyngsta maktbolag – Johan Forssell från Investor och Helena Stjernholm från Industrivärden, med klassiska industriinnehav i sina portföljer. 

Men även Northzones vd Pär-Jörgen Pärson – vars portfölj omfattar digitala fixstjärnor Spotify, Izettle och Klarna – samt Anna Ryott, ordförande för Summa Equity som är profilerat inom hållbara investeringar.  

Diskussionen, som leds av Lotta Edling, publicistisk utvecklingsdirektör på Bonnier News, rivstartar med klimatfrågorna. Sommaren har kantats av nya larmrapporter om jordens uppvärmning och än en gång konstateras vilket ansvar – och vilka möjligheter – just näringslivet har. 

Helena Stjernholm: ”Näringslivet har en unik position här. Företag rör sig över flera marknader och är i vissa fall globala. Det gör att företagens möjligheter att bidra till FN:s hållbarhetsmål är stora. Lägger man till att företag ständigt måste jobba med innovation och med att anpassa sig till omvärlden för att vara konkurrenskraftiga, så blir vi en enorm kraft. Goda idéer sprids normalt mycket snabbare i ett företag än från ett land till ett annat.”

Lotta Edling: Hållbarhet är ett stort, brett och komplext ämne. Vilken är den enskilt viktigaste frågan i hållbarhetsdiskussionen för just era bolag?

Helena Stjernholm: ”Det finns inte en enskild fråga och vi tror inte att man kan använda ett standardrecept för alla bolag. Det viktiga är att man förstår respektive företag och vad som är materiellt för dem – det innebär helt andra frågeställningar för Volvo än för Handelsbanken. Det är det man måste fokusera på.”

”Det viktigaste för oss är att vara en kravställande men också stödjande ägare som kan bidra till att utveckla bolagen långsiktigt. Hållbarhet är jätteviktigt ur flera aspekter och det kommer tryck på alla fronter; från myndigheter, kunder och medarbetare.”

”För oss, som är en långsiktig kapitalförvaltare och har stora ägarpositioner i ett fåtal bolag – totalt åtta innehav, varav flera är nästan 100 år gamla – är det viktigaste att bolagen är flexibla och innovationsorienterade för att vara framgångsrika på lång sikt. Det gäller både ur riskperspektivet och ur möjlighetsperspektivet, för annars kommer de här företagen inte att kunna vara hållbart konkurrenskraftiga över tid.”

Helena Stjernholm, vd Industrivärden
Helena Stjernholm, vd IndustrivärdenFoto:Emma-Sofia Olsson

Investor har betydligt fler innehav än Industrivärden och kan även göra avtryck som ägare genom Patricia Industries och EQT. Vad är viktigast för er inom hållbarhet?

Johan Forssell: ”Näringslivet är en stark kraft för att genom innovation och nya lösningar bidra till de globala hållbarhetsmålen. Vi och våra bolag jobbar hårt med hållbarhet och många bolag ligger i framkant inom sina respektive branscher. På Investor är det ett av våra tre prioriterade områden, tillsammans med anpassning till den snabba teknologiska förändringen och talent management.”

”För att nå stora förbättringar är det avgörande att hållbarhet är en integrerad del av affären i bolagen för att kunna utnyttja affärsmöjligheter. Det kan inom klimatområdet till exempel handla om att ta fram klimatsmarta och energieffektiva lösningar. Lyckas våra bolag med det tar de marknadsandelar, kunderna kommer kunna minska kostnader och vi får en tydlig påverkan på den nödvändiga klimatomställningen. En riktig win-win.”

”Mångfald och inkludering är en annan viktig fråga. För oss handlar det både om mångfald sett till olika bakgrund och erfarenhet men också olika tankesätt. Ska vi lyckas på lång sikt, och då menar jag lyckas nå våra avkastningskrav, handlar det om att våra bolag kan attrahera rätt människor. Hela vår affärsmodell bygger på att ha rätt människor på rätt plats. Ytterst handlar det om konkurrenskraft.”

Hur gör ni för att få hållbarhetsarbete att verkligen sippra ned och bli konkret i företagsledningarna?

Johan Forssell: ”Man måste ha en strukturerad process och att våga prioritera. Det går inte lösa alla frågor på en gång. Det viktiga är att för varje enskilt bolag se vad man kan påverka mest, det vill säga skapa mest värde, och därmed lägga mest krut där. Investor har generella hållbarhetsriktlinjer och hållbarhet finns även med i våra värdeskapande planer för bolagen.

”Dessa skiljer sig åt från bolag till bolag. Exempelvis finns det förstås skillnader mellan SEB:s och Ericssons prioriteringar. I vår ägarmodell är det styrelserepresentanterna som driver de här frågorna i styrelsen. Från Investors sida har vi också skapat ett hållbarhetsnätverk med representanter från alla våra bolag. De träffas kontinuerligt och delar med sig av lärdomar, diskuterar viktiga frågor och utmanar varandra för att ta de här frågorna vidare. Vi försöker också bistå våra mindre helägda bolag, som inte har samma resurser som bolag, som ABB och Atlas Copco.”

Helena Stjernholm: ”Min uppfattning, om vi tar de stora globala bolagen, är att de är väldigt engagerade i de här frågorna. Det är inte så att vi måste sitta från ägarhåll och trycka på, utan det finns en enorm vilja och kraft i bolagen. Vi som ägare ska ställa krav och prioritera, men det bästa trycket är när en säljare inte kan sälja produkten för att kunden vill ha något mer hållbart.”'

Johan Forssell på Investor
Johan Forssell på InvestorFoto:Emma-Sofia Olsson

På Northzone går ni in i betydligt tidigare skeden, ibland när det bara är 10–15 personer i företagen, och blir kvar som ägare i åtta till tio år. Hur tänker ni kring hållbarhet?

Pär-Jörgen Pärson: ”Det vi har märkt under de 24 år som vi har funnits är att hållbarhet har gått från att vara en restriktion till att bli en affärsmöjlighet och konkurrensfördel. Man ser ofta hur bolag som kommer in på marknaden i dag har hållbarhetstänk som en differentiering av sin idé. Och differentiering är helt avgörande för små bolag som ska upp och tampas med stora bolag som Investor och Industrivärden äger.”

”Har man vare sig kundstock eller stora balansräkningar, utan måste gå in och ta marknaden på en annan premiss än de ledande aktörerna har, då är allt från hållbar konsumtion och hållbara leveranskedjor sådant som skapar förutsättningarna för att dramatiskt minska kostnaderna så att man kan leverera ett konkurrenskraftigt erbjudande som både är mycket mer i tiden och kan ge en liten, ganska obetydlig aktör, den uppmärksamhet som krävs för att få chansen att leverera.” 

Ni har varit tidig investerare i nyare, digitala bolag som Spotify och Izettle. Vad skiljer deras hållbarhetsfrågor från Sandviks och traditionell industris?

Pär-Jörgen Pärson: ”Jag tror att hållbarhetsfrågorna om talang, talangförsörjning, mångfald och könsbalans är viktigare för dem, där har de också varit vägvisare för många andra företag. Att erbjuda en arbetsmiljö som känns rätt i hjärtat är väsentligt för att framgångsrikt att attrahera och behålla duktiga medarbetare. Och det jobbar de extremt mycket med, mycket mer än man skulle förvänta sig av sådana bolag. En av deras drivkrafter har varit att det inte räcker att deras företag ska tjäna pengar, de har velat skapa en annan typ av företag också.” 

Summa Equity är en investerare som är helt nischad på hållbara investeringar. Hur framtidssäkrar du dina portföljer? 

Anna Ryott: ”Framtidssäkra är ett populärt uttryck just nu, men ganska svårt. Det finns egentligen inga bolag som kan vara helt framtidssäkra. Men man kan granska sina bolag, göra scenarier och ställa de kritiska frågorna; exempelvis om våra bolag ska klara 1,5-gradersmålet och om vi ska säkra bra arbetsvillkor i hela vår verksamhet inklusive leverantörsledet, kommer vi då att lyckas ha en fortsatt hög avkastning? Vad kan vi göra för att driva hållbarhetsfrågan ännu mer utifrån ett innovations- och affärsutvecklingsperspektiv? Det är fantastiskt att det i dag finns fonder som faktiskt helt och hållet har fokuserat på att investera i företag som löser globala utmaningar och bidrar positivt till FN:s globala mål.” 

”Men med det sagt behövs hela ekosystemet. Vi behöver en total omställning och jag tror att de här hållbarhetssamtalen, där vi pratar med olika branscher om FN:s globala mål, är ett tecken på att det äntligen har blivit en styrelse- och ägarfråga. För det är affärskritiskt. Dels med kraven från kunderna som Helena pekade på, dels för att rekrytera framtidstalanger. Inte heller en av många ägarfrågor utan, som du säger Johan, en av era tre strategiska frågeställningar. Det innebär ju att det här är någonting som handlar om bolagens DNA och framtida överlevnad.”

Men trots att vi, framför allt i Sverige, har professionella ägare, medvetna styrelser och snabba företagsledningar går det ändå alldeles för långsamt om vi ska hinna nå FN:s globala mål till 2030. Vad kan man göra för att snabba upp processen?

Anna Ryott: ”Just det här! De otroliga affärsmöjligheter som finns inom ramarna för att uppfylla de globala målen, de kommer göra att det går snabbare. Finansbranschen, ägare och investerare kan ha en avgörande roll för att accelerera en snabb förändring.”

”Vi är snart där att om du sitter med en portfölj eller ett bolag som bidrar negativt i världen, då kommer det att vara otroligt svårt att få kapital. När Summa investerar måste vi tänka minst tio år framåt för att säkra att vi ska kunna sälja våra bolag med en bra avkastning och vi tror att förutsättningarna är betydligt bättre för bolag som är i linje med FN:s globala mål, Parisagendan och har hållbara affärsmodeller. Det är den omställningen som kommer när man börjar ställa de affärskritiska frågorna.”

Pär-Jörgen Pärson: ”En sak som kommer att bli otroligt viktig är att vi inte tappar tempo när det kommer en lågkonjunktur. Jag hoppas att vi lärt oss en läxa sedan 2007–2008 när finanskrisen slog till och hela cleantech-branschen i Europa slogs ut. Det var en större utradering av värden än dotcom-bubblan. Och tyvärr försvann väldigt mycket kapacitet och kompetens som i stället plockades upp av Kina och delvis också av USA. Här tappade Europa en pionjärverksamhet som vi gärna hade haft kvar nu. 

”Många ser nu att den konjunkturresa vi haft de senaste tio åren kommer att ta en ände med förskräckelse, och då hoppas man vi lärt oss läxan och är uthålliga i de framtidsverksamheter vi nu har.” 

Det här är en aspekt som känns väldigt aktuell en dag som denna, då vi har fått tunga negativa konjunktursignaler. Vad händer med företagens hållbarhetsambitioner om vi går in i avmattning? 

Pär-Jörgen Pärson: ”Jag tror, tyvärr, att det är då de verkliga värderingarna kommer att visa sig. Och jag tror att det är ganska mycket som dessvärre kommer att visa sig vara tomma ord. Men om man är uthållig i hållbarhetsfrågan kommer man naturligtvis tillbaka som vinnare i alla avseenden.” 

Helena Stjernholm: ”Jag håller med, men när man väl sitter där och känner trycket som uppstår när vinsten krymper, tillväxten avtar och kvartalet blev dåligt, då vill det till att man har allt i ordning. Har man inte gjort hemläxan när man tvingas prioritera kommer man inte hinna göra den då.”

”Den som arbetar med hållbarhet på ett genomtänkt sätt och väl integrerat i sin verksamhet, kan göra det under alla marknadsförutsättningar. Ytterst är det en fråga om överlevnad.”

Anna Ryott: ”Jag tror inte att det här är en fråga som faller bort från agendan. För oss alla här, oavsett vilka styrelser vi sitter i, är det helt avgörande att hållbarhet också innebär hållbara affärer och hållbara vinster. Och det enda sättet att växa och fortsätta att leverera resultat är genom att faktiskt ha en god avkastning och en god vinst. Och där ser vi ju att bolag med höga ESG-standarder (miljö, socialt och ägarstyrning) också har en högre värdering och ofta har en högre tillväxt.”

Johan Forssell: ”Precis som Helena tar upp är det oerhört viktigt att identifiera vilka satsningar man ska köra på, även när det blir tuffare tider. För oss som långsiktig ägare är det en central fråga. Vårt syfte på Investor är att skapa värde för människor och samhälle i stort genom att bygga starka hållbara företag. Det är enkelt att skära ned på forskning och utveckling och på så sätt få upp vinsten kortsiktigt, men då kanske man inte har något bolag om 10–20 år. Hela vårt fokus ligger på att bygga långsiktigt högre och hållbara vinster.”

”Apropå att snabba upp utvecklingen tror jag verkligen på mer samarbete. Vi har så många starka bolag i Sverige och vi är ett litet land – det är lätt att samarbeta. Redan nu sker många industrisamarbeten, till exempel Circular Initiative för att skapa cirkulära materialflöden. Ett annat exempel är hur olika industribolag har gått samman för att genom digitalisering och elektrifiering skapa mer hållbar gruvdrift.”

Anna Ryott, Summa Equity
Anna Ryott, Summa EquityFoto:Emma-Sofia Olsson

Samarbete som ett strategiskt sätt att snabba upp innovationen? 

Johan Forssell: ”Ja. Teknikutvecklingen går otroligt mycket snabbare i dag. Därför behöver man i många fall samarbeta för att hitta konkurrenskraftiga lösningar i rätt tid.”

Anna Ryott: ”Jag använder ofta uttrycket ’partnerskap är det nya ledarskapet’. Vi på Summa har gått in i ett partnerskap med FN:s utvecklingsprogram UNDP, där jag även representerar riskkapitalbolagen EQT och LGT, och det som är unikt med detta initiativ är att vi tillsammans tittar på ett ramverk och ett antal principer som ska kunna användas för att accelerera de globala målen men som också ska vara affärsmässiga och praktiskt användbara.”

”Uppmaningen här är: kom med inspel, testa och börja jobba med ramverket i era bolag så att vi säkerställer att det här blir relevant och effektivt. Det är ett bra exempel på hur näringslivet och FN kan lösa utmaningar tillsammans.”

Det läggs stora resurser på hållbarhetsarbete i börsbolagen i dag. Känner ni hos Investor och Industrivärden att det lönar sig på aktiemarknaden och i analytikerkåren?

Johan Forssell: ”Det är inte så vi tänker. Vi är en långsiktig ägare med målsättningen att bolagen ska vara bäst i klassen. Vi är övertygade om att bolag som har integrerat hållbarhet som en del av affären skapar långsiktigt värde. Det är därför vi driver detta. Hur snabbt det sedan återspeglas i aktiekursen beror på så många externa faktorer. Man måste också akta sig för att ha en kommunikation som är mer positiv än vad affären egentligen levererar på.”

Helena Stjernholm: ”Instämmer. Det handlar om att veta vad man vill, vart man tror att man är på väg och att sätta rätt prioriteringar. I dag, när transparens och tydlighet är så viktigt, kan du få en jättebakslag om du haussar upp något, men inte lever som du lär. Eller om dina anställda inte känner att det är någonting som tas på allvar inom företaget utan är någonting som man har skapat på huvudkontoret och som saknar verklighetsförankring.”

Johan Forssell: ”Ska man bli framgångsrik på lång sikt måste man agera kraftfullt även på kort sikt. Och lika viktigt som det är att satsa på forskning och hållbarhetsfrågor, lika viktigt är det att kunna arbeta stenhårt med effektivitetsförbättringar varje dag. Vi får allt tuffare konkurrens från många nya länder och bolagen måste vara kostnadseffektiva och samtidigt göra satsningar för framtiden. Det finns inget motsatsförhållande mellan de två.”

Pär-Jörgen Pärson: ”Vi har en lite svår kommunikativ utmaning just nu i ett av våra bolag, elscooterbolaget Tier. Som det ser ut i Stockholm i dag är scootrarna en digital och batterimässig nedskräpning. Vi vet faktiskt inte om de är en miljömässig vinst eller förlust än så länge. Hypotesen är att det över tiden blir en miljömässig vinst, som när Tier nyligen blev utvalt som partner till kollektivtrafiken i Oslo och del av ett transportsystem. Om det händer med scootrarna världen över är det en miljöförbättring, om det inte händer är det miljöförstöring.” 

Anna Ryott: ”Att våga vara så öppen som du är nu, Pär-Jörgen, det är kärnan till utvecklingen. Jag tror att ganska få företagsledare i dag vågar vara så pass resonerande och transparenta. Vilket är förståeligt, det kan nästan bli övermäktigt alla olika ESG-ramverk, FN:s 17 globala mål och 169 underindikationer och mitt i det faktiskt driva en affär. Men det är viktigt.”

Pär-Jörgen Pärson, Northzone
Pär-Jörgen Pärson, NorthzoneFoto:Emma-Sofia Olsson

 

Avslutningsvis en framtidsspaning: Fordonsindustrin är den bransch som hittills haft tuffast krav sig att förändras. Vilken bransch är näst på tur att hamna under press?  

Anna Ryott: ”Detaljhandel och mode. Textilindustrin står för 8–10 procent av världens koldioxidutsläpp och det sker enormt mycket innovation inom hela modebranschen nu. Lyckas man ställa om den finns det en superkraft som kommer att kunna användas i alla andra industrier också.”

”Jag tror att förändring måste drivas med innovation, kreativitet och genom att presentera hållbara alternativ i stället för mer förbud, skuld och skam.”

Pär-Jörgen Pärson: ”Mat. Vår matproduktion har fastnat i storskalighet och beroendet av långa transporter. Här är koldioxidavtrycket för att göra ett mål mat i dag mycket större än vad det var för 30 år sedan, vilket inte är hållbart. Här är hoppet all entreprenöriell verksamhet som vi ser, tänk bara på bolag som Impossible Foods och Beyond Meat.”

Johan Forsell: ”Jag vänder på det. Omställningen innebär en rad möjligheter för många branscher. Jag vill till exempel lyfta fram företagens uppsida i att driva på för nya mer energieffektiva, uppkopplade och effektiva lösningar tack vare de teknologiska framsteg som vi gör. Inom detta finns det stor potential i bolag som Ericsson, Epiroc, Atlas Copco och ABB.”

Helena Stjernholm: ”Jag skulle nog säga att de flesta branscher är under förändring. Energisektorn och textilframställning är exempel på områden som kommer att ha ett stort förändringstryck.”

 


Innehåll från AdvenicaAnnons

IT-säkerhetsexpert om den ökande hotbilden: ”För bättre skydd är det hårdvara som ska till”

Marie Bengtsson, vd på Advenica
Marie Bengtsson, vd på AdvenicaFoto:Lina Arvidsson

När allt fler delar av samhället digitaliseras skapas sårbarheter som kan utnyttjas av cyberkriminella.

Mjukvarubaserade lösningar som antivirusskydd, VPN-tunnlar och multifaktorautenticering är ibland inte tillräckligt.

– Vill man ha ännu högre skydd är det ofta hårdvara som ska till, säger Marie Bengtsson, vd på Advenica, som har ett brett erbjudande av högteknologiska cybersäkerhetslösningar.

Samhället är blir allt mer beroende av teknik. Företag och myndigheter sparar och lagrar data i servrar och i moln och sänder den också över nätverk till andra enheter. Fler och fler system är sammankopplade, och antalet ökar ju mer digitaliseringen fortsätter.

Det gör att antalet attackmöjligheter för cyberkriminella också blir fler. Ransomware, Phishing och Supply Chain Attacks är några välkända tekniker som har skapat enorma skador i många organisationer, även samhällskritiska.

– Verksamheter som man tidigare skyddade med lås, larm och staket har man i dag integrerat med kontorets interna nät, som i sin tur är kopplat till internet. Här flödar informationen men det är lätt att sammankopplingen skapar sårbarheter som måste hanteras, säger Marie Bengtsson.

Advenica erbjuder avancerade säkerhetslösningar

Advenica har sin bakgrund som en leverantör till den svenska försvarsmakten men erbjuder i dag sina högteknologiska cybersäkerhetslösningar även till privata och offentliga organisationer.

Här finns bland annat hårdvarulösningar som datadioder som gör att data bara kan flöda i en riktning.

– En svag länk är uppdateringar då skadlig information kan komma in, som sedan tar med sig information ut. Med en datadiod säkerställer man att trafiken blir enkelriktad. I en mer avancerad variant av datadioden kan vi också säkerställa exakt vilken typ av data som kan släppas in, så kallade datadiod med proxy. Då blir lösningen ännu säkrare, förklarar hon.

Andra avancerade säkerhetssystem som Advenica kan erbjuda är hårdvarubaserade kryptolösningar. De gör det möjligt att skicka och ta emot data över opålitliga nätverk samtidigt som avancerade illasinnade aktörer, exempelvis statsfinansierade, förhindras från att kunna läsa eller förändra data.

– Vi har bland annat byggt en VPN-kryptolösning som är klassad som kvalificerat hemlig och som bara får säljas till den svenska försvarsmakten. Men vi har även kryptolösningar som andra får köpa, säger hon.

Advenica har varit före sin tid

På Advenica uppfattar man att många organisationer har vaknat upp sent när det gäller att bygga ett starkt IT-säkerhetsskydd.

– Vi har varit väldigt mycket före vår tid. När vi försökte sälja IT-säkerhetslösningar som krypto och säkra VPN-kopplingar för den civila marknaden i samband med att vi börsintroducerades 2014 såg man inget behov. Man förstod inte varför man skulle behöva ha så mycket säkerhet. De senaste åren är det ingen som ifrågasätter vår nivå på säkerheten, utan snarare tvärt om. Nu handlar det om att hitta lösningar som går ut på att bygga säkerhetslösningar utan att tappa för mycket prestanda och effektivitet, säger Marie Bengtsson och avslutar:

– Men det kan vi på Advenica ordna. Vi har lösningarna som behövs för att säkra den mest kritiska informationen. 

Om Advenica

Advenica tillhandahåller expertis, hög assurans och cybersäkerhetslösningar i världsklass för kritisk data-in-motion upp till Top Secret-klassning. Med oss stärker länder, myndigheter och företag informationssäkerheten och digitaliserar ansvarsfullt. Bolaget grundades 1993 och har EU-godkännande på högsta säkerhetsnivå. Våra unika produkter designas, utvecklas och tillverkas i Sverige. Advenica har kontor i Malmö, Stockholm, Helsingfors och Wien.

Läs mer på: www.advenica.com/ 

 

Mer från Advenica

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Advenica och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Dagens industri som e-tidning redan kvällen innan

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?