1515
Annons

Di ökar trycket på storbolagen med nya siffror

Sedan ett år tillbaka kartlägger Di de svenska börsbolagens klimatutsläpp. Nu växlar vi upp Di:s klimatindex med nya bolag och kan konstatera att nästan vartannat företag redovisar sina egna utsläpp.  

Foto:Most Photos/Hanna Wemmenhag

När Dagens industri i fjol lanserade ett nytt Hållbarhetsindex var tidningen först i världen att på börsplats publicera siffror över bolagens utsläpp av växthusgaser. 

Nu är det dags för nästa steg. Med hjälp av MSCI, en global leverantör av finansiella tjänster och analysverktyg, ökar vi antalet bolag i indexet från 124 till 209 stycken. Det innebär att så gott som samtliga stora och mellanstora företag noterade på Stockholmsbörsen finns med i tabellerna. 

Övergripande syfte är att fler bolag ska bli medvetna om sina egna utsläpp och rapportera dessa på ett transparent sätt. 

Indexet innehåller utsläppssiffror i tre så kallade scope. Scope 1 utgör utsläppen från den egna verksamheten, scope 2 är utsläppen från inköpt el och värme, och scope 3 är de utsläpp som sker hos ett bolags leverantörer och kunder. Endast de siffror som bolagen själva har offentliggjort inkluderas i index.

Resultatet visar på en positiv utveckling. 

Av 209 bolag rapporterar i dag 90 stycken sina utsläpp i scope 1 och lika många i scope 2. Jämfört med i fjol är det en ökning från 36 procent till 43 procent. Detta trots att indexet alltså listar fler bolag den här gången.

Även om siffrorna ännu ligger relativt lågt – målet är att rapporteringen ska upp till 100 procent – så är det svenska resultatet vid en första anblick gott då siffrorna ställs mot omvärlden. Av samtliga 10 000 bolag som MSCI täcker rapporterar endast 25 procent i scope 1 och 2. Men bilden bör nyanseras eftersom det i Di:s index ingår många större bolag. Och då MSCI granskar 1 600 av de största bolagen världen över rör det sig om hela två tredjedelar som rapporterar i de båda scopen.

”Siffrorna varierar väldigt mycket beroende på vilket urval av bolag man tittar på. I vissa länder är redovisning obligatorisk, där är rapporteringen närmare 100 procent. Det går inte att säga att svenska bolag sticker ut i positiv riktning bara för att de ligger över snittet”, säger Marion de Marcillac, chef för MSCI:s avdelning för klimatanalys.

Svårast för bolagen att rapportera är scope 3, där utsläppen ligger upp- och nedströms i värdekedjan och delas in i 15 olika kategorier. Av de svenska bolagen är det bara 64 av 210 som rapporterar scope 3, motsvarande 31 procent, att jämföra med MSCI:s samtliga bolag globalt där snittsiffran ligger på 18 procent.

Det är fortfarande en majoritet bolag som inte redovisar sina utsläpp. Är det för dyrt, för svårt, är de inte bara intresserade?
”Det kan vara allt det du nämner. Generellt sett ser vi att bolag med hög koldioxidintensitet är bättre på att rapportera, liksom de bolag som har press på sig, antingen av regleringar eller investerare”, säger Marion de Marcillac.

En kvalitativ rapportering av utsläpp kräver resurser från varje bolag. Men att inte ta kontroll över och redovisa sin egen klimatpåverkan kan komma att slå tillbaka mot verksamheten. Mycket talar för att en ökning av antalet regleringar kommer att driva utvecklingen framåt i snabb takt under kommande år. 

Marion de Marcillac tror att rapporteringen i scope 1 och 2 kommer att vara närapå hundraprocentig redan om en handfull år. År 2030 hoppas hon att världens alla bolag också redovisar utsläppen i scope 3.

”Det är en gissning. Men jag är ganska optimistisk”, säger hon. 

Förhoppningen är att Di:s klimatindex ska skynda på en sådan utveckling. 

”Genom partnerskapet med Dagens industri hoppas vi på MSCI nå en ökad medvetenhet i Sverige för de här frågorna. Det gäller både för bolag och investerare. Nu uppmuntrar vi bolagen att vara ännu mer transparenta, så att vi inom några år kan se signifikanta skillnader i siffrorna”, säger Marion de Marcillac.

Nyfiken på bolagens rapportering? Här hittar du Di:s klimatindex.  

Här hittar du en metodik, över hur vi gått tillväga i arbetet med klimatindex.

 

 


Innehåll från Schneider ElectricAnnons

Hållbar fastighetsautomation med människan i fokus

Allt fler fastighetsägare har idag ett stort fokus på hållbarhet. Med Schneider Electrics system för fastighetsautomation kan de enkelt övervaka och styra sina byggnader och snabbare uppnå hållbarhetsmålen.

Fastigheter står idag för omkring 30 procent av världens energianvändning och för nästan 40 procent av de årliga koldioxidutsläppen. För att uppnå målen i Parisavtalet och begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader, måste 3 procent av byggnadsbeståndet i Europa renoveras varje år. Idag ligger renoveringstakten på endast 1-1,5 procent årligen och det största hindret för att investera i hållbara byggnader är finansiering. Lösningen för att säkerställa mer träffsäkra investeringar är att använda sig av digital teknik.

- En av våra lösningar för fastighetsautomation är digital tvilling, en spegling av en verklig fastighet, med vilken man kan skapa datadrivna insikter för att optimera energianvändningen i sina fastigheter. Man får här data i realtid, kan simulera energiflöden och modellera förändringar innan de tillämpas live i anläggningen. Den digitala tvillingen skapar mervärde för fastighetsägaren, som kan ta rätt beslut för att optimera driften, säger Tomas Bäckstadi, Service and Business Development Director , Schneider Electric.

En öppen plattform för byggnadens olika system

80 procent av 2050 års byggnader uppskattas redan idag vara byggda, vilket innebär att både det befintliga fastighetsbeståndet såväl som kommande byggnader behöver kunna hanteras för att uppnå hållbarhetsmålen. 

Med Schneider Electrics fastighetsautomationssystem EcoStruxure™ Building Operation (EBO) möjliggörs enkel och flexibel styrning och övervakning av fastighetens olika system i en plattform. Med systemet skapas förutsättningarna för att samla, strukturera, analysera och agera på byggnadens data. För att möjliggöra dagens och framtidens allt mer uppkopplade byggnader har systemet inbyggt stöd för effektiv hantering och lagring av stora mängder data.

- Vi ser att fyra grundpelare driver utvecklingen av dagens och framtidens byggnader och därmed våra lösningar för fastighetsautomation– de behöver vara drift-och energieffektiva, motståndskraftiga, hållbara och utformade med människan i fokus. I och med att vi tillbringar uppåt 90 procent av våra liv inomhus blir det tydligt att de byggnader som vi vistas i har en stor påverkan på vårt välmående och hälsa. Luftkvalité, temperatur och belysning är exempel på parametrar som är viktiga att ha i åtanke. Med EcoStruxure™ Building Operation kan fastighetens olika system integreras sömlöst i en framtidssäkrad och flexibel plattform och bidra till att möjliggöra en mer produktiv och hälsosam inomhusmiljö för byggnadens nyttjare, säger Linnea Lunnbäck, Offer Manager, Schneider Electric. 

”Med en digital tvilling kan man skapa datadrivna insikter för att minska sin miljöpåverkan”

Läs mer om framtidens fastigheter

Mer från Schneider Electric

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Schneider Electric och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Dagens industri som e-tidning redan kvällen innan

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?