Annons
Denna text publiceras i samarbete med Aktuell Hållbarhet. Aktuell Hållbarhet

Det står på spel vid toppmötet om biologisk mångfald

Fyra övergripande frågor står på spel när världens länder ska enas om ett Parisavtal för biologisk mångfald på Cop 15 som inleds nästa vecka. Samtidigt känns svårigheterna att enas igen från klimatförhandlingarna.

Nästa vecka inleds slutligen toppmötet Cop 15 om biologisk mångfald, som skjutits upp fem gånger och flyttats från kinesiska Kunming till Montreal i Kanada. Det övergripande målet med mötet är att enas om ett nytt ramverk för biologisk mångfald, ofta liknat vid ett Parisavtal för den biologiska mångfalden. Förslaget till ett nytt ramverk innehåller fyra övergripande mål om bevarande av biologisk mångfald – bland annat avsättande av stora land- och havsområden, hållbart nyttjande av naturresurser och ekosystemtjänster, rättvis fördelning av nyttorna från användandet av genetiska resurser, samt finansiering och genomförande. 

Den pågående artförlusten och risken för ett sjätte massutdöende har satt strålkastarljuset på frågan om biologisk mångfald. Samtidigt har världens länder svårt att enas i överenskommelser och motsättningarna liknar de som länge präglat klimatförhandlingarna, enligt Aysegül Sirakaya, forskare på Juridiska fakulteten i Lund och specialist på Nagoyaprotokollet, det internationella föredrag som behandlar tillgång till genetiska resurser.

”När det gäller Nagoyaprotokollet är bakgrunden att globala syd inte ville att globala nord, som hade teknik och pengar, skulle hämta genetiska resurser från syd och tjäna på dem utan att ge något tillbaka. Så frågan om rättvis fördelning av nyttor är inte ny, men något måste göras åt obalansen mellan dem som tillhandahåller de genetiska resurserna och dem som stärker sin vetenskap och sin ekonomi med hjälp dem. Det saknas fortfarande förtroende mellan nord och syd”, säger hon i en kommentar och menar att det gör det svårt att komma vidare.

Även Henrik Smith, professor i zooekologi vid Lunds universitet och ledamot i Naturvårdsverkets vetenskapliga råd för biologisk mångfald och ekosystemtjänster, ser en konflikt mellan industrialiserade länder och utvecklingsländer.

”Vill man bryta den negativa trenden för biologisk mångfald krävs ambitiösa bevarandemål, men också överenskommelser som innebär att villkoren för att uppnå målen är och upplevs som rättvisa. Vi i industrialiserade länder som redan har förött mycket av vår natur kan knappast vänta oss att fattigare länder skall acceptera starkt ökat naturskydd utan rimlig ekonomisk kompensation”, säger han i en kommentar.

Innehåll från SileonAnnons

Banker behöver växla upp tempot när BNPL-marknaden växer

I takt med konsumenternas ökande efterfrågan på flexibla betaltjänster växer marknaden för Buy Now Pay Later (BNPL) snabbt runt om i världen. Samtidigt är det många banker som halkar efter i utvecklingen och riskerar att tappa marknadsandelar om de inte agerar fort.

– Vi ser att bolag som kan erbjuda BNPL-tjänster växer och tar marknadsandelar från retailbankernas kaka där konsumentkredit är en viktig del av verksamheten. Det här gör att alla internationella banker, inklusive de svenska, nu måste börja agera på konsumenternas förändrade köpbeteenden och efterfrågan, och också börja erbjuda BNPL-tjänster, menar David Larsson, vd på Sileon.  

Det pågår ett tydligt skifte på betal- och kreditmarknaden där de yngre generationerna styr efterfrågan på den digitala och flexibla upplevelsen som BNPL-lösningar tillför. Enligt en rapport från Insider Intelligence i februari 2022 väntas marknaden för BNPL-tjänster nå ett transaktionsvärde på 680 miljarder dollar globalt redan år 2025*. Det innebär en fördubbling av den marknadsstorlek man prognostiserade för några år sedan. För att hänga med i trenden bör man dock agera snabbt, något som kan vara utmanande för banker.

– Svårigheterna för bankerna är att möta den här utvecklingen själva, då många av dem sitter fast i gammal, komplex infrastruktur. Det gör att det krävs stora resurser och tunga IT-investeringar för bankerna om de själva internt ska bygga upp en BNPL-plattform, säger David Larsson. 

Kort ”time to market”

Svenska Sileon, som verkar på den internationella marknaden, erbjuder sina kunder en flexibel och innovativ BNPL-plattform. Genom plattformen kan banker få tillgång till en fullt skalbar BNPL-funktionalitet i egen regi. 

– En BNPL-tjänst måste vara flexibel och det måste gå snabbt att få ut erbjudandet till marknaden. Med vår modulära SaaS-lösning kan bankerna lansera sitt BNPL-erbjudande på endast några veckor. Vår tjänst är enkel att använda, fullt skalbar och går att anpassa med olika erbjudanden till olika kundgrupper på olika marknader och i olika länder, förklarar David Larsson. 

Till skillnad från att bygga en BNPL-plattform internt, blir det oftast betydligt snabbare, enklare och billigare för banker att använda Sileons SaaS-lösning. Då BNPL-tjänsten är fullständigt modulär kan Sileons kunder välja om de vill använda delar av den för att utöka sitt eget betalerbjudande eller satsa på en helhetslösning.

– Vi är ganska ensamma om det här erbjudandet på marknaden. Väljer man Sileon får man även en framtidssäkring på köpet, då vi ligger i framkant och ständigt utvecklar tjänsten för att hela tiden möta konsumenternas ständigt föränderliga behov. Våra kunder kan känna sig trygga i att det är det här vi kan och som vi alla verkligen brinner för, avslutar David Larsson.  

Om Sileon

Sileon är ett globalt fintech-bolag som erbjuder en innovativ SaaS-baserad Buy Now Pay Later (BNPL) funktionalitet till banker, långivare och fintechs. Med Sileons modulära SaaS-lösning får kunder snabbt tillgång till en skalbar, kostnadseffektiv och API-baserad BNPL plattform – i egen regi.

Läs mer här 

*Statistik från Insider Intelligence, publicerad 3 februari 2022

 

Mer från Sileon

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Sileon och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1090kr
Prenumerera