Annons

De slog ihop 18 kontor till två – återanvände all inredning

Återbruk har blivit ett hett ämne i fastighetsbranschen. Men för att konceptet ska bli framgångsrikt krävs nit och tålamod – och ren tur. Det märktes inte minst när Colliers hjälpte pr-koncernen H&H Group att slå ihop 18 kontor till två.

Martin Petersson, vd och koncernchef H&H Group och Ulrica O Magnusson på Colliers.
Martin Petersson, vd och koncernchef H&H Group och Ulrica O Magnusson på Colliers.Foto:Mattias de Frumerie

Högst upp i Skandia Fastigheters byggnad på Sveavägen i Stockholm huserar sedan många år tillbaka pr-jätten H&H Group, en koncern som efter en rad uppköp består av 18 mindre dotterbolag.

I samband med att bolaget bestämde att man skulle slå ihop alla byråernas kontor kopplade man in arbetsplatsrådgivaren Ulrica O Magnusson på Colliers. Hennes uppdrag: skapa nya arbetsplatser för dessa 18 byråer och 500 medarbetare fördelade på två fysiska kontor – lokaliserade i bolagets lokaler på Sveavägen och Gävlegatan. Dessa befintliga lokaler var fungerande men slitna och stöttade inte verksamheten tillräckligt bra.

Kontoret på Sveavägen består av två våningar varav den övre fungerar som ett externt våningsplan med mycket mötesfaciliteter medan den undre är ett internt kontorsplan.

I den första korridoren vi kommer in i, med mötesrum uppradade längs ena sidan, är både trä- och glasväggar återbrukade, det vill säga bevarade. 

”De här glaspartierna, samtliga demonterbara, har man lyckats återbruka till 98 procent”, berättar Ulrica O Magnusson.

Med sådana siffror kan man förledas att tro att återbruksarbetet har varit en enda framgångssaga. Men vägen dit var ofta krångligare än om man beslutat sig för att riva ut och installera nytt.

”Byggaren berättade för mig att i vanliga fall går man ner till lastkajen och hämtar de nybeställda glaspartierna, lyfter upp dem och monterar dem. I det här projektet har vi jagat, mätt, kollat, gått ned i källaren och upp igen”, säger Ulrica O Magnusson.

Faktum är att ren tur inte varit en obetydlig ingrediens i sammanhanget. Av en händelse lyckades H&H Group i samband med omgörningen sälja av 60 skrivbord till ett företag i Huddinge vars kontorsprojekt Colliers jobbade med parallellt.

När Sveavägen-kontoret nyinvigdes i maj 2022, var det med 70 procents återbrukad inredning.
När Sveavägen-kontoret nyinvigdes i maj 2022, var det med 70 procents återbrukad inredning.Foto:Mattias de Frumerie

”Att du ska få en matchning där ett bolag vill bli av med saker och ett annat bolag vill ha samma saker inom en tidsram på två veckor – det är en matchning som är jättesvår, det är drömmen. Tajmningen är a och o här”, säger Ulrica O Magnusson.

Enligt henne ligger huvudanledningen till att just H&H Groups kontor på Sveavägen lämpar sig så bra för återbruk 15 år tillbaka i tiden. Inför den totalrenovering av lokalerna som väntade då, vilken även innefattade en tillbyggnad av ett extra våningsplan, fattade Skandia Fastigheter och H&H ett avgörande beslut: man valde att satsa rakt igenom på hållbarhet kopplat till både material och design.

Det beslutet gjorde i sin tur att när det var dags för nästa hyresgästanpassning, det vill säga den som den här artikeln handlar om, kunde man återbruka i stort sett allting.

Stolar kunde behållas istället för att slängas, utemöblerna på terrassen kunde en lokal snickare slipa och olja, belysningen kunde bevaras, toaletterna kunde piffas upp istället för att rivas ut. 

Kostnaderna för projektet kunde pressas kraftigt – på kontoret på Gävlegatan spenderades bara en femtedel av snittbeloppet för nyinvestering. På Sveavägen var motsvarande summa hälften av snittbeloppet för nyinvestering.

Vi kliver in i köksutrymmet på det övre våningsplanet. Här har alla vitvaror inklusive fläkten kunnat bevaras vilket sparat mycket pengar. För att skapa en yta som lämpar sig för fler människor flyttade man en vägg och fick därmed plats med två köksöar istället för en. Ulrica O Magnusson pekar på en av mikrovågsugnarna.

H&H Groups koncernchef Martin Petersson säger att ett av målen som företaget hade med omvandlingen var att lokalerna skulle kännas nya när personalen återvände dit.

”Och det blev en ny känsla tycker jag”, säger han.

Någon beräkning av hur mycket mindre klimatavtrycket blev jämfört med om allt hade rivits ut och all inredning köpts in nytt finns inte.

”Vi har inte kunnat göra en Co2-beräkning för hela projektet men har pratat mycket om vikten att minimera bidrag till sopberget. Varje produkt skulle antingen återbrukas internt eller finna en ny användare”, säger Ulrica O Magnusson.

Hon skred till verket i arbetet med kontorsomvandlingen i februari 2021. När Sveavägen-kontoret nyinvigdes drygt ett år senare, i maj 2022, var det med 70 procents återbrukad inredning fördelad på 2.500 kvadratmeter. På systerkontoret på Gävlegatan, som öppnade efter sommaren, lyckades man uppnå så mycket som 95 procents återbruk fördelad på 1.800 kvadratmeter.

Martin Petersson, vd och koncernchef H&H Group och Ulrica O Magnusson på Colliers.
Martin Petersson, vd och koncernchef H&H Group och Ulrica O Magnusson på Colliers.Foto:Mattias de Frumerie

Orsaken till de stora skillnaderna i mängden återbruk är att man på Sveavägen behövde investera i mycket ny teknik kopplat till att lokalerna skulle användas för distansmöten i stor utsträckning.

Arbetet med de nya kontoren på Sveavägen och Gävlegatan har varit framgångsrikt ur ett återbruksperspektiv. Men det är tydligt att det finns faktorer som gör att just det här projektet har lyckats så väl. Den redan nämnda satsningen på hållbarhet 15 år tillbaka i tiden är en. En god, sedan länge inarbetad, relation mellan uppdragsgivare och kund en annan.

Med andra ord: mycket pengar finns att spara. Samtidigt finns risken att stupa under processens gång ständigt där för de som bestämmer sig för att lägga ribban högt när det kommer till återbruk.

Ulrica O Magnusson tar återbruk av belysning som exempel.

”Det finns väldigt starka inbyggda processer för hur man gör hyresgästanpassningar. Man upphandlar leverantörer som fixar belysning exempelvis. Det är ett invant beteende som det ruckas på i det här projektet.”

”Att byta ut en lampa till en ny är betydligt enklare arbetsmässigt än att montera ner den, undersöka den och se om det går att köpa ett don. Så det är klart att det kräver lite mer.”

Innehåll från HashiCorp SwedenAnnons

Identitetsbaserade säkerhetslösningar - vitalt på hybrida arbetsplatser

En ständigt föränderlig marknad innebär högre krav och fler utmaningar för företag. När hybrida arbetslösningar samtidigt blir vanligare riskerar många företag med traditionella arbetsplatslösningar att få både mindre effektiva anställda och mindre säkra datalösningar och infrastrukturer.

För många företag blev skiftet till distansarbete abrupt under pandemin, och en mer komplex arbetssituation följde utvecklingen. En stor del av denna komplexitet kom till följd av att varken teknologin eller infrastrukturen som används är skapad för att användas på distans. Inte bara är detta problematiskt ur ett integrationsperspektiv, utan även ur ett säkerhetsperspektiv. Att använda omoderna lösningar som inte längre är anpassade efter verkligheten resulterar i sämre användarupplevelser, lägre produktivitet och ökar risken för dataintrång. 

Sarah Polan, EMEA CTO på HashiCorp, känner väl till de problem som kommer till följd av hybrida arbetsplatser och kraven det medför på en ny modell för bakomliggande infrastruktur. 

–  HashiCorp började som en hybrid arbetsplats och har hanterat allt vad det innebär. Vi har själva gått igenom de svårigheter som kommer med denna typ av arbetsplats – och vet därför vad som krävs för att tackla dem. Vi vet hur man optimerar arbetsflödet och hur man ska tänka för att säkerställa både säkerhetsperspektivet, effektiviteten och flexibiliteten, säger hon och fortsätter:

– När företag började arbeta mer på distans handlade det mycket om att snabbt skala upp befintliga lösningar såsom interna plattformar och mjukvaror för att möjliggöra fortsatt produktion. Nu krävs dock mer raffinerade system som är anpassade efter de förändrade   behov som företagen har, samtidigt som vikten av att lägga grunden med en välfungerande, säker infrastruktur blivit vital på hybrida arbetsplatser.

Att säkra sin digitala infrastruktur 

I takt med att skiftet har även behovet av förändring och modernisering av IT-säkerhetslösningarna ökat. 

HashiCorps lösning Zero Trust fungerar både på traditionella arbetsplatser och i nya, molnbaserade miljöer. Konceptet är utvecklat för att passa en dynamisk och modern arbetsplats, och genom att implementera denna typ av infrastruktur med arbetsflöden och digitala tjänster kan företag säkerställa den säkerhet som krävs. Konceptet är baserat på unika identiteter, både gällande användare, applikationer, tjänster och teknologi, samt hur dessa interagerar med varandra. I stället för att länka en identitet till en IP-adress blir varje enhet tilldelad en egen, unik identitet. Detta gör det lättare att implementera ömsesidig autentisering och upptäcka om någon obehörig försöker ta sig in i någon del av systemet. 

Även om säkerheten är en stor aspekt i HashiCorps koncept är det sömlösa arbetsflödet av lika stor vikt. Att ha användarvänliga system som interagerar med varandra utan extra manuellt arbete har visat sig vitalt för att företag ska skala upp, särskilt på en hybrid arbetsplats. 

– Om man fortsätter hantera processer manuellt kan man omöjligen följa med i den komplexa och dynamiska värld som det nya sättet att arbeta på omfattar. Om man inte kan erbjuda användarvänliga, skalbara och digitala säkerhetslösningar begränsas medarbetarna av teknologin. Detta både motverkar effektiviteten och äventyrar säkerheten – vilket kan ha förödande konsekvenser för tillväxten av företaget, avslutar Sarah.

Läs mer om HashiCorp här! 

 

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med HashiCorp Sweden och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1090kr
Prenumerera