1515

De ska krossa patriarkatet på banken

Hos de fyra svenska storbankerna är andelen kvinnor på koncernledningsnivå mellan 20 och 36 procent. I Di:s enkät svarar Handelsbanken, Nordea, SEB och Swedbank på hur de arbetar för att få en jämnare könsfördelning.

Åsa Nilsson Billme (Nordea), Mare Heinluht (Swedbank), Maria Hamstedt (SEB) och Sandra Åkerfors (Handelsbanken).
Åsa Nilsson Billme (Nordea), Mare Heinluht (Swedbank), Maria Hamstedt (SEB) och Sandra Åkerfors (Handelsbanken).

 

Maria Hamstedt, mångfaldschef på SEB SEB A -0,91% Dagens utveckling

Hur arbetar ni med jämställdhetsfrågor?
”Vi ser rekryteringstillfället som en chans att ta beslut som gör skillnad. Vid rekryteringar till seniora roller ska slutkandidaterna vara representerade från båda könen och vi har ett system som innebär att intervjuerna hålls av personer med olika erfarenheter och bakgrunder”.

Vilka är era största utmaningar?
”Det är vi människor. I de flesta diskussioner så är vi i mångt och mycket eniga om vad vi vill uppnå, men hur det ska göras är det betydligt mer diskussioner om.”

Varför fångas inte fler kvinnor upp till ”högre positioner?
”Traditionellt sett har det varit fler män än kvinnor inom finansbranschen, framför allt när det kommer till positioner högre upp i företaget. Vi ser ungefär ut som den traditionella kurvan. Den utvecklingen behöver vi jobba med och bryta. Gamla traditioner som påverkar oss omedvetet”, säger Maria Hamstedt.

 

Sandra Åkerfors chef för rekrytering och mångfald på Handelsbanken

Hur arbetar ni med jämställdhetsfrågor?
”Vi har riktlinjer för hela koncernen med mål och fokusfrågor för jämställdhet och mångfald. Nyckeln är ett ständigt fokus på frågorna och en god dialog mellan chef och medarbetare. Vi behöver hela tiden utbilda oss och öka medvetenheten. Helt enkelt sätta på oss rätt glasögon så att vi kan se när vi omedvetet agerar ojämställt.” 

Vilka är era största utmaningar?
”Största risken för oss i Sverige är att nöja sig med det vi hittills har uppnått, då tappar vi fokus, och det får vi aldrig göra på den här frågan” 

Varför fångas inte fler kvinnor upp till ”högre positioner?
”Det finns ingen medveten ovilja till att låta kvinnor inta högre chefspositioner. Det gäller att hela tiden fortsätta jobba för en aktiv chefsförsörjning inom alla nivåer. Vi försöker ta reda på vilka förutsättningar som passar människors liv och livssituation, istället för att utgå från de normer som finns”.

 

 

Mare Heinluht, jobbar med chefsutveckling och mångfaldsfrågor på Swedbank

Hur arbetar ni med jämställdhetsfrågor?
”Vi arbetar mycket med att ha jämställda löner och för att hitta sätt att jobba mot att bli, och fortsätta vara, jämställda. Vi vill integrera principerna om jämställdhet i varje process så att det får fäste i företaget. Det går inte att lösa jämställdhetsgapet på artificiell väg, det måste gå genom människorna som fattar besluten”

Vilka är era största utmaningar?
”Den mänskliga faktorn är vår största utmaning. Människor gör misstag och tar beslut baserat på inlärda beteendemönster och fördomar. Det enda vi kan göra är att utbilda och skapa medvetenhet”.

Varför fångas inte fler kvinnor upp till ”högre positioner”?
”Det finns många kvinnor inom branschen, det gäller att fånga upp dem. Löneskillnaden mellan könen är ett ständigt problem inom finansmarknaden, och det är svårt att få en förändring där om vi enbart fokuserar på att få fler kvinnor till toppen men inte adresserar problematiken med lönegapet i andra positioner”

 

 

Åsa Nilsson Billme, mångfaldschef på Nordea

Hur arbetar ni med jämställdhetsfrågor?
”Vi har som krav i rekryteringsprocesserna att båda könen ska vara representerade i sluturvalet och har fokus på jämställdhet och mångfald när vi rekryterar nyutexaminerade. Tre representanter från koncernledningen sitter också i vår mångfaldskommitté. Vår ambition är att ha minst 40 procent av underrepresenterat kön på alla nivåer i organisationen.”

Vilka är era största utmaningar?
”Vi behöver arbeta med att attrahera en bred mångfald till att vilja arbeta hos oss. Normer, omedvetna fördomar och hur väl vi använder våra verktyg för inkludering kan också påverka. Det är många saker som samverkar och som vi måste ha i åtanke i vårt löpande arbete.”

Varför fångas inte fler kvinnor upp till ”högre positioner?
”Nordea har samma strukturella utmaningar som vi kan se i samhället, något vi löpande arbetar med. Vi arbetar strukturerat för att främja jämställdhet i hela organisationen med flera initiativ.”

 


Innehåll från City NetworkAnnons

Europeisk molntjänst tar bankerna in i framtiden

Johan Christenson, vd och grundare av City Network.
Johan Christenson, vd och grundare av City Network.

Molnet spås bli ett avgörande verktyg för banker som vill behålla sin konkurrenskraft och innovationsförmåga framåt. Här vill City Network bana väg med sin molntjänst med inbyggd regelefterlevnad anpassad för bank- och finanssektorn.

Molntjänster kommer att utgöra grunden för bankernas digitala transformation och boosta både innovations- och konkurrenskraften. Detta menar Johan Christenson, vd och grundare av molntjänstföretaget City Network.

– Med en molninfrastruktur kan allting automatiseras. Utveckling av nya tjänster och lösningar kan därför ske i en mycket hög hastighet. Vi har exempel där företag 20-faldigat sin produktivitet med samma antal utvecklare som tidigare, säger han och fortsätter:

– Den bästa tiden för att påbörja den här accelerationen var i går. Att genomföra en digital transformation är en fem till tio år lång resa, där företaget inte bara behöver investera i en modern infrastruktur utan också göra en omfattande kunskapsförflyttning. 

Legala utmaningar med molntjänster

På grund av de höga regulatoriska kraven inom banksektorn finns det en tradition av försiktighet när det gäller att använda system utanför den egna organisationens väggar, berättar Johan Christenson. Säkerhet och integritet är två tungt vägande skäl till detta. 

De senaste årens juridiska diskussioner och rättsfall kring användning av utomeuropeiska molntjänster bidrar också till tveksamhet. Banker som använder molntjänster måste göra detta i enlighet med svensk och europeisk datalagstiftning samt branschspecifika krav.

– Vårt mål är att banksektorn ska kunna dra nytta av alla fördelarna med molnet för att fortsätta sin digitala transformation i den takt som marknaden kräver, utan att behöva kompromissa med säkerhet eller lagstiftning, säger Johan Christenson.

Europeiskt alternativ för ökad säkerhet

City Network vill fungera som ett tryggt europeiskt alternativ och har därför byggt in regelefterlevnad i sin tjänst för bank- och finansbranschen, Compliant Cloud, som hjälper företag att påvisa hur lagarna följs vid granskning av Finansinspektionen. Bland kunderna finns bolag inom bank, försäkring och säkerhet.

– Precis som alla organisationer inom de reglerade branscherna har våra kunder ett stort behov av att accelerera sin innovationstakt för att kunna leverera fler och bättre tjänster till sina kunder. Det är kombinationen av automatiserad och programmerbar infrastruktur och regelefterlevnad som gör att vi matchar så väl som leverantör, säger Johan Christenson.

Backas upp av stark ägare

I höstas förvärvades City Network av EQT-ägda Iver som utvecklar och levererar tjänster inom IT-drift, högsäkerhetslösningar och applikationsutveckling. Affären skyndar på den kunddrivna internationaliseringen.

– Samtidigt som banksektorn är kraftigt reglerad och lokal är internationalisering och integration med andra marknader en viktig aspekt. Därför behöver de en molnpartner som kan täcka hela regionen. City Network är det trygga europeiska molnalternativet, avslutar Johan Christenson.

Läs mer om det trygga molnalternativet här.

Om City Network

City Network är det ledande europeiska molnalternativet och erbjuder IT-infrastruktur som tjänst. Molntjänsterna säkrar att kunder kan efterleva svensk och europeisk datalagstiftning, samt branschkrav och regler gällande revision, loggning, databehandling och datasäkerhet som exempelvis Solvency, Basel och GDPR.

Mer från City Network

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med City Network och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?