1515
Annons

Därför publicerar vi bolagens utsläppssiffror

Dagens industri lyfter in nyckeltal för klimatet på börssidorna. Varför? För att det är den nya verklighet alla bolag har att förhålla sig till.

Foto:JESSICA GOW / TT

Efter decennier då mänskligheten levt över sina tillgångar börjar verkligheten å det brådaste att komma ikapp. Ett faktum som gör avtryck på affärerna.

Hållbarhet är – och kommer framför allt att bli – allt mer affärskritiskt. Klimatkoll är i dag en självklarhet för alla aktörer inom näringslivet med bara en gnutta självbevarelsedrift. 

I dag är bolagens information om hur de presterar på klimatområdet dock ofta eftersatt i den löpande rapporteringen av viktiga nyckeltal. Här har Dagens industri ett ansvar att visa på vad som faktiskt krävs av näringslivet.

Av den anledningen börjar vi nu publicera klimatindikatorer på börssidorna. Med det vill vi peka på vikten av jämförbar information och – kanske framför allt – skicka en signal till investerare, kapitalförvaltare, bolag och kunder om att hållbarhet nu ska in i huvudfåran som en av de viktigaste faktorerna i svensk ekonomi.

I ett första steg väljer vi att redovisa utsläpp och utsläppsintensitet för 124 bolag. De aktörer som öppet och transparent står upp för sin klimatpåverkan är – i det här sammanhanget – förebilder.

En klar majoritet av bolagen på listan redovisar dock inte för utsläpp i scope 1, 2 och 3 i enlighet med det så kallade GHG-protokollet. Resultatet blir därför åtskilliga streck i statistiken, som synes nedan.

Metoden vi har valt är på intet sätt perfekt och invändningar kan göras mot materialet. Men frågan om näringslivets ansvar i klimatfrågan är alltför viktig för att vi ska ha tid att skjuta en publicering på framtiden.

Ambitionen är att över tid utveckla metoden och inkludera både fler mått för prestation och fler bolag. Siffrorna kommer initialt att uppdateras en gång per år, men publicering av de senaste tabellerna sker kvartalsvis. 

Vi tar naturligtvis tacksamt emot synpunkter som kan vara värdefulla för vårt fortsatta arbete framåt.

Bakom idén och konceptet ligger Dagens industri, Aktuell Hållbarhet och Johan Falk. Johan Falk är Senior Innovation Fellow vid Stockholm Resilience Centre och Future Earth samt huvudförfattare till Exponential Roadmap. Vid utveckling och granskning har också Magnus Jiborn, fil dr vid Ekonomihögskolan vid Lunds universitet, och Nick Gasell, expert vid Engaged Tracking, deltagit.

Fotnot: Svårt att läsa tabellen? Längst ner i grafiken hittar du länkar med information kring hur du ska använda grafiken och hur vi gått tillväga för att kunna jämföra bolagen med varandra. Tabellerna hittar du på https://www.di.se/bors/hallbarhetsindex/

 

 


Alecta: Vår portfölj är övervärderad – 48 procents fallhöjd

Många av dagens börsbolag är övervärderade, enligt beräkningar från Alecta. Då priset på koldioxid sätts i enlighet med vetenskapen tappar tjänstepensionsbolagets aktieportfölj upp till 48 procent i värde. 

Magnus Billing, vd för Alecta.
Magnus Billing, vd för Alecta.Foto:Amanda Lindgren/Most Photos

Bolagen i Alectas aktieportfölj står i dag för utsläpp som ligger i linje med en temperaturökning på 2–3 grader över förindustriell nivå. Dessa måste alltså ner för att klara Parisavtalet.

I syfte att se hur Alectas investeringar påverkas då bolagen möter ett koldioxidpris på nivå med vad vetenskapen kräver, så har man på eget initiativ stresstestat sina tillgångar med fokus på klimatrelaterade risker.

Resultatet har varit en ögonöppnare för Alecta:

”Vi får ett lägre marknadsvärde på vårt innehav relativt vad marknaden anger”, säger vd Magnus Billing.

Kort sammanfattat visar beräkningarna att om bolagen inte agerar på ökade kostnader för koldioxid och minskar sina utsläpp, så sjunker aktieportföljens marknadsvärde med 29 procent vid 2-gradersmålet. Då görs beräkningarna utifrån både direkta och indirekta utsläpp längs hela värdekedjan samt med ett CO2-pris i nivå med vad FN:s klimatpanel anger.

Ska bolagen betala vad det kostar att klara max 1,5 graders uppvärmning landar det minskade marknadsvärdet på minus 48 procent, utifrån samma förutsättningar.

”Vi har gjort ett antagande om priset baserat på FN:s klimatpanel och diskonterat hem det från 2040 till i dag. Det blir lite trubbigt eftersom bolagens ledning inte kommer att sitta still till 2040. Men med det här verktyget får vi möjlighet till givande dialoger med bolagen. Kan de skicka de ökade kostnaderna vidare till kund, kan de absorbera kostnadsökningen eller måste de förändra sin affärsmodell?”, säger Magnus Billing.

Att analysen gjorts inom Alecta har gett tjänstepensionsförvaltaren kunskap och insikter man annars hade gått miste om. Magnus Billing gör tre reflektioner framför andra.

Priset på CO2:
Vid sidan av FN:s klimatpanel har Alecta även gjort beräkningar utifrån IEA:s värdering av vad ett ton koldioxid bör kosta. Och resultaten varierar kraftigt.

”Olika uppskattningar om pris ger helt olika resultat. Så länge det inte finns ett globalt satt pris blir det ett stort spann i utfallen, även om man använder vetenskapligt grundade prisantaganden”, säger Magnus Billing.

Offentliggörande av information:
I Alectas aktieportfölj rapporterar 81 procent av bolagen utsläppen i scope 1 och 2, 54 procent rapporterar även för scope 3. Det är en högre andel än i Di:s klimatindex, men fortfarande alltför lågt.

”Som ägare kan vi driva frågan, säga till bolagen att vi behöver mer data. Det här är något vi kan agera på nu. Di:s klimatindex sätter ett tryck på hela industrin.”

Kvaliteten på data:
I de fall bolagen inte anger sina utsläpp för scope 3 bygger siffrorna på estimat från externa leverantörer. Enligt Alecta är dessa ibland gravt underskattade, på vissa enskilda innehav i aktieportföljen upp till tjugo gånger lägre än bolagens egna siffror. En annan kritik mot scope 3 handlar om risken för dubbelräkning.

Carina Silberg, chef för ägarstyrning och hållbarhet på Alecta.
Carina Silberg, chef för ägarstyrning och hållbarhet på Alecta.Foto:Jack Mikrut

Beräkningar har även gjorts för kreditportföljen, där klimatavtrycket är högre, men värdet åtminstone på kort sikt inte påverkas markant på grund av korta löptider och det faktum att kostnaderna i första hand belastar bolagens ägare. Inte heller fastighetsinvesteringarna påverkas lika mycket som aktieportföljen.

Carina Silberg, chef för ägarstyrning och hållbarhet, noterar att Alecta i sina beräkningar funnit företag som inte kommer att överleva med högre priser på koldioxid – om de inte ändrar affärsmodell.

”Ett utfall i scenariot är att det finns bolag som förlorar helt i värde om priset på koldioxidutsläpp ökar kraftigt utan att bolagen agerar. Kostnaderna för utsläppen blir så stora att det inte finns något kvar av bolaget”, säger hon.

En uppmaning från Alecta till de mest utsatta bolagen blir följaktligen att redan nu börja fundera över hur de ska klara affärerna när priset på CO2 stiger. 

”De bolag som har en seriös och konkret plan och ställer om med tillräcklig hastighet är vi gärna med och stödjer som investerare”, säger Magnus Billing. 

MER: Här hittar du Di:s klimatindex.  

 


Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Dagens industri som e-tidning redan kvällen innan

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?