Annons

Danske Bank: Försäkring mot klimatrisker kan bli ett villkor för utlåning

Bankernas palett av krav vid utlåning och annan finansiering kan växa som en följd av fysiska klimatrisker såsom översvämningar och andra naturkatastrofer. 

Det säger Danske Banks DANSKE -0,50% Dagens utveckling hållbarhetschef Roger Josefsson, som ser en utveckling där företag kan få krav på sig att visa upp försäkringar mot klimatrisker för att få finansiering från banker.

”Det kommer antagligen andra typer av villkor som kopplas till möjligheten att ta lån. Om du exempelvis ska bygga en fastighet i ett område känsligt för extremväder kan banken komma att kräva att du ska ha en försäkring mot klimatrelaterade risker”, säger Roger Josefsson.

Flera banker har börjat jobba med att differentiera prissättningen, det vill säga räntenivån, för företag beroende på hur utsatta de är för olika hållbarhetsrelaterade risker. Bankerna arbetar alltså med en liknande riskbedömning som försäkringsbolagen där de tar hänsyn till exempelvis översvämnings- eller brandrisker som företaget möter. 

Roger Josefsson konstaterar att den gröna ränterabatten i dag generellt sett är för låg för att fullt ut prissätta klimatriskerna. En viktig förklaring är att det saknas data för att kunna göra en fullständig bedömning av kostnader och risker som kan uppstå på grund av klimateffekter.

”Ett sätt att komma runt det här är att föra in andra typer av lånevillkor, så kallade kovenanter, som kräver att företaget kan visa upp en försäkring mot de olika klimatrisker som kan uppstå”, säger Roger Josefsson.

Kraven på försäkring mot klimatrisker kan komma att bli särskilt aktuella för företag med verksamhet i länder som är mer utsatta för klimatförändringens effekter. Men Roger Josefsson påpekar att klimateffekterna även slår mot Sverige.

”Det är viktigt att komma ihåg att Sverige inte kommer vara opåverkat. Exempelvis blir det allt vanligare med höga vattenflöden och översvämningar. Fastighetsbolag och andra bolag som har fysiska tillgångar nära utsatta områden kommer antagligen möta den här typen av krav”, säger Roger Josefsson. 

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1090kr
Prenumerera