Hoppa till innehållet

Annons

Client Earth: Företagens nettonoll-mål behöver följas av trovärdiga strategier

Det blir allt vanligare att företag och investerare sätter mål om nettonoll-utsläpp i linje med Parisavtalet. Men det finns en betydande risk att intressenter vilseleds, enligt Client Earth. 

Foto:Tomas Griger, Tomas Griger, Tomas Griger

Juristerna på miljöorganisationen Client Earth har utvecklat principer för hur målen kan översättas till handling på ett trovärdigt sätt.

”Företag och investerare har äntligen börjat sätta nettonoll-mål i linje med Parisavtalet, vilket är oerhört viktigt. Men om inte målet stöds av rimliga strategier, transparens och starka mekanismer för ansvarsskyldighet finns en betydande risk att intressenter vilseleds”, säger Daniel Wiseman, advokat på Client Earth, i en kommentar.

Enligt principerna bör företagens strategier för att arbeta mot nettonoll-mål vara trovärdiga och evidensbaserade, vilket bland annat innebär att målet ska inkludera scope 1-3. Vidare menar Client Earth att det långsiktiga målet bör kompletteras med mål för utsläppsminskningar på kort och medellång sikt, samt att företaget inte ska lägga för mycket hopp på oprövad teknik för negativa utsläpp. Vidare menar Client Earth att strategin för att nå nettonoll-utsläpp uttryckligen behöver väga in behovet av en ”rättvis omställning”.

Cient Earth trycker också på behovet av transparens och ansvarsskyldighet. Det innebär bland annat att tredjepartsverifierad data över mål, metoder och utveckling ska redovisas årligen. Vidare menar Client Earth att ansvaret för att nå klimatmålen ska ligga på specifika individer inom organisationen och att målen ska länkas till finansiella ersättningar och andra prestationsbaserade incitament.

Innehåll från Tutus DataAnnons

Svenska Tutus möter EU:s nya, hårda krav på cybersäkerhet

Ökade cyberhot innebär hårdare säkerhetskrav och striktare lagstiftning både i Sverige och på EU-nivå. Den svenska cybersäkerhetsexperten Tutus hjälper fler och fler organisationer navigera i det komplexa landskapet.

Det kraftigt försämrade säkerhetsläget i Europa har lett till en markant ökning av cyberattacker, i synnerhet från statsunderstödda aktörer. Den utbredda digitaliseringen gör Sverige alltmer sårbart och många fler verksamheter behöver nu vidta ökade åtgärder för att skydda sig från ett hybridhot av spioneri, sabotage och terrorism, ofta i en gråzon mellan fred och krig. 

– Statsunderstödda aktörer är det dominerande hotet, med alltmer tekniskt avancerade attacker för att stjäla, förstöra eller förvanska känslig information som en del av en hybridkrigföring, säger Maria Rotzius på Tutus, Sveriges ledande cybersäkerhetsföretag och rådgivare som i 30 år utvecklat avancerade krypteringsprodukter och säkerhetslösningar åt militär, myndigheter och företag för användning i verksamheter som kräver högsta nivå på säker kommunikation.

Hårda nya EU-krav 2024

Det nya EU-direktivet NIS2, som träder i kraft inom kort, ställer nu hårda krav på cybersäkerhet för närmare 2000 svenska företag, myndigheter och kommuner. Banker, energibolag och kommuner med vatten och avlopp hör till de verksamheter som nu måste garantera cybersäkerheten i sina nätverks- och informationssystem och kunna visa att de använder sig av beprövad kryptering. Direktivet inför även direktansvar för ledande personal med viten om upp till 10 miljoner Euro eller 2% av omsättningen för bristande efterlevnad. 

Rådgivning och stöd

– Behovet är stort och ökande. Cybersäkerhet är nu en ledningsfråga och vi på Tutus ägnar mer och mer tid åt rådgivning för att hjälpa våra kunder att navigera i det nya säkerhetslandskapet, säger Mikael Andersson på Tutus. Med erfarenhet inom svenska säkerhetsskyddslagen och NIS2 direktivet erbjuder Tutus konsultation och vägledning om systemlösningar som lever upp till kraven inom båda regelverken. 

Enkelt att komma igång

– De dubbla lagkraven gör det komplicerat för många organisationer, men vi guidar genom hela processen – från initial rådgivning till val av tekniska lösningar och stöd med ackreditering och godkännande, vilket krävs vid granskning av tillsynsmyndighet, fortsätter Mikael Andersson. 

– Cybersäkerhet är viktigare än någonsin och det ska vara enkelt att komma igång.

Om Tutus
Tutus är ett innovativt svenskt företag som utvecklar och erbjuder granskade och godkända krypterings- och cybersäkerhetsprodukter. Tutus stödjer verksamheter i Sverige och inom EU med säkerhetskänslig verksamhet, kritisk infrastruktur och samhällsviktiga funktioner Alla med väldigt höga krav på säkerhet.

 

Mer från Tutus Data

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Tutus Data och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1180kr
Prenumerera